Korupcija je jedan od najvećih problema vremena u kojem živimo i modernog društva općenito. Suzbijanje korupcije moguće je samo uz učešće demokratskih institucija, privatnog poslovnog sektora i civilnog društva.

Transparency International Hrvatska (dalje TIH) je nevladina organizacija posvećena povećavanju odgovornosti i suzbijanju nacionalne korupcije. To je neprofitna i politički nestranačka udruga čije je djelovanje usmjereno na suzbijanje korupcije i njenih posljedica. TlH ne razotkriva i ne istražuje pojedinačne slučajeve korupcije. Mi vjerujemo da je to dužnost zakonodavnih izvršnih tijela, nezavisnog sudstva i slobodnog tiska. Ustvari, naše usmjerenje je na prevenciju i promjenu sistema. Nije dovoljno izdavati zakone da bi ljudi postali pošteni.


Korupcija je izazov svima. Nema zemlje u kojoj ne postoji, ne smije biti zemlje koja se ne bori protiv nje. Ne smije biti vlade koja joj popušta!


Transparency International Hrvatska (dalje TIH) je bio jedan od  svjetskih ogranaka koji  TI djeluje u Republici Hrvatskoj. TIH se bori za povećavanje transparentnosti rada institucija i za spriječavanje zlouporaba javnih ovlasti u privatne svrhe. Smatramo da ta borba može biti uspješna jedino ukoliko postupamo kao nezavisna, nestranačka i neprofitna organizacija, bez obzira na interese i stavove koje imamo kao pojedinci. 

Osnovni cilj Transparency Internationala Hrvatska je borba protiv korupcije u svim njenim pojavnim oblicima. Program TIH-a je usko vezan uz Vladine strateške ciljeve (Nacionalne strategije borbe protiv korupcije, MUP-ov Ured za sprječavanje pranja novca, Institut za javne financije – projekt siva ekonomija, Reforma javne uprave…), te se također nadopunjuje s obvezama Republike Hrvatske koje proizlaze iz Pakta o stabilnosti i Ugovorima s Europskom unijom.

Transparency International Hrvatska zalaže se za ove vrijednosti:

• transparentnost
• odgovornost
• poštenje
• solidarnost
• hrabrost
• pravednost
• demokratičnost

Odlukama tijela TI hrvatski ogranak je isključen iz globalne mreže TI dana 10.3.2016. godine o čemu je podružnica obavještena e-mail porukom 11.3.2016. Takvu odluku smatramo neprihvatljivom, jer je donesena u netransparentnom postupku na temelju kleveta tajnih informanata iz Hrvatske, te neodgovornih pojedinaca zaposlenih u u središnjici organizacije u Berlinu. 

OZNAKE

zakon | sadašnjost (kategorija)