Poštovani,
kontaktiramo Vas u vezi s provedbom projekta “Centar za posjetitelje Modra Špilja” financiranom iz Europskih strukturnih i investicijskih fonodva i Operativni program konkurentnost i kohezija. Naime, radi se o projektu „Centar za posjetitelje Modra špilja – Biševo“ (KK.06.1.2.02.0041) koji se financira u sklopu poziva „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine“ (KK.06.1.2.02). Evaluacija projektne prijave za sufinanciranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj predmetnog projekta finalizirana je tijekom travnja 2018. godine te je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan 4. svibnja 2018. godine. Sukladno Ugovoru, razdoblje provedbe projekta predviđeno je od 13. prosinca 2016. godine do 13. prosinca 2019. godine, s predviđenim bespovratnim iznosom od 18.470.061,85 kn. Partneri Grada Komiže u provedbi projekta su Javna ustanova More i krš, Turistička zajednica grada Komiže i Institut za istraživanje i zaštitu mora Plavi svijet.

U sustavu upravljanja i korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova, u financijskoj perspektivi 2014. – 2020. Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) ima ulogu Posredničkog tijela razine 2 za Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ i tu agenciju smo o svim nepravilnostima obavijestili. Dana 26. rujna 2018. godine dobili smo odgovor da se projekt nadzire. Tim odgovorom nismo zadovoljni i zato tražimo da se provede detaljniji nadzor trošenja javnog novca.

Kao direktni dionici i stanovnici otoka Biševo te aktivisti za zaštitu okoliša i konzervaciju prirodnog i kulturnog izuzetno nas veseli povlačenje sredstava Europske unije te ulaganje u održivi razvoj i održivi turizam na otoku i okolici. Međutim, istovremeno želimo izraziti veliku zabrinutost vezanu za provedbu projekta. Prije svega radi se o netransparentnosti i nedostatku informacija o projektu i njegovoj provedbi s glavnim dionicima usprkos nejasnom i vrlo općenito formuliranom sažetku projekta koji je dostupan na mrežnim stranicama provoditelja. Nadalje, uvidom na terenu dovodi se u pitanje kako i na koji način se projekt provodi, a nikakve promjene na terenu i zgradi budućeg Centra nisu vidljive.

S obzirom na to da ne postoje dostupne temeljne informacije o provedbi projekta, niti su vidljivi bilo kakvi rezultati njegove provedbe izražavamo duboku zabrinutost te tražimo nadzor projektne dokumentaciju s ciljem analize i ocjene stanja i provedbe projekta, potrošnje sredstava te njegovog učinka na okoliš, zajednicu, kulturu i kvalitetu života.

Također želimo Vas informirati da je ovaj dopis poslan i medijima u obliku otvorenog pisma te i Glavnoj upravi Europske komisije za regionalnu i urbanu politiku.

Potaknuti tim ogromnim propustom preuzeli smo na sebe zadatak organiziranja ankete među stanovnicima i ljubiteljima otoka koja je pokazala da čak 84% podržava ideju ulaganja u otok, ali ističu potrebu za infrastrukturnim projektima koji olakšavaju život na otoku, poput ulaganja u dovođenje vodovoda koji je prijeko potreban budući da je riječ o otoku bez izvora pitke vode. Naime, dovedeni smo pred gotov čin, jer uopće nismo uopće bili obaviješteni o odabiru projekta niti smo bili u mogućnosti dati bilo kakve sugestije. Cilj inicijative Spasimo Biševo prikladna je valorizacija cjelokupne baštine pučinskog otoka Biševa te upravljanje kulturno- povijesnim i prirodnim resursima kroz strategiju održivog razvoja otoka.

Željeli bismo također s vama podijeliti informaciju o peticijama kao i činjenicu da još uvijek nismo zaprimili odgovor od grada Komiže, a sve radi što transparentnijeg uvida u provedbu projekta i time osiguranja njegove kvalitetne provedbe.

Prikupljeno je više od 1800 potpisa za upis stare biševske škole u registar kulturnih dobara RH što je namjena koja bi bila u skladu s kulturno-povijesnom baštinom navedenog objekta. Prijedlog Biševljana bio je da se napravi zavičajna zbirka Biševa i njegovih stanovnika, te da se prikupe stare fotografije, pribor i alati koji bi mogli biti izloženi u polivalentnoj dvorani koja bi tijekom zimskih mjeseci mogla služiti kao čitaonica i mjesto okupljanja preostalih stanovnika. Mišljenje otočana je da nadogradnjom stara biševska škola gubi svoju autentičnost i identitet, jer se pretvara u komercijalni ugostiteljski objekt. Smatramo i da nadogradnjom ostakljenog ugostiteljskog objekta kapaciteta 80 ljudi dolazi do svjetlosnog zagađenja i pojave masovnog turizma, te samim time narušavanja prirodnog ambijenta. Za električne automobile koji su predviđeni za prijevoz gostiju uskim biševskim cestama nije predviđen adekvatni parking prostor, a staklena nadogradnja narušava ambijent ruralne cjeline Poje koja je nastala tijekom baroknog razdoblja.

Stanovnici su davali moguće prijedloge i svoja viđenja kako bi se prostor stare škole mogao iskoristiti, ali na način da ona ostaje u gabaritima u kojima je bila, bez obzira što nije zaštićena kao spomenik kulture. Ona je i dalje dragocjeni podsjetnik za sve generacije te je na otoku na kojem su bili pretežito težaci, uz crkvu jedna od najznačajnijih građevina. Nadalje, prostor oko crkve i samostan odnedavno su zaštićeni preventivnom arheološkom zaštitom tek 26. veljače 2018., i to retroaktivno, tek nakon što je Građanska inicijativa upozorila Konzervatorski odjel u Splitu o nepravilnostima i devastaciji arheološki vrijednog okoliša.

Osim toga, grad Komiža iznosi netočne podatke o posjećenosti Modre špilje, tvrdnjom da špilju posjeti više od 100.000 posjetitelja godišnje. Naime, oni u prosjeku provedu samo 15 minuta na otoku Biševu. Na taj način potencira se masovni turizam na ovom malom pučinskom otoku i njegova održivost ozbiljno dovodi u pitanje. Jednako tako smatramo da se muzej Modre špilje može nalaziti i na nekom adekvatnijem prostoru u gradu Komiži. Ponavljamo, naš cilj nije sabotirati održivi razvoj otoka, nego upravo suprotno, u skladu s europskim pravom, sa Zakonom o otocima i Zakonom o lokalnoj i područnoj samoupravi potaknuti održivi razvoj otočne zajednice na korist i dobrobit svih sugrađana.

Zbog sumnje na koruptivne radnje podnijeli smo i kaznenu prijavu protiv gradonačelnice grada Komiže Tonke Ivčević zbog sumnje na kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti, jer je nizom radnji i propusta u obavljanju profesionalne dužnosti gradonačelnice Komiže građanima RH nanijela materijalnu štetu; jer je iskoristila svoj položaj i ovlast službene i odgovorne osobe donošenjem odluka u korist djelatnosti članova svoje obitelji odnosno pogodovanjem prilikom sklapanja poslova, a sve na štetu interesa javne službe odnosno jedinice lokalne samouprave. Prema našem mišljenju, tijekom obnašanja dužnosti gradonačelnice grada Komiže (od 2005. godine – trenutno), kontinuiranim donošenjem odluka i odobravanjem prostornih planova koji pogoduju gospodarskom poslovanju isključivo svojim rođacima i prijateljima te odobravanjem općih pravnih akata odnosno pravne podloge za dobivanje građevinskih dozvola u cilju namještanja poslova tih istih rođaka gradonačelnica je postupala krajnje netransparentno te protivno zakonima i propisima.

Zbog svega gore navedenoga i dalje ćemo pratiti provedbu navedenog projekta, a Vas ljubazno molimo da istražite gdje je otišao odobreni novac .

OZNAKE

Građanska inicijativa | Gradonačelnica Komiže Tonka Ivčević | Javna ustanova “More i krš” | kaznena prijava | OLAF (Europski ured za borbu protiv prijevara) | Otok Biševo | sadašnjost (kategorija)