Grad Vis, Trg 30. svibnja 1992.1, Vis, zastupan po gradonačelniku Ivi Radici, Grad Komiža, Ulica hrvatskih mučenika 9, Komiža, zastupana po gradonačelnici Tonki Ivčević i Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) – COAST projekt, zastupan po voditelju Projekta Gojku Berlengiju
sporazumno potpisuju povodom Međunarodne godine biološke raznolikosti

POVELJU
o proglašenju Otoka Visa – Otokom biološke raznolikosti

1. Potpisnici Povelje su suglasni da će zajednički aktivno, odgovorno, ustrajno i sustavno doprinositi očuvanju i promicanju biološke i krajobrazne raznolikosti otoka Visa, pripadajućeg otočja, mora i podmorja, na trajnu dobrobit svih sadašnjih i budućih stanovnika i posjetitelja ovog područja, sukladno najboljim svjetskim praksama održivog društveno-gospodarskog razvoja posebno prijateljskog prema prirodi.

2 Potpisnici će, suglasno tome, pojedinačno i zajednički raditi na:

2.1. INFORMIRANJU I EDUCIRANJU SVIH GRAĐANA I POSJETITELJA OTOKA VISA O VAŽNOSTI OČUVANJA BIOLOŠKE I KRAJOBRAZNE RAZNOLIKOSTI ovog područja za održivost ukupnog života svakog stanovnika i posjetitelja otoka Visa, odnosno zajednice i civilizacije u cjelini.

2.2. AFIRMACIJI I PROMICANJU MODELA ODRŽIVOG KORIŠTENJA BIOLOŠKE I KRAJOBRAZNE RAZNOLIKOSTI kao osnove održivog društveno-gospodarskog razvoja otoka Visa, pripadajućeg otočja, mora i podmorja, na zadovoljstvo svih današnjih i budućih stanovnika i posjetitelja ovog iznimno vrijednog i raznovrsnošću života bogatog područja posebice kroz instrumente prostornog planiranja, upravljanja i ulaganja na načelima integralne održivosti.

2.3. STVARANJU I PROVEDBI UČINKOVITIH I TRANSPARENTNIH RAZVOJNIH STRATEGIJA, PLANOVA, MJERA I POTPORA ZELENOG PODUZETNIŠTVA, odnosno programa, projekata i inicijativa ekološkog, društveno odgovornog poduzetništva posebice u sektoru eko-proizvodnje hrane, ekoloških prehrambenih i medicinskih proizvoda, te ekološkog, obrazovnog, znanstveno-istraživačkog, kongresnog, pustolovnog, rekreacijskog, socijalno-zdravstvenog i ruralnog turizma s perspektivom otvaranja kvalitetnih novih radnih mjesta, posebice za mlade, socijalno ugrožene, ali i visoko obrazovane ljude.

2.4. DOSLJEDNOM PRAĆENJU PROVEDBE NAČELA ODRŽIVOG RAZVOJA OTOKA kroz praćenje učinaka razvojnih programa i projekata kako bi se spriječilo narušavanje prirodne i društvene ravnoteže, odnosno svako značajno i bespovratno degradiranje biološke i krajobrazne raznolikosti s ciljem ostvarivanja uskih, kratkoročnih interesa, a na štetu mogućnosti i prigoda održivog društveno-gospodarskog razvoja koji je u korist i na dobrobit i čovjeka i njegove prirodne okoline.

2.5. POTICANJU MEĐUSEKTORSKE SURADNJE I PARTNERSTVA na pripremi, razvoju i provedbi inovativnih projekata i programa održivog društveno-gospodarskog razvoja koji će doprinositi kvaliteti i održivosti života svih stanovnika, povećanju turističke ponude, zadovoljstvu gostiju, povećanju izvoznog kapaciteta viškog gospodarstva te u konačnici preokretanju negativnih demografskih kretanja.

U znak suglasnosti, ovu Povelju svojeručno potpisujemo u ime i za dobrobit svih sadašnjih i budućih građana i posjetitelja otoka Visa, te za očuvanje i promicanje vrijednosti cjelokupnog života, kako čovjeka i njegovih zajednica, tako i biljnog i životinjskog svijeta te prirodnih krajobraza u cjelokupnom bogatstvu svoje raznolikosti.

U Komiži, 22. svibnja 2010.

Ujedinjeni narodi proglasili su 2010. godinu Međunarodnom godinom biološke raznolikosti

Grad Vis gradonačelnik Ivo Radića

Grad Komiža gradonačelnica Tonka Ivčević

Program UN-a za razvoj (UNDP) voditelj projekta COAST Gojko Berlengi

OZNAKE

Grad Komiža | Otok Vis | sadašnjost (kategorija)