Slučaj 5: Studija slučaja o nekomunikaciji s građanima

Dopis pučke pravobraniteljice Ministarstvu uprave (24.07.2019.)

MINISTARSTVO UPRAVE
Uprava za politički sustav i organizaciju uprave
Maksimirska 63, 10000 Zagreb

Predmet: GRAĐANSKA INICIJATIVA “SPASIMO BIŠEVO”, pritužba
– očitovanje, traži se

Uredu pučke pravobraniteljice obratio se predstavnik građanske inicijative ,,Spasimo Biševo” (dalje: GI) pritužujući se na dugotrajnost postupanja po zahtjevu za provedbu inspekcijskog nadzora nad zakonitošću rada udruge,,Geopark Viški arhipelag” iz Komiže.

Kako proizlazi iz pritužbenih navoda, GI je 18. travnja 2019. godine Naslovu uputila zamolbu za ispitivanje zakonitosti osnivanja i djelovanja predmetne udruge, na koji do dana podnošenja pritužbe pučkoj pravobraniteljici nije zaprimila odgovor.

Slijedom navedenog, molimo da nam sukladno čl.24. Zakona o pučkom pravobranitelju (NN, br. 76/12), u roku od 30 dana od dana primitka dopisa, dostavite očitovanje o pritužbenim navodima, odnosno razlozima nepostupanja po podnesenom zahtjevu.
S poštovanjem,

PUČKA PRAVOBRANITELJICA

Lora Vidović

Odgovor Grada Komiže o pravnom statusu zgrade na č.z. 7125/1 K.O. Komiža u uvali Porat (tzv. “Baraka”) (04.03.2019.)

Istraživali smo koji bi prostor mogao poslužiti umjesto stare biševske škole za predloženu namjenu posjetiteljskog centra “Modra špilja”. Međutim neriješeni imovinsko-pravni odnosi na otoku otežavaju provođenje bilo kakvih konstruktivnih prijedloga. U nastavku odgovor povjerenice za informiranje Grada Komiže iz kojeg je razvidno da zgrada “Barake” u uvali Porat ne postoji na papiru odnosno u zemljišnim knjigama.

… GI Spasimo Biševo…, je dana 4.03.2019. podnio zahtjev za pristup informaciji u kojem se traže podaci o zgradi ,,Baraka“na Biševu.

Postupajući po zahtjevu budući kako Grad Komiža traženim podacima ne raspolaže niti ima saznanja o uzrocima neslaganja zemljišnih knjiga i katastra u svezi navedene zgrade te je slijedom navedenog a temeljem čl.23. točka 4. Zakona o pristupu informacijama (N.N:25/13 i 85/15), odlučeno je kao u izreci.

Prijava inspekciji zaštite prirode (18.01.2018.)

Poštovani,
vezano za vaše prijedloge i zamolbe za pomoć u svezi aktivnosti u ekološkoj mreži Natura2000 na otoku Biševo predlažem sljedeće:

·         Za projekte, odnosno aktivnosti  koje planirate provoditi u N2000 zatražite pisanim putem mišljenje, odnosno uputu od nadležne Uprave za zaštitu prirode Ministarstva zaštite okoliša i energetike (Radnička cesta 80, Zagreb). Predlažem da detaljnije opišete što biste poduzimali, u kojem vremenskom razdoblju, kojim alatima i na kolikoj površini, te u koju svrhu, te koje su zakonske obveze koje biste trebali ispuniti.

·         Vezano za korištenje zaštićenog objekta „Modre špilje“- detaljnije informacije ću vam dostaviti za nekoliko dana, nakon konzultacija sa JU „More i krš“

·          Zbrinjavanje glomaznog otpada je obveza jedinice lokalne samouprave. Za odstupanja od ove obveze, predlažem da podnesete prijavu nadležnom inspektoru zaštite okoliša (PJ Split) ili putem e-maila na Okolis.Inspekcija@mzoe.hr   (potrebno je navesti osnovne podatke, pobližu lokaciju, o kojem otpadu i približno o  kojoj količini se radi)

·          Vezano za devastaciju  (bespravna gradnja) čestice 7562/1 Biševo;  KO Komiža – ukoliko uspijem, informaciju o eventualnim sankcijama počinitelja, dostavit ću  vam naknadno. Ili ću vas uputiti na nadležno tijelo koje takve informacije daje na zahtjev.

S poštovanjem,

Katica Bezuh, viša inspektorica zaštite prirode

REPUBLIKA HRVATSKA / REPUBLIC OF CROATIA
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Ministry of Environment and Energy


Katica Bezuh, B.Sc. (geol); univ.spec.admin.publ.
Viša inspektorica zaštite prirode
Senior Nature Protection Inspector

Radnička cesta 80/3
10 000 Zagreb
Tel. + 385 1 4866 137
Fax + 385 1 3717 212
e-mail: katica.bezuh@mzoe.hr 
www.mzoe.hr

Konzultacije s građanima na Biševu (6.11.2018.)

Predstavnici grada Komiže (Tonka Ivčević, Edo Bogdanović i Jerko Marinković) 6. studenoga 2018. održali su konzultacije s građanima otoka Biševa. One se održavaju dijelom na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama koji sadrži odredbe o pravu savjetovanja, dijelom na temelju Zakona o lokalnoj samoupravi koji sadrži odredbe o uključivanju građana. Transparantna i pametna gradska vlast trebala bi svim zainteresiranim građanima RH omogućiti pravo na pristup informacijama koje se tiču rada lokalne samouprave. Na takvim konzultacijama građani imaju pravo postaviti pitanja koja se odnose na njihovu svakodnevicu na otoku, a predstavnici lokalnih vlasti dužni su im na licu mjesta ponuditi određene odgovore.

Cilj je dijalog s građanima utemeljen na načelu otvorenosti. Otvorenost je jedno od temeljnih načela europskoga upravnog prostora te je sadržano u nekolicini europskih dokumenata. Pristupanje Hrvatske EU imalo je važan utjecaj na prepoznavanje načela otvorenosti putem pravne regulacije, i to prvenstveno kao preventivnog antikorupcijskog mehanizma.

Konzultacijama se odazvalo 20ak građana, no, nisu dobili odgovore na pitanja, te im je rečeno da će ih dobiti naknadno.

Među ostalim pitanja građana odnosila su se na:

 • Projekt Centar za posjetitelje Modra špilja – Biševo
 • Financiranje projekta – mora biti transparentno, tko su izvođači radova, kada je proveden javni natječaj za arhitekta i dr.
 • Osnovna infrastruktura
 • Plan gospodarenja otpadom
 • Projekt NATURA 2000
 • Pitanje komunalnog redara
 • Pitanje komunalnih instalacija odvodnje i vodoopskrbe
 • Izgradnja kanalizacijske mreže
 • Uređenje sanitarnog čvora
 • Pitanje sustava desalinizacije
 • Projekt uređenja obale luke – izgradnja nadstrešnice u uvali Porat i Salbunara – urbana oprema brodska čekaonica
 • Modernizacija javne rasvjete
 • Wi-fi dostupan svim građanima tijekom cijele godine – obaveza prema novoizglasanom Zakonu o otocima

Transparentnost i otvorenost rada svih tijela grada Komiže treba se temeljiti na želji da građanima omoguće uvid i demokratsku kontrolu rada i postupaka, prema Ustavu i zakonu koji obvezuju na takav način rada. Svaka lokalna jedinica građanima duguje transparentne informacije o svome radu.

KONZULTACIJE S GRAĐANIMA na temu:

INFRASTRUKTURNI PROJEKTI I PROJEKTI U PROVEDBI Centar za posjetitelje Modra špilja – Biševo

ZAPISNIK

Konzultacije s građanima u organizaciji Grada Komiže održane su 6. studenog 2018. godine, u uvali Porat na otoku Biševu (konoba Porat), s početkom u 10:00 sati.

Nazočni predstavnici Grada Komiže:

Tonka lvčević, gradonačelnica Grada Komiže

Edo Bogdanović, predsjednik Gradskog vijeća Grada Komiže

Jerko Marinković, zamjenik gradonačelnice Grada Komiže

Popis nazočnih osoba na konzultacijiama nalazi se u privitku ovog Zapisnika i njegov je sastavni dio.

U uvodnom obraćanju, gradonačelnica Grada Komiže Tonka lvčević upoznala je nazočne s tijekom dosadašnjih aktivnosti na provedbi projekta Centar za posjetitelje Modra špilja – Biševo.

Tijekom prezentacije aktivnosti, rasprave o projektu i o ostalim potrebama na području otoka Biševa, nazočni su dali svoje prijedloge vezano za poboljšanje uvjeta života na otoku:

• uvala Salbunara – postaviti rampu uz stepenice s rivice

• urediti stari put od gornje do donje Salbunare

• sanacija puta od Vele gore do Potoka

• modernizacija javne rasvjete

• Wifi Biševo

• postavljanje urbane opreme u uvalama Salbunara i Porat (klupe i nadstrešnice)

• organizirati transport od vodonosca do domaćinstava

• osigurati komunalne vezove u uvali Mezuporat – 4 bove ostavili u zimskim mjesecima

• provođenje dezinskekcije i deratizacije

• sanacija rivice u uvali Mezuporat – betoniranje oštećenja (rupa)

• postavljanje rasvjetnog tijela na kuću Tomić u uvali Porat

• angažman lučkog redara zbog problema ulaženja gumenjacima unutar ograde u uvali Porat

• postavljanje tabele u uvali Porat za put do Poja

• utvrditi datum za odvoz glomaznog otpada

• očistiti i provoditi redovito čišćenje okuka od uvale Mezuporat do Poja (Napoja)

• uvala Porat – postaviti ogradu od stare do nove rivice

• komunalni vezovi u uvali Porat

• tende za presvlačenje

• brodska linija petkom – uvesti ujutro dolazak i odlazak barem jednom do dva puta mjesečno, a poslijepodne prometovanje po postojećem voznom redu

• omogućiti operativni dio na obali u vremenu od 8:45 do 9:00 sati, po dolasku broda u Mezoporat, kako bi se ljudi sa svojom prtljagom mogli u miru iskrcat

OZNAKE

Geopark Viški arhipelag | Gradonačelnica Komiže Tonka Ivčević | Javna ustanova “More i krš” | modra špilja | Natura2000 | Nautički centar Komiža | sadašnjost (kategorija)