Slučaj 3: 18 milijuna kuna za posjetiteljski centar Modra Špilja
Za usporediti: idejno rješenje rekonstrukcije škole iz 2009. za Jadran galenski laboratorij možete vidjeti ovdje.

Otvoreno pismo

Poštovani,

kontaktiramo Vas vezano uz provedbu projekta “Centar za posjetitelje Modra Spilja” financiranom iz Europskih strukturnih i investicijskih fonodva i Operativni program konkurentnost i kohezija te trajanje provedbe od prosinca 2016. godine do prosinca 2019.

Kao direktni dionici i stanovnici otoka Biševo te aktivisti za zaštitu okoliša i konzervaciju prirodnog i kulturnog izuzetno nas veseli povlačenje sredstava Europske unije te ulaganje u održivi razvoj i održivi turizam na otoku i okolici. Međutim, istovremeno želimo izraziti veliku zabrinutost vezanu za provedbu projekta. Prije svega radi se o netransparentnosti i nedostatku informacija o projektu i njegovoj provedbi s glavnim dionicima usprkos nejasnom i vrlo općenito formuliranom sažetku projekta koji je dostupan na mrežnim stranicama provoditelja. Nadalje, uvidom na terenu dovodi se u pitanje kako i na koji način se projekt provedi s obzirom da završava druga, od tri godine, provedbe projekta a nikakve promjene na terenu i zgradi budućeg Centra nisu vidljive.

S obzirom da nako dvije godine provedbe projekta nikakvo savjetovanje s dionicima nije održano, te ne postoje dostupne temeljne informacije o provedbi projekta, niti su vidljivi bilo kakvi rezultati njegove provedbe izražavamo duboku zabrinutost te tražimo uvid u projektnu dokumentaciju kao i pokretanje aktivnosti nadležnih tijela a u svrhu analize i ocjene stanja i provedbe projekta te njegovog učinka na okoliš, zajednicu, kulturu i kvalitetu života koju djelimo.

Također želimo Vas informirati da je ovaj dopis poslan i medijima u obliku otvorenog pisma te i Glavnoj upravi Europske komisije za regionalnu i urbanu politiku te ćemo ukoliko se pokaže da je došlo do prijevare ili ozbiljnih nepravilnosti u upravljanju sredstvima u okviru kohezijske politike kontaktirati i Ured za borbu protiv prijevara Europske Komisije (OLAF)​.

Peticija za upis stare biševske škole u registar zaštićenih kulturnih dobara RH​: https://www.change.org/p/peticija-za-upis-stare-bi%C5%A1evske-%C5%A1kole-u-registar-za%C5%A1ti%C4%87enih-kulturnih-dobara-rh

Interpretacijski centar “Modra špilja”, na nekih 700m od prave špilje, je nažalost samo izlika za otvaranje ostakljenog ugostiteljskog objekta, kapaciteta 80 sjedećih mjesta, koji će s dvije strane potpuno prekriti kamenu ljepoticu (restoran je u Dalmaciji definicija za održivi turizam)

Dear Commissioner Cretu,

we are contacting you in order to express our serious concern about a project “Visitation center Blue Cave) in Croatia and financed through the European Structural and Investments Funds for the implementation period starting December 2016 and lasting until December 2019 and implemented by the City of Komiža and partnering civil society organizations.

As direct stakeholders and inhabitants of the Island of Biševo (where the Blue Cave is situated) and as active citizens and environment and cultural and natural heritage activist we are delighted that the EU funds have been dedicated to the sustainable development and sustainable tourism of the island and the surrounding environment. However, at the same time we want to express serious concerns about the project implementation. Most of all there has been a lack of nay kind of communication about the project goals and activities for the last two years of project implementation, there is no transparency and as key stakeholders we haven’t received any information except a very vague project summary on the implementor’s webpage. There has been no public consultation or any form of cooperation or dialogue with the island inhabitants or the wider public. At the same time in two years that a has been no change on the ground and the building of the center hasn’t been changes in any way (the project forces its renovation and adaption) and the building rights to the surrounding grounds have not been resolved.

At this point we have continued trying to get any kind of information on the project content or implementation as it majority affects our lives as European but also local citizens. We really do wish to participate, consult, and try our best to work, together on producing a significant social and environmental impact of the spending of EU funds in our local community. If we don’t receive any information or details from the project implementors we are ready to approach the European Commission Anti-Freud Office as we are seriously concerned about the possible misconduct in the implementation of this multi-million euro project. We wold very much appreciate any information, support or advice you can provide us with in this process.

Odgovor središnje agencije za financiranje i ugovaranje (info@safu.hr)

Poštovani,

nastavno na Vaše otvoreno pismo o provedbi projekta „Centar za posjetitelje Modra špilja – Biševo“ u kojem izražavate zabrinutost i nedostatak informacija o provedbi istog, molimo primite na znanje sljedeće:

Evaluacija projektne prijave za sufinanciranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj predmetnog projekta finalizirana je tijekom travnja 2018. godine te je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan 4. svibnja 2018. godine. Sukladno Ugovoru, razdoblje provedbe projekta predviđeno je od 13. prosinca 2016. godine do 13. prosinca 2019. godine.

Nastavno na navedeno razdoblje provedbe, do potpisivanja predmetnog Ugovora provedene su isključivo projektne aktivnosti vezane uz pripremu projektno-tehničke dokumentacije.  Naime, sukladno pojašnjenju od strane Korisnika, zbog ograničenih financijskih sredstava, Grad Komiža i preostali partneri na projektu nisu bili u mogućnosti provoditi preostale projektne aktivnosti do osiguravanja izvora financiranja istih. Slijedom navedenog, provođenje preostalih projektnih aktivnosti započelo je nakon potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Imajući u vidu gore navedene informacije, napominjemo kako je projekt tek u početnoj fazi provođenja (izuzev spomenute izrađene projektno-tehničke dokumentacije) te će rezultati projekta biti vidljivi u kasnijoj fazi provedbe projekta. Sukladno projektnoj prijavi,  doprinos projekta gospodarsko-društvenom razvoju otoka Biševa i Visa te povećanju kvalitete života lokalnog stanovništva uz održivo korištenje prirodne baštine planiran je za ostvarenje godinu dana nakon završetka provedbe projekta.

U sustavu upravljanja i korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova, u financijskoj perspektivi 2014. – 2020. Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) ima ulogu Posredničkog tijela razine 2 za Operativni program „Konkurentnost i kohezija“. SAFU je zadužena za pripremu metodologija za ocjenjivanje kriterija prihvatljivosti, provođenje određenih faza postupka odabira projekata, kontrolu prihvatljivosti troškova i praćenje provedbe projekata o okviru određenih prioritetnih osi.

U sklopu svoje nadležnosti, od potpisa Ugovora SAFU prati i dalje će pratiti provedbu ovog projekta te kontrolirati prihvatljivost troškova i sukladnost istih s potpisanim ugovorom o bespovratnim sredstvima.

S poštovanjem,

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje
programa i projekata Europske unije/
Central Finance and Contracting Agency

Očitovanje kabineta ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije (kabinet@mrrfeu.hr)

Poštovani,

radi se o projektu „Centar za posjetitelje Modra špilja – Biševo“ (KK.06.1.2.02.0041) koji se financira u sklopu poziva „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine“ (KK.06.1.2.02).

Napominjemo da je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za navedeni projekt potpisan 4. svibnja 2018.

S obzirom na informacije kojima MRRFEU (kao Upravljačko tijelo za OPKK) raspolaže, do prolongiranja provedbe projektnih aktivnosti došlo je uslijed kompleksnog postupka prijave, evaluacije i odobravanja projektnih prijedloga u sklopu navedenog Poziva. Slijedom toga provedba projekta se odvija s određenim odmakom u odnosu na rokove (podatke) postavljene u projektnoj prijavi. No s obzirom da je ugovor o dodjeli potpisan prije gotovo 5 mjeseci smatramo da nema razloga da Korisnik ne dostavlja detaljnije informacije, odnosno informira zainteresiranu javnost, ponajprije lokalnu, o provedbi projekta. U tom smislu MRRFEU će se obratiti Korisniku i SAFU kao posredničkom tijelu razine 2 s molbom za postupanje.

S poštovanjem,

Kabinet ministrice / Minister’s Office

Kritika projekta

Inicijativa Spasimo Biševo, nastala kao reakcija stanovnika i zaljubljenika u otok Biševo na devastaciju arheološkoga lokaliteta Napoje, s nevjericom je dočekala vijest o realizaciji projekta izgradnje “Posjetiteljskog centra s popratnim sadržajima” na lokaciji stare škole u Napoju.

Prema javno dostupnoj dokumentaciji riječ je centru koji gotovo dvostruko nadmašuje površinu stare škole i dizajnom i izborom materijala predstavlja zabrinjavajući iskorak od autoktone gradnje na otoku. Riječ je o centru koji je samo nominalno posjetiteljski budući da većinu njegove površine zauzimaju restoran i pripadajući štekati, a samo manji dio čini dvorana za predavanja za koju ne postoje nikakve naznake da će se i kakvi će se programi odvijati u njoj. Najava dovođenja električnih automobila, kojima će se gosti dovoditi u posjetiteljski centar, zagadit će otok bukom. Iz svega navedenoga jasno je da je riječ o projektu koji svojim gabaritima i namjenom grubo zadire u prostornu cjelovitost otoka, prirodne ljepote i mirnoću, pritom u potpunosti zanemarujući potrebe lokalnog stanovništva.

Navedeni projekt dodatno je neprihvatljiv jer u cijelom procesu njegove izrade nitko nijednom nije za mišljenje pitao stanovnike otoka, čak ni vlasnici okolnih parcela čije će parcele zauzeti nadogradnja postojeće škole nisu kontaktirani do početka ovog mjeseca iako su bombastične vijesti u realizaciji krenule već u prosincu 2017. (neki nisu uopće!) Potaknuti tim ogromnim propustom preuzeli smo na sebe zadatak organiziranja ankete među stanovnicima i ljubiteljima otoka koja je pokazala da čak 84% podržava ideju ulaganja u otok, ali ističu potrebu za infrastrukturnim projektima koji olakšavaju život na otoku, poput ulaganja u dovođenje vodovoda koji je prijeko potreban budući da je riječ o otoku bez izvora pitke vode.

Cilj inicijative Spasimo Biševo prikladna je valorizacija cjelokupne baštine pučinskog otoka Biševa te upravljanje kulturno-povijesnim i prirodnim resursima kroz strategiju održivog razvoja otoka.

Tražimo od relevantnih institucija da povede javno raspravu u koju će biti uključeni stanovnici otoka i zainteresirana i stručna  javnost te da zajedničkim snagama osmislimo projekt koji će obnoviti staru školu i poboljšati život stanovnika otoka, pritom ostvarujući ravnotežu između turističkog razvoja otoka Biševa i očuvanja njegovih prirodnih ljepota od kojih su upravo netaknutost prirode i mirnoća ono čime privlači generacije posjetitelja željnih simbioze s prirodom.

Službeno priopćenje grada Komiže

Centar za posjetitelje Modra špilja – Biševo

Grad Komiža zajedno s partnerima Javnom ustanovim More i krš, Institutom Plavi svijet i Turističkom zajednicom Grada Komiže provodi projekt „Centar za posjetitelje Modra špilja – Biševo“ sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava potpisanom s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.

U sklopu infrastrukturnih aktivnosti na mjestu ruševne zgrade bivše škole na Biševu uredit će se i opremiti Centar za posjetitelje s polivalentnim prostorima za interpretaciju i prezentaciju prirodne baštine otoka Biševa i Viškog arhipelaga (izložbeni dio, info-pult, manja dvorana za predavanja, suvenirnica), uredskim prostorima za volonterski i istraživački centar, ugostiteljskim sadržajima i smještajem za djelatnike. Isto tako uredit će se poučne staze na otoku Biševu za pješake i bicikliste koje će povezati Centar za posjetitelje s Mezoportom, Gatulom, Salbunarom i najvišim vrhom Stražbenicom, te obnoviti i osvijetliti obalne topnike bitnice na rtu Galijula s odmorištima za posjetitelje i informativnim sadržajima na temu prirodne baštine Biševa.

Uz infrastrukturne aktivnosti izradit će se studija valorizacije prirodne baštine otoka Biševa s prijedlogom edukativnih i informativnih sadržaja, akcijski plan upravljanja posjetiteljima, studija nosivog kapaciteta Modre špilje, strategija brendiranja, strateški marketinški i akcijski plan, provesti edukativne radionice, te oblikovati i promovirati novi turistički proizvodi valorizacijom prirodne baštine. Opći cilj Projekta je doprinijeti gospodarsko-društvenom razvoju otoka Biševa i Visa te povećanju kvalitete života lokalnog stanovništva uz održivo korištenje prirodne baštine. Provedbom Projekta stvorit će se preduvjeti za ostvarenje specifičnih ciljeva Projekta:

 • povećanje atraktivnosti otoka Biševa i Visa interpretacijom prirodne baštine,
 • povećanje gospodarske aktivnosti,
 • povećanje edukativnog kapaciteta i razine javne svijesti o održivom razvoju u cilju očuvanja prirodne baštine

Ukupna vrijednost projekta je 27.130.650,97 kuna, a udio EU u financiranju projekta je 18.470.061,85 kuna. Projekt se provodi u razdoblju od 13. prosinca 2016. do 13. prosinca 2019. godine.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Kontakt osoba za dodatne informacije:

Grad Komiža

Tonka Ivčević

E-mail: gradonacelnica@komiza.hr

Telefon: +385 21 713 644 Fax: +385 21 713 019

Više informacija o strukturnim fondovima i Operativnom program Konkurentnost i kohezija na: https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Grada Komiže i partnera projekta “Centar za posjetitelje Modra špilja – Biševo” – Javne ustanove More i krš, Instituta Plavi svijet i Turističke zajednice Grada Komiže.

Iz medija

Župan je rano jutros imao sastanaka s gradonačelnicom Komiže Tonkom Ivčević. Na početku sastanka župan je istaknuo zadovoljstvo što je projekt „ Posjetiteljski centar Modra špilja – Biševo“ jučer ocijenjen sa 75 bodova, što znači da je ispunio sve uvjete iz natječaja. Projekt vrijedan više od 27 milijuna kuna, u kojemu je nositelj grad Komiža sa svojom Turističkom zajednicom, a partneri županijska ustanova More i Krš i Institut Plavi svijet . Cilj projekta je doprinijeti razvoju otoka Biševa i Visa, Rekonstrukcijom, dogradnjom i prenamjenom zgrade stare škole na Biševu u Centar za posjetitelje stvorit će se atraktivan turistički proizvod temeljen na interpretaciji prirodne baštine. Projekt predviđa izgradnju tematsko poučne staze, suvenirnica, restorana te dvorane za predavanja.

Gradonačelnica je zahvalila županu što je već u prvoj godini mandata došao posjetiti Komižu i upoznati se sa svim projektima planiranim ne samo za slijedeću godinu nego za razvoj Komiže kroz nadolazeće tri-četiri godine. „Županov dolazak danas doživljavamo kao novi početak u suradnji županije i Komiže za koji ne mogu reći da je u proteklom mandatu bio uvijek na potrebnoj razini“ – kazala je gradonačelnica Ivčević.

Župan Boban je zahvalio na dobrodošlici gradonačelnci, njezinim suradnicima i županijskom vijećniku Tončiju Božaniću. Obišli smo neke truističke lokalitete kao i mjesto izgradnje buduće ribarske luke, projekt u kojemu će županija sudjelovati zajedno s gradom Komižom i Ministarstvom pomorstva. Uvjeren sam da ćemo svi zajedno u novoj godini intenzivnije prići realizaciji ovoga projekta, kazao je župan Boban.

(https://www.dalmacijadanas.hr/zupan-na-visu-raduje-me-projekt-modra-spilja-bisevo-vrijedan-vise-od-27-milijuna-kuna)

Nepravomoćna građevisnka dozvola

REPUBLIKA HRVATSKA Splitsko-dalmatinska županija Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje Ispostava Vis

KLASA: UP/l-361 -03/17-01/000024

URBROJ: 2181/1-11-00-09/01-18-0008

Vis, 21.06.2018. godine

Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje, Ispostava Vis, rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor GRAD KOMIŽA , HR-21485 Komiža, Hrvatskih mučenika 17, OIB 52006191628 na temelju članka 99. stavka 1. Zakona o gradnji (“Narodne novine” broj 153/13. i 20/17.), izdaje

GRAĐEVINSKU DOZVOLU

Dozvoljava se investitoru GRAD KOMIŽA , HR-21485 Komiža, Hrvatskih mučenika 17, OIB 52006191628, namjeravana rekonstrukcija zgrade, turističko ugostiteljske i javne namjene: centra za posjetitelje s pratećim sadržajima na otoku Biševu na čest. zem. 7305/7 k.o. Komiža, zahtjevnost 3. skupnina, u skladu s glavnim projektom zajedničke oznake: Z.O.P. GL 4-17, glavni projektant ovlašteni arhitekt Ante Mardešić, dipl. ing. arh., ovlaštenje broj: A 365, koji sadržava:

KNJIGA 1: projekt arhitekture izrađen od strane tvrtke ,,A + U“ d.o.o. iz Komiže, OIB: 82477911686, projektant ovlašteni arhitekt Ante Mardešić, dipl. ing. arh., broj ovlaštenja A 365, TD 884/17-2 iz siječnja 2017. godine;

KNJIGA 2: projekt konstrukcije, projekt mehaničke otpornosti i stabilnosti konstrukcije, izrađen od strane tvrtke „Tredecim” d.o.o. iz Splita, OIB: 41233069501, projektant ovlašteni inženjer građevinarstva Darko Fadić, dipl. ing. grad., broj ovlaštenja G 368, oznake T.D. 03022017 iz veljače 2017. godine;

KNJIGA 3: elektrotehnički projekt, elektroinstalacije jake struje, slabe struje i sustava za zaštitu od munje, izrađen od strane tvrtke ,,Volt-ing“ d.o.o. iz Splita, OIB: 27550971925, projektant ovlašteni inženjer elektrotehnike Ante Mustapić, mag. ing. el., broj ovlaštenja E 2524, oznake T.D. E-37/17 iz siječnja 2017. godine;

KNJIGA 4: strojarski projekt, projekt vodovoda i kanalizacije izrađen od strane tvrtke ,,Tub“ d.o.o. iz Splita, OIB: 47952222577, projektant ovlašteni inženjer strojarstva Ivo Žuvela, dipl. ing. stroj., broj ovlaštenja S 434, oznake TD 21-VK/17 iz siječnja 2017. godine;

KNJIGA 5: strojarski projekt, projekt termoinstalacija, izrađen od strane tvrtke ,,Tub“ d.o.o. iz Splita, OIB: 47952222577, projektant ovlašteni inženjer strojarstva Vlado Nigojević, dipl. ing. stroj., broj ovlaštenja S 395, oznake TD 21-T/17 iz siječnja 2017. godine;

KNJIGA 6: projekt racionalne uporabe energije i toplinske zaštite te elaborat zaštite od buke izrađen od strane tvrtke „Tredecim” d.o.o. iz Splita, OIB: 41233069501, projektant ovlašteni inženjer građevinarstva Darko Fadić, dipl. ing. grad., broj ovlaštenja G 368, oznake T.D. 03022017 iz ožujka 2017. godine;

KNJIGA 7: elektrotehnički projekt, sustav za dojavu požara, izrađen od strane tvrtke ,,Voit-ing“ d.o.o. iz Splita, OIB: 27550971925, projektant ovlašteni inženjer elektrotehnike Ante Mustapić, mag. ing. el., broj ovlaštenja E 2524, oznake T.D. E- 38/17 iz siječnja 2017. godine;

KNJIGA 8: elaborat zaštite od požara izrađen od strane tvrtke „Sektor f“ iz Splita, Križanićeva 21, ovlaštene osobe za izradu elaborata zaštite od požara Ivice Vidjaka, dipl. ing. grad., upis broj: 15, oznake: EZOP 10/2017 iz veljače 2017. godine;

KNJIGA 9: elaborat zaštite na radu izrađen od strane tvrtke „Sektor f“ iz Splita, Križanićeva 21, projektant ovlašteni inženjer građevinarstva Ivica Vidjak, dipl. ing. grad., ovlaštenje broj: G 3462; oznake EZNR 10/2017 iz veljače 2017. godine;

KNJIGA 10: geodetski projekt izrađen od strane tvrtke Geo arcus 3d“ d.o.o. iz Splita, Mažuranićevo šetalište 28, OIB: 78196864792, ovlašteni inženjer geodezije Andro Marinković, ing. geod., ovlaštenje broj Geo 800, oznake broj: 2/2017 od 15. veljače 2017. godine.

KNJIGA 11: strojarski projekt, projekt sprinkler instalacije, izrađen od strane tvrtke ,,Tub“ d.o.o. iz Splita, OIB: 47952222577, projektant ovlašteni inženjer strojarstva Vlado Nigojević, dipl. ing. stroj., broj ovlaštenja S 395, oznake TD 21-S/17 iz siječnja 2017. godine;

KNJIGA 12: strojarski projekt, projekt dizala, izrađen od strane Ureda ovlaštenog inženjera strojarstva Vanja Franić, dipl. ing. stroj. Iz Zagreba, broj ovlaštenja S 659, broj projekta: P-03/17 I P-04/17 iz siječnja 2017. godine.

Ova dozvola prestaje važiti ako se ne pristupi građenju u roku od tri godine od dana pravomoćnosti iste.
Investitor je dužan ovom tijelu prijaviti početak građenja najkasnije osam dana prije početka građenja.

OBRAZLOŽENJE

Investitor GRAD KOMIŽA , HR-21485 Komiža, Hrvatskih mučenika 17, OIB 52006191628, je zatražio podneskom zaprimljenim dana 26.04.2017. godine izdavanje građevinske dozvole za:

rekonstrukciju zgrade, turističko ugostiteljske i javne namjene: centra za posjetitelje s pratećim sadržajima na otoku Biševu na čest. zem. 7305/7 k.o. Komiža.

U spis je priložena zakonom propisana dokumentacija i to:

priložena su tri primjerka glavnog projekta iz točke I. izreke građevinske dozvole, s izjavama projektanata da je glavni projekt izrađen u skladu s propisima s kojima treba biti izrađen,
priložene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela:
potvrda izdana od strane Ministarstva zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektora županijske sanitarne inspekcije, Služba za južnu Dalmaciju, Ispostava Vis, KLASA: 540-02/17-05/2262, URBROJ: 534-07-4-6-8/1-17-2 od 13. travnja 2017. godine,
potvrda izdana od strane HEP-a, Elektrodalmacija Split, broj: 2936-32-00/2017. godine od 5. travnja 2017. godine,
potvrda izdana od strane tvrtke „Vodovod i odvodnja otoka Visa” d.o.o. iz Komiže, broj 93/2017. od 19. travnja 2016; godine,
potvrda izdana od strane HAKOM-a, Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Zagreb, KLASA: 361-03/17-02/1748, URBROJ: 376-10-17-4 od 13. travnja 2017. godine,
potvrda izdana od strane Hrvatskih voda, Split, KLASA: UP/l-325-01/17-07/0001378, URBROJ: 374-24-3-17-2 od 29. ožujka 2017. godine,
potvrda izdana od strane Grada Komiže, Jedinstvenog upravnog odjela, KLASA: 350- 01/17-01/10, URBROJ: 2190/02-03-17-04 od 11. travnja 2017. godine,
potvrda izdana od strane grada Komiže, Gradonačelnika, KLASA: 350-01/17-01/10, URBROJ: 2190/02-02-17-023 od 11. travnja 2017. godine,
potvrda izdana od strane Splitsko-dalmatinske županije, Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša, KLASA: 351-01/17- 01/0254, URBROJ: 2181/1-10/07-17-0002 od 20. travnja 2017. godine,
potvrda izdana od strane Policijske uprave splitsko-dalmatinske, Sektor upravnih i inspekcijskih poslova, Inspektorat unutarnjih poslova, broj: 511-12-21-4278/3-2017-
Z.S. od 5. svibnja 2017. godine,

potvrda izdana od strane Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Splitu, KLASA: 612-08/17-01/1240, URBROJ: 532-04-02-15/4-17-2 od 20. travnja 2017. godine,
pisano izvješće o kontroli glavnog projekta izrađeno od strane ovlašteno revidenta za mehaničku otpornost i stabilnost betonskih i zidanih konstrukcija Nenada Morpurga, dipl. ing. grad., redni broj evidencije 34/13, TD 21/16 od 2. ožujka 2017. godine.
priložen je dokaz pravnog interesa:
– izvadak iz zemljišne knjige izdan od strane Općinskog suda u Splitu, i poziv na odredbe Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi i Odluke o preuzimanju nekretnina čije pravo vlasništva i korištenja ima općina Komiža i bivša općina Vis na području Općine Komiža te društveno-političke zajednice, organizacije i udruge koje više ne djeluju (SI. glasnik općine Komiža 7/93).

Također je priloženo i mišljenje izdano od strane Splitsko-dalmatinske županije, Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša, KLASA;351-01/17- 02/0084, URBROJ: 2181/1-10/07-17-2 od 9. veljače 2017. godine da za predmetni zahvat ne treba provesti postupak procjene zahvata na okoliš i postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i rješenje istog tijela oznake KLASA: UP/l-351 -04/17-01/0010,

URBROJ: 2181/1-10/07-0003 od 27. veljače da je planirani zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu i mišljenje i mišljenje o učinkovitosti gašenja i evakuacije izdano od strane Dobrovoljnog vatrogasnog društva Komiža od 10. travnja 2017. godine.

Postojeća građevina se dokazuje uporabnom dozvolom za građevine izgrađene do 15. veljače 1968. godine, oznake KLASA: UP/l-361-05/17-30/16, URBROJ: 2181/1-11-00-09/01-15-0003 od 9. ožujka 2017. godine.

Zahtjev je osnovan.

U postupku izdavanja građevinske dozvole utvrđeno je sljedeće:

u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija,
priložene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela,
da se sukladno Prostornom planu uređenja grada Komiže (SI. glasnik broj 10/06, 2/15 i 1/17), predmetna čestica nalazi, sukladno grafičkom dijelu PPU grada Komiže, kartografskom prikazu broj 1: Korištenje i namjena površina, unutar granica površina za razvoj i uređenje površina naselja, unutar granice građevinskog područja – izgrađeni dio, te da je projekt izrađen u skladu s uvjetima za provedbu Prostornog plana uređenja grada Komiže, u smislu u smislu odredbe čl. 110. st. 1. tč. 3 Zakona o gradnji:
čl. 61. st. 1. kojim je propisana namjena: turističko-ugostiteljska, poslovna, javna, društvena, stambena, sportska, rekreativna, javne zelene površine i si, te kojim su određeni opći uvjeti:
veličina građevne čestice (min. 400 m2), koeficijent izgrađenosti kig (maks 0,50), koeficijent iskoristivosti (2,5 nadzemni, odnosno 3,0 ukupni), maks. broj etaža, katnost: Pol + Po2 + P(S) + 3(Pk), odnosno maks. visina 14,0 m, udaljenost od javno prometne površine 3,0 m, udaljenost od ruba građevne čestice 3,0 m, te nagim krova (do 45),

čl. 82. st. 2, kojim je propisano da se na područjima na kojima nema pitke vode utvrđuje obveza izgradnje cisterni,
čl. 83. st. 5. kojim je propisano da do realizacije sustava javne odvodnje moguća realizacija pojedinačnih građevina s prihvatom otpadnih voda u vodonepropusne sabirne jame i odvozom putem ovlaštenog pravnog subjekta ili izgradnjom vlastitih uređaja za pričiščavanje otpadnih voda te ispuštanjem pročišćenih otpadnoh voda u prirodni prijemnik, a sve ovisno o uvjetima na terenu uz suglasnost i prema uvjetima Hrvatskih voda,
čl. 77. st. 10. kojim je propisano da je na području ruralnih cjelina (bez obzira na stupanj zaštite) promet u mirovanju potrebno predvidjeti izvan tradicijske strukture (parkirališta na prilazu naselja),
te ostalim uvjetima propisanim odredbama za provođenje Prostornog plana uređenja grada Komiže,
glavni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova,
da postoji mogućnost priključenja građevine na prometnu površinu, na vlastiti sustav odvodnje i na niskonaponsku električnu mrežu.

Stranke u postupku Domina Tafra iz Splita, za sebe i kao punomoćnica Frane Torre iz Splita, (čest. zem. 7305/5 k.o. Komiža) svojom izjavom danoj na zapisnik nije se složila s izdavanjem predmetne dozvole s proširenjem škole neprimjerenim materijalima za taj prostor. Također se ne slaže s odlukom konzervatora i traži da se naselje Poje zaštiti kao ruralna cjelina, te da ih je strah da će se njihova parcela pretvoriti u parking.

Navedene razloge ovo tijelo nije moglo uzeti kao prepreku za izdavanja predmetne dozvole budući da je namjeravana rekonstrukcija u skladu s odredbama Prostornog plana uređenja grada Komiže, a njihovo neslaganje s odlukom konzervatora i traženje da se naselje Poje zaštiti kao ruralna cjelina nije u nadležnosti ovog tijela, ali napominjemo da je 61. 93. Odluke o donošenju PPU grada Komiže navedeno da se na području obuhvata PPU grada Komiže nalaze sljedeća dobra koja imaju značaj za lokalnu zajednicu, a temeljem valorizacije koju provodi nadležno tijelo mogu biti predloženi za upis u Registar kulturnih dobara RH ili mogu biti proglašena dobrima od lokalnog značaja: ruralne cjeline – između ostalih i Biševo – Napoje i 61. 94. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja grada Komiže navedeno da su PPU Splitsko-dalmatinske županije prikazane zaštićene ruralne cjeline Grada Komiže i ruralne cjeline predložene za zaštitu, između ostalih i Biševo Napoje. Također je ishođena i potvrda na glavni projekt izdana od strane Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Splitu. Također ni strah da će se njihova čestica pretvoriti u parking nije od utjecaja za donošenje ovog rješenja budući da glavnim projektom nije prikazana nikakva gradnja na njihovoj parceli, a u slučaju eventualne uzurpacije iste stranka ima zakonskih mogućnosti da se zaštiti od iste.

Stranke u postupku Jakov Fiamengo iz Splita, i Marija Vlastelica Brajčić iz Komiže, u svojoj izjavi danoj na zapisnik su naveli da ne dozvoljavaju da se dira njihova parcela u bili kom smislu i ne koristi za potrebe građevine, a da se u slučaju potrebe obrate direktno njima.

Ostale stranke u postupku su, budući da bi osobna dostava bila nemoguća ili neprikladna, budući da se radi o osobama čija adresa nije upisana u zemljišnoj knjizi niti katastru, odnosno da su nepoznata boravišta, odnosno nepoznati nasljednici, sukladno odredbi čl. 116. st. 2. Zakona o gradnji, pozvane javnim pozivom objavljenim na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama ovog tijela, i na nekretnini za koju se izdaje građevinska dozvola.

lako se niti jedna stranka nije odazvalo tom pozivu smatra se da im je pružena mogućnost uvida u spis predmeta.

Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 110. stavak 1. Zakona o gradnji, te je odlučeno kao u izreci.

Podnositelj zahtjeva je sukladno odredbi čl. 8. Zakona o upravnim pristojbama (,,NN“, br. 8/17 i 37/17) oslobođen plaćanja upravne pristojbe.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom preporučeno. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 35,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.

 

9 komentar(a)

 1. Toni

  Protiv sam bilo kakve intervencije van postoječih gabarita objekta,pogotovo ovih staklenika kao aneks školi. Predpostavljam da mala pecara do sa onim vonjom dropa iako više zasigurno ne vonja ide pod bager.

  Marina

  Ne znam sto uciniti da skola kao zgrada ostane sama po sebi spomenik jednoj povijesti!? Zasto Bisevo ne bi bilo spomenik prirodi. Zasto nije tatrazeno 18 milijuna kuna da se zastite mirisi kakvi vise nigdje na svijetu ne postoje?

  Gordan

  Vidim ipak su je zasrali kako su planirali... jbt. u ovoj Hrvatskoj sve mediokriteti, štetočine i lopovi u strukturama!

  Ivan

  Slažem se sa renovacijom al da objekat ostane u jednom dijelu učenićki razred sa onim drvenim klupicama,pločicama sa kredom umjesto bilježnica uz one rijetke sačuvane i spašene. Može dio biti postavljen alatima i starim fotografijama,možda i video zid sa projekcijama minulih vremena,a ima ih. To da al menza za elitu u staklenom štekatu...ma daj

  Darko

  Sramotno je da je to projektirao lokalni, viški arhitekt, koji bi barem trebao razumjeti kontekst, poznavati atmosferu, poštivati svoje.... Ali eto, treba od nečega živjeti :(

  Jakov

  Obnovit samo u izvornom obliku i gabaritima ,ne dozvolit nikakve nadogradnje ni izmjene. Ova skica izgleda nakaradno i ne uklapa se ni u Komižu a kamoli na Biševo.

  petra

  To je sve kriminal prvo Biševo je ili bi moralo biti zaštićeni spomenik prirode ako nije, triba vidit ko je za to odgovoran, odma triba sve snimit, slikat i poslat nadleznima u Zagreb i EU vladu napravit javni skandal u svim medijima!

  Irma

  Bisevo - medju posljednjim otockim biserima. Sacuvajmo ga!. Kako cemo djeci pokazati more, stinju, ribu, kupu kanalicu, gustirnu, cesminu? Kako cemo im pokazat ono cega vej ni? Na fotografiji? A di je tu miris borovine, a kako cedu cut carceja? A kako cedu znat ca je tu cela? Kako cemo prenositi pamcenja i iskustva? Bisevo je jedna od posljednjih oaza koja nam sve ovo more sacuvat

  Jagoda

  nadam se da se nece nista graditi na lijepom mirnom otoku Bisevu koji pruza mir u zivotu I oslobada od velikog stresa sto ga imamo u ovome napornom zivotu otok Bisevo kao I drugi otoci moraju ostati kao sto jesu nesmije se izgubiti onaj mirni zivot sto mnogi turisti traze posto se gubi taj mir nesmije se dogoditi sto se dogodilo Spanjolski I Grcki tamo se gradilo bez misljenja sto treba turistima I sada se kaje posto smanjio se broj turista tamo mnogi traze na daleko mir I tisinu budite pametni mora da nasi otoci ostanu tihi hvala vam

OSTAVITE SVOJ KOMENTAR