Autor: Joško Božanić

Peti decenij ovoga stoljeća obilježen je na hrvatskoj obali i otocima egzodusom pretežno mladih ljudi koji su, često riskirajući svoj život, bježali na drugu obalu Jadrana – u slobodni svijet, bez nade u povratak. Bilo je to desetljeće kada su opustjeli mnogi hrvatski otoci, osobito rubni – pučinski otoci koji više nikada nisu obnovili svoj vitalitet. Počeo se tako gasiti život na ovom otočnom frontu Jadrana. U tih desetak godina malo je noći bilo a da neka barka nije pod okriljem mraka pokušala proboj “željezne zavjese” na putu prema zapadnoj obali Jadrana.

Vis, kao od obale najudaljeniji veći otok, sa svojim prostranim arhipelagom koji se Palagružom približuje talijanskoj obali na svega pedesetak kilometara, bio je osobito pogodan za bijeg.

Otok Vis je u drugom svjetskom ratu bio jedini veći otok na istočnoj obali Jadrana na koji Hitlerova vojska poslije kapitulacije Italije nije stupila. Taj slobodni otok, koji su saveznici pretvorili u transjadranski most preko kojega su deseci tisuća izbjeglica bježali iz balkanskog pakla na talijansku obalu, postao je poslije rata vojna baza i kao takav posve izoliran uz strogu kontrolu kretanja njegovih stanovnika.

Stoljećima je Vis bio raskrižje morskih putova, a njegovo hrvatsko pučanstvo sraslo je s mediteranskom kulturom s kojom ga je more povezivalo. Kada je na zapadne granice bivše Jugoslavije pala “željezna zavjesa”, Vis je kao vojna baza bio posebno izoliran. Nekad najbogatiji i najgušće naseljen hrvatski otok postao je strogo kontroliran teritorij na kojemu je bilo ograničeno kretanje i komuniciranje s vanjskim svijetom. Proklamirana sloboda “komunističkog raja” postala je neizdrživom mladim otočanima koji su krajem četrdesetih godina počeli bježati malim ribarskim barkama u Italiju gdje su u izbjegličkim logorima čekali priliku da se prebace u prekomorske zemlje: Australiju te Južnu i Sjevernu Ameriku.

Bježeći iz svog zavičaja i svoje domovine bez nade u povratak, bježeći često u dramatičnim okolnostima, uz visok rizik gubitka života, ti bjegunci kompromitirali su totalitarni režim i dokazivali pred svijetom tim svojim činom laž proklamirane slobode te bijedu i besperspektivnost socijalne stvarnosti.

Ovaj egzodus bio je tabu – temom i u znanosti i u umjetnosti. O toj temi, koliko nam je poznato, ne svjedoči ni jedan film, ni jedno književno djelo, a nema ni povijesnog istraživanja koje bi rasvijetlilo okolnosti i sustavno ispitalo dimenzije ove, za komunistički režim, erozivne pojave u vremenu uspona njegove moći.

Danas, u vremenu raspada tog režima i države koja ga je uspostavila, svjedoci smo novog egzodusa biblijskih razmjera. Ti novi dramatični događaji svojim tragizrnom, svojom veličinom i svojom aktualnošću potiskuju i mogući interes za temu egzodusa s hrvatske obale i otoka pedesetih godina. Vjerojatno će sljedećih decenija i literatura, i film, i povijesna znanost istraživati, ispitivati i svjedočiti o strahotama današnjih masovnih zbjegova na ovim prostorima. Ta buduća istraživanja, ako budu tražila korijene i genezu aktualne balkanske tragedije, neće moći mimoići ni temu koju ovim prilogom otvaramo.

Da bi se ova tema istražila bit će potrebno zabilježiti i mnoge zanimljive priče aktera tih bijegova. Ovim prilogom predstavljamo šest pripovjedača s otoka Visa, iz Komiže, čije smo priče zabilježili u prosincu 1990. godine prilikom posjete komiškoj koloniji u San Perini na poziv Hrvatske bratske zajednice.

O kakvoj je vrsti usmene priče riječ? U monografiji o facendi – usmenoj, šaljivoj, nefikcionalnoj priči (Komiške facende – poetika i stilistika usmene nefikcionalne priče Komiže, Književni krug, Split 1992.) opisali smo jednu vrstu usmene pripovjedne književnosti koja pripada tzv. pričanju o životu – elementarnom obliku usmene pripovjedne književnosti. Prilikom istraživanja ove pripovjedne vrste uočili smo da brojne zabilježene nefikcionalne priče o događajima iz pripovjedačeva života ne možemo uvrstiti u facende budući da imaju nešto drugačiju narativnu strukturu. Riječ je o pričama iz osobnog iskustva koje određuje princip svjedočenja o događaju. Pripovjedačje zaokupljen činjeničnošću proživljenog iskustva, a važnost događaja u njegovu životu opravdava pripovjedački čin. Umijeće izbora iz fakticiteta zbivanja i bogatstva jezika te sposobnost oživljavanja, osadašnjenja događaja pruža mogućnost pripovjedne kreacije, dakle fikcionalizacije nefikcionalnog.

Priča se vezuje za događaj koji kao takav predstavlja prekid u predvidljivu, očekivanu tijeku zbivanja. Čin bijega iz zavičaja i domovine jest čin iskoraka iz poznatog u nepoznato, iz izvjesnog u neizvjesno, iz bliskog u strano. To je i iskorak iz miljea materinskoga jezika koji je za većinu bjegunaca bio j edini j ezik kojim su znali komunicirati. Zavičajni govor hrvatskog j ezika preostao im je kao jedina domovina u kojoj su mogli prebivati u tuđem svijetu. U tom govoru sačuvali su svoj prvotni intimni doživljaj svijeta, a čin iskoraka iz jednog u drugi svijet postao je pričom koju pripovijedaju jedni drugima. Njihovi potomci nisu njihova publika. S oskudnim znanjem jezika svojih roditelja (osim iznimaka) oni ne mogu od zaborava sačuvati priče svojih predaka.

Na području Los Angelesa u Kaliforniji postoji vrlo brojna hrvatska manjina. Ona obuhvaća i koloniju Komižana kojih u San Pedru ima oko šest tisuća. S obzirom da Komiža na otoku Visu ima samo tisuću i pol stanovnika, riječ je o demografskom fenomenu koji zaslužuje poseban znanstveni interes.

Ova kolonija u okruženju američke kulture i engleskog jezika čuva svoj kulturni identitet upravo u svom jeziku i to u mediju usmene riječi. Svojim pričama oni izriču usmenu knjigu sjećanja, a ovaj zapis priziva mogućnost njene fiksacije u mediju pisane riječi u trenutku kada se događa definitivan prekid međugeneracijske komunikacije, a jezičnu domovinu ovog hrvatskog etnosa nagriza erozija zaborava.

Tonko Božanić Gobre

1.

IS TARMUNTONUN PRIKO DESNEGA RAMENA

Jo son rojen trideset i devete, a utekal son u Itoliju pedeset i šeste. To son jimol sedavnaste godisć. U tu vrime uvik je kogod utecol i uvik se očekivalo da će kogod priko noći nestat.

I to je duslo bilo kako da gres na Bišovo. I mi smo se dogovorili, četiri nos je bilo: Nikola Janko, un je jimol guc, bil je Pjero, ca je burba Perinkota sin, i bil je Jovo Zorotović, ca mu je brat bil profesur, pokujnega Nikota Zorotovića brat, i jo koji son isto iz Okjucine – Tonci Gobre. Tu smo bili svega četiri. Mi smo utekli ispri Bilih stinjok.1 Bila je nedija kol smo holćali. Pripremili smo se, pri večer smo olnili vesla i jidra priko Grizicih2, da nos ne bi ku vidil. Ni bilo mora, moli guc pet metrih. A bil je guc slab, pok ga je on poprovljol. Nismo se mi zarđali njemu tu pomoć naprovjat da se ne bi ku domislil. Ali bilo je vrime od ligonj i onda će on kako puć iz rive, puć će na ligne som, a mi ćemo tamo bit na Bile stine i onda ćemo holćat kal se zaskuri. Tako je i bilo, nos trojica smo išli tamo. Tamo smo bili privecer ostavili vesla i jidro. Mi smo išli tamo i tamo smo se ukrcali i zavezli… Znos ca je, Josko, meni se vo ne provje, nison… nison, ne mogu ti provjat…

Mi smo azvelto niz Parnu Kozu i voga, i voga, i voga, napri, napri, napri. Bilo je lipu vrime, ćoro, vidi se zvizda. Jo son, a i svi smo bili prilično pratiki. I jo son uvikpitol oca di je Tarmuntona, a i svi smo znali. Nismo imali alavija ni kompasa, ni ništa nismo imali, apsolutno ništa, ništa, ništa. Samo smo vode imali i jedon feralić.

Somo po zvizdi smo holi. Ostavola non je Tamuntona u desni kvartir. Vozili smo na tri vesla, a jedon je stol na temun. Sal ko će vej znat, ni aleroja, ništa. Tamo pasol jedon stimer (steamer – parobrod). Jo ne znon je nos vidil – ni nos vidil. I, kal je bilo, barz je pasalo i pulnoća, počela je molo brizica (breeze – lagan povjetarac). Ala buta jidra i vozi i jidri. Ali duslo je vrime da vej ni potriba vozit. I sal smo na temun i gledoj zvizdu. Kurimo, kurimo napri i sal se rasvanilo. I sve napri, napri. Lipu vrime, ne more se lipju. I barz je duslo kolo desetak urih ujutro, tako smo računali, oto vidimo taljonske koće i sal ne znon di smo. Da znomo di smo ne bismo obadali za koće, ali ne znomo di smo. Sal kalje duslo jutro orjentiromo se po suncu. Vej ni zvizdih. Onda po suncu i tako smo vozili kako tuko. I onda ala pul koće da bi bili na siguro. Slabi je brud, a ne znomo di smo. Ala da ćemo na koću. Nismo dusli blizu koće, a ona je dvigla mrizu i ala ća. Onda na drugu. A ni stroha, kojega stroha, kako da smo išli na Bišovo, sve isto. Barz je jelnaste urih. I ova koća… dusli smo no nju i oni su non pomogli da se ukarcomo na brud. I oni su činili da vazmemo veslo da je dokaz da smo bili na more. I onda smo se ukarcali. I kal se je oni guc urtol obo bondu ol koće ona prova mu se je rascipala, raskricala i olma se je pocel nalivat mora. Mi smo se ukarcali. I onda koća je stola jos četiri dona na more. Kal su finili ribot posli četiri dona, onda smo išli tamo u Anconu. Tamo su nos pridoli u Anconu. Onda smo iz Ancone išli u Sant Benedetto, tamo na ispitivonje i oldotlec u Cremonu.

Tamo je bilo naših Komizonih i odisvuda.

Ako nisi dobro izjovil pulitički kako si holćol, nisi bil priznot kako pulitički emigrant i bila je prilika da te vrote nose. Moral si izjovit da ne voliš režim i dokaze, a kako smo mi bili mlodi nisu non tu priznali i nos bi bili vrotili nose, a uglavno znalo se je po temu ako nisi primisćen iz Creinone u drugi kamp. Tad si znol da nisi priznot kako pulitički i mogli su te vrotit. Somo je dobil Perinko. On je som dobil azil, a mi tri nismo dobili. I sal cekos kal će te duć vazest po noći jer su ih već iskupili dosta i poslali nose. Sal pri nego dujde ta ura, mi smo se opet dogovorili – Janko je ostol tote, jer je on imol nike veze is popima i izgledalo je da ga nećedu vrotit radi veze is popima, a jo i Jovo smo odlučili da idemo pul Francuske zajelno sa jos dvo Slovenca.

I onda smo se ukarcali u ferotu i do granice Francuske, tamo se zove Venti Mille. Imali smo barz desetak – petnaste dolorili. I kal smo dusli u Milano, prikarcali smo se. Ono mije parvi put bilo vidit skale ca gredu na letriku. Toti smo se prikarcali i išli za Venti Mille. Dusli smo tamo ujutro rano a prikarcali smo se bih u jedon autobus i dusli u Venti Mille i iskarcali se ujutro rano i išli u jedon busak. Čili donje toti tukalo cekot u busak dokle se zaskuri. I kal se je zaskurilo, neka na livu bondu ostaje more i onda pomalo povar strazarih puj pul Francuske. Za jist ni ništa. Glolni. I čilu nuć hodit, čilu nuć gremo. Imah smo jelnu molu valizicu, ah počelo je dazjit. Grubi puti. Bih smo se počeli brit i somo smo vazeh sobon lamice, a sve drugu hitili. To je put kako da gres iz Komize put Svetega Bijoza, na hvo ostaje more.

I onda dush smo do nikih kućicih, molih kako bunjci, isto kako da smo u Okjudnu, i otvorili – unutra dvi koze. A dazji. I unutra is kozima. Zima je. Ćapali smo se kuz za se ogrijot. Tu non je bilo kako spaher. Te koze su nos sposile te noći da nismo prozebh. I onda smo nastavili daje i dush ujutro. Lipo sunce prosjalo. Gremo niz brige doh u Francusku. I hpu jutro, dush dole u Menton i gremo po pajizu. Oto milicija. Olma nos vidi da nisto ni u redu sa non. I sa non u miliciju. Ispitiju nos. Nisto smo znah malo taljonski i koju rie francuski, puno slabo. Pinez ni. I nosli smo na jelnu građevinsku poduzeće nisto posla. Nosili smo njin cimenat i spoli smo toti u barake. Ma bilo bi zima po noći. I kal smo mi tote učinili dvi setemone, tih bismo puć za Pariz. Kal smo dush do malo pinez i još je nisto falilo, a niki govore da je tote jedon pop i da doje pineze. I sal da su tamo svi bili, i mi tamo. Jo i Jovo išli tamo i pritisnuli smo botun na vrota, zazvonili i dusal je covik. Mi smo poznavoh pope kako da imaju ono okolo vrota bilega. Bilje pop, ah ni bil is bilin okolo vrota. Sal koji je bil jo nikal ne znon. I un je olma vidil ca je na stvori i dol non je nisto pinez i is tin ca smo imah i ca je on non dol, bilo je dosta za puć do Pariza. Kupili kortu, išli za Pariz, fermali na pul puta. Tukalo je fermat u Lion. Tamo je isto bil ploćen hotel is tin i tamo smo fermali nuć i onda opetac drugi don dush do Pariza.

Kal smo dush u Pariz, dazji. Uvečer smo kasno dusli, ne znomo kul ćemo, di ćemo. I oto jelnu molu auto. Fermalo. I Taljonac govori taljonski. Mi smo malo taljonski znah i on da će nos pomoć, da di ćemo, kul ćemo. Imah smo niku adresu ol Camjenega kriza, ah to je bilo sve zatvoreno, ni se moglo i un nos kol milicije da nos vazmu da prinoćimo. Milicija nos neće, da nismo ništa učinili i onda vamo – tamo. Pariz je razdiljen na predjele, i ol jelnega do drugega predjela i jedon predjel nos je vazel za prinoćit. I onda smo tote prinoćili. Somo da smo u suho i onda smo sutra nosh ti Camjeni križ i doh su toti za spat jedon misec don i toti imos pravo dokle dobiješ korte. Vajo pasat likora, vajo na miliciju. I sal to vazme jelnu misec don. I ondajopet ti dodu punomuć. Kal smo dobili te korte, dobili smo i lavur. I doli su non franok, kako mores mizerno pasat za jedon misec don, dokle jopet ne dobiješ ploću di lavuros.

Ali mi smo bili mlodi i nismo znali mislit ca će bit sutra. Kal su ni non doli te pineze, mi smo išli tamo na ti lavur. Ti lavur mi nismo poprimili. Bilo je daleko i vrotili smo se nose u Pariz. Nismo volili ti lavur. Ti pinezi su morali durat jedon misec don, da plotis kamaru, di ćes spat i jist, a mi smo išli di su sinjorine. Tu je sve nestalo u jelnu večer, ti pinezi. Sal smo vonka i Camjenega kriza, a lavura ni, a pinez vej ni. Sve je nestalo u jelnu večer kol sinjorinih. A sal nojdi posol.

Nosli smo posol, ali ni di spat. Onda bismo bili otvorali auta i ako nojdes zatvorenu auto da ni zaklopjenu, nutra zaspis malo, dokle dujde gospodor i potire te. I to je trajolo dosta, ali smo nosli jedon autobus, di je bilo dosta ol naših. To je bilo pol zemju. I ti autobus bi se napunil pun nos ca smo većinun dusli iz Itolije kako izbjeglice. I onda ti sofer se bil na nos naucil, ni nos smetol. Un bi bil dusal i bili bismo holćali.

Jelna spina je bila toti blizu, pok bismo bili oprali malo oci u vodu i jopet napri na posol. I onda ti posol ni bil dobro ploćen, ali kal smo dobili ploću, onda smo išli u hotel. Ali sve ca smo dobivali, sve je holo za hotel i jedon obrok. Sve je hodilo. A tuko se obuć, ni co obuć. Ono kal smo spoli vonka ni pralo se ni ništa. One kalcete, ono se bilo sve zalipilo za kozu. Ni se vej ni znalo je koza ili je kalceta.

Ali nison ti rekal ni ovu: kal smo dusli doli iz Nice za Pariz i tuko se ostrić. Išli smo se ostrić. I mene je fermol strić. Nonke na pul puta ni dusal i viđin ga najidil se je. Izgledo da je ruvinol makinetu, jer ku zno kolco vrimena ni se oprala giova. I molol me je. I sal si napul ostirzen, a ne znos govorit, a neuredan si, a nimos se cin uredit. I onda puj u drugega i ovi me je finii. Ovi parvi mi ništa ni vazel. Izjidil se je i potirol me je. Ruvinol je makinetu. A sal danas vej ni ništa na glovu, daje sal ono jimat i oprat. Tu me ni sram provjat, jerbo nison neuredan, nego je tako bila situacija.

Da se vratimo – išli smo u ovi hotel. I kako nismo imali pinez za obuj se, obligalo nos je puć ća iz hotela i vajalo je opet puć vonka spat, vonka di nojdes auto, a zima.

I sal jelnu večer gremo jo i Jovo uz riku, isćemo hoće bit koji auto otvoren. Najedonput se pri non fermol auto ol policije. I un tristo govori, nismo razumili, a un mene ujedonput potegal kacoton. Jo doli i olma se dvizen, ne znon ca se dogodjo, a oni pulicjot, ca je iza njega, koze mi ruke da đvinen ruke gore, a jo nison znol, jo son stol rukima doli, a un je tu meni rekal “ruke u vis”, a jo ne znon.

I onda prigledoli su nos. Nikoga su iskali. Nismo mi bili oni koje su iskali. Pok su nos pustili i išli napri. Balarestol me je dobro, jo ne znon da me je ku nako balarestol. Niti son se kal tukal u životu, ali nikal nison ono zaboravih I tu nuć smo isto nosli za spat. Uvik bi se bilo nosio naših ca su iskali di čedu spat. A bil je jedon vragometan, kal bi bil dusal gospodor od auta i nosal ga di spi, un bi mu bil rekal: “Ovo je moje auto!” I dokle on nojde miliciju, un bi bil holćol – isal u drugu auto.

Onda smo nosli jelnu boju misto za lavurat i ca nos je vrag natantol, culi mi, govori se da je u Njemasku boje. Ala jo, Jovo, i ca je Valter Pećarić, un imo brata u Komižu, Nikolu, ala pul Njemaske, mi tri i jedon iz Zadra, četiri nos. Iz Pariza holćali mi za Marseilles. Nismo se alavija u Pariz ni isteplili. Malo smo se pomogli i, kako smo mlodi, tako je bila situacija, ala pul Njemaske.

Dusli u Strasburg. Sal ca ćemo? Da nos ku ne vidi. Ala u kino, a tamo kino duro uviknući don. Somo ides unutra, plotis jedon put tiketu i uvik tu gre napri. I dusli mi u kino i svaku malo gremo vidit je vonka škuro. Kal se je zaskurilo onda smo mi holćali iz kina i dusli tamo kraj rike i nosli jedon brud moli. Bil je zaklopjen, ali slabi katanac. Tu smo rumbali i ala mi na drugu bondu, na njemasku bondu. I tamo di smo mi planirali puć na drugu bondu, mi nismo nikal bili na rike, ‘ rika nos je olnila, ko zno koko mij nos je rika olnila. Oni stimeri su pasovali niz nos, jo ne znon ni som kako nos nisu prigazili. I ca dujdes blizje kraja ne mores se ćapat kraja. Onda smo iskočili u vodu i ćapali smo se kraja, a ni brud nismo imali cin vezat, i onda smo išli nizbardo, Rika je olnila brud i onda ala čilu nuć hodit.

Zima ni bilo. Bit će bil agust, kroj agusta. I sal hodi. Rasvanilo se je. Hodi napri. Duslo desetak – jelnaste urih. Dusli kraj jelne rike. Pijavicih tote, asti tega! Dusli non napamet oni ca su u Komizu pijavice prodovali. Toti smo se malo oproli, rasfriskali i zaspoli na slamu. I sal ala napri i dusli priđvecer u Baden Baden, sve nanoge. I buta se tote na ferotu, koja gre za Miinchen, jer su non rekli da je u Miinchen dobro. Imali smo adresu ol organizacije Harvoske. Tu su non dolLTo su non doli u Pariz. Tu smo imali sobon i sal je glovno duć do Miinchena. Mi korte nismo učinili i kal bi bili dusli oni za gledot korte ili non se je spolo, pok nos nisu smetali, a u pocelku bismo bih izosli iz f erote i bih bismo se obisili i onda opet dusli unutra. I kal smo dusli u Miinchen, nimomo korte, a prigledoju korte za izoć vonka. Tamo je bilo tako. Ne mores izoć vonka, ako nimos kortu. Mi pul druge bonde, di ne prigledoju korte. Oni počeli za non torkat, oni ca su strazari, i pridoj njin se. I sa non u miliciju. “Okie vi grete?”, a mi da gremo iz Itohje, jer da hoćemo lavurat. Sal kako smo mi to mogli reć, a ferota gre iz granice Francuske. Mi smo bili mlodi i nismo obo temu mislili. Sal sa non u zatvor. A mi govorimo da intorno adresu ol naših Harvotih. I doh smo njin tu adresu. I dush su jedon gospodin i jelna gospoja i, kako se spominjen, oni su non rekli: ‘Draga naša djeco, mi bismo vas pomogli, ah mi vas ne možemo pomoći.” I vej jih nismo vidili.

I mi u zatvor. Da oni tuko da pronojdu jesmo mi co slabega učinili. Toti smo učinili misec don. Sal iz tega parvega zatvora ish u drugi, u maloljetni. A pri smo bih u zatvor za svakoga. Tote ni bilo hpo, jer tote su bih kriminalci, toti je svega bilo. I tote je bilo teško. Kal bismo bili išli vonka za setat, sve jedon iza drugega, nikal dvo zajedno. Onda kal su nos odotlec primistiliu maloljetni zatvor ni vej, ne znomo koko ćemo stot. Mi smo bih jovili se da non donesu jugoslavenskega konzula da mi hoćemo puć nose. Bilo je dođijolo. Ne znomo kal ćemo odotlec. I nisu ga donili. Ah uz tu vrime, kal su nos ispitivah, đonili su interpitera i on je non rekal da mi tote moramo stot dokle oni doznaju da mi nismo co učinili. A mi njemu govorimo da neka un njima reče da ni potriba da se sekiraju obo non. Da kal oni nos nećedu da mi kako smo dusli da mi znomo i holćat odotlec na isti nocin. A on okna non: “Što vi mislite da se Evropu tako more gaziti”

I ništa, tako je ostalo. I nakun misec don pridoh su nos tamo u Strasbourg miliciji francuskuj. A milicija francusko pito kako smo mi ish u Njemasku. A sal kako ćemo mi reć da smo mi njima ti moh brud olnili. Zatu će nos progonjat. A mi govorimo da smo mi priko mosta išli, a na jelnu bondu je strazar njemaski, a na drugu francuski. Da kako se more tamo pasat kal su strazari. A Valter je bil aspert: “Ovo vako!” I un je isal tamo i ćapol se mosta i na ruke ispol mosta da smo svi pasah, da strazar ni mogal vidit ca se dogodjo. I tako je i ostalo da smo mi naruke ispol mosta pasah. I tako su nos molah i mi za Pariz.

E ma sal je počelo bit zimnije. Dusal deseti misec, a tukalo je spat vonka. I toti smo umnih jopet misec don, dobri misec don da ni bilo posteje. I vodi son dusal do tega daje boje bit glodan i žedan nego bez posteje.

I onda, da ne iden udugo, posol smo nosli opetac. Tako smo se umirili. I odlučili smo da ćemo tote cekot za puć u Amerike. I tako smo tote ostali i bilo non je pok dobro. Bili smo mlodi. Droge su non bile sinjorine. Za onu doba to je bilo nojvaznije na svitu.

I sal tote smo ostali i prijovili se Eigraciji i hodili smo vonka. Ali smo se tako naučili na Pariz da non vej ni briga puć ninder. Jazik smo bili prilično naučili. Kogod se je upoznol sa Francuzicun. I svak imo prijateje. Dusli smo do vespih, do lambretih, do motorih. Imali smo kamare, a spoli smo većinun po dvojica u kamaru, jer je skupo. Ol doma uvik pismo. Iz Nice, kal smo pisali: “Dragi roditelji, mi vam pišemo sad iz ovoga hotela, ali mi mislimo poć naprid i ne moremo vam dat ovu adresu i kad dođemo na drugo misto, onda ćemo vam se opet javiti.” Ali tu ni bil hotel, to je bil park. I onda, kal smo bili u Francusku, imali smo adresu. To je na postu bilo. Zvolo se je poste restante. I tamo smo hodili vazimat postu. Jer u Francusku je bil taki zokun da ako stojis veće ol misec don u jedon hotel, onda vajo da ti do jeftinije. I za ne ti dat jeftinije, onda ti olkoze i ideš u drugi i tako gres iz jelnega u drugega i nimos adrese.

Kal smo bili u Njemasku, izgledo meni, ovako se je bilo dogodilo da su bili jovili i poslali slike ol nos u Komizu. Njemci su tili znat jesmo to mi i da nismo mi kaki kriminalci. Otac mi je provjol da u tu vrime kal smo mi bili u Njemasku da je dusal kol njega milicijoner i da mu je rekal da dujde u miliciju, da mu pokoze sliku: “Je li ovo tvoj sin?” A meni otac je provjol da su njemu bili rekli, da ne bi priznol da je to njeguv sin. I govori meni pokojan otac: “Jo gledon sliku tvoju, a govorin:

Nije to moj sin!
Ma gledaj dobro.
Ma nije to moj sin!
Ma kako nije!
Ne, nije to moj sin!” – Tako me je otac moral zatojat na policiju.
Posli u Parizu smo se sredili. I oto. život je taki. Ženu moju son upoznol u Parizu. Ona je bila na fakultet Sorbon, a mi smo znali di imo bojih ženskih, mi smo znali di je za puć. I tamo je trefilo da son jo upoznol ca mi je žena.

I duslo je vrime za putovat iz Francuske u Ameriku. Duslo je odobreno da son dobil vizu. Ali u to vrime ona je bila išla nose u Berlin i onda son jo jovil da moran putovat za Ameriku. Ona je okna dusla. Imol son dosta prijatejih tamo i onda smo lipo se pasali i olpratili su me na ferotu u Pariz za Bruxelles. Iz Bruxellesa son ćapol avion i dusal u New York I tote son imol prijateje. Tamo son stol jelnu setemonu. Bilo je dobro. I onda son isal za San Pedro. Tu je bilo u mazu šezdeset i parve, a jo son isal ća pedeset i seste u desetemu na dvodeset i parvi. Bila je nedija navečer.

U San Pedro son pocel lavurat u kaneriju, ali ni bilo posla i isal son na ribe. Ribol son pet godisć. Ali moja mlodo iz Francuske, mi se pišemo veće putih i na telefon se zovemo. Duslo je vrime da bi se vajalo opet noć. Jo son isal kol jelnega avukata i on je meni ucinil garanciju. Ali tu ovi avukat ni dobro ucinil i nju nisu pustili za San Pedro. Uz tu dusal je meni zermon is kojin son zajelno utekal iz Kanade – Perinko, a un je vej bil oženjen. I jo njemu tako govorin obo temu da njuj nisu doli vizu. A un meni pridlozil neka isće za Kanadu. I tako smo provali i tu je uspilo. Tu je bilo šezdeset i cetvorte. Jo son isal gori is Poskotovima ribot. Da će bit dobru godisće, ali ni bilo nojboju godisće. A jo son njuj poslol sedanstu dolorih kako jedon Amerikonac da imo za put, a tu son jo bil zajol. Jo jih nison imol, imol son auto isploćen, a pinez nison imol. A bil son vode tri godisćo i pul. I sal racunon na tu da će puć u Jelasku dobro i da ću isplotit dug. U Jelasku ni išlo dobro. I kal je finila Jelaska, onda son jo isal kol zermona u Kanadu i nju son docekol na airport (air port – zrakoplovna luka) u Kanadu. I bil son kupil buket cvićo, a bila je litnjo stajun i cviće se je bilo obisilo, jer je avion zakasnil. I nju son docekol u Toronto. I sal kako će ona duć u Amerike? Prijateji, lojen (<lawyer – odvjetnik) vamo – tamo, da ni izlaza, da se ne moremo nonke oženit tamo. Ala mi u Vancouver i u Vancouver je kako u Las Vegas, olma se mores oženit. Tamo smo se oženili i dusal jo dole napravit garanciju zo nju. Ona je lavurala, jo nison smil lavurat tamo. Jo son hodil dole na implojment (employment – zaposlenje; hodit na implojment- uzimati novčanu naknaduza vrijeme bez posla) doli u Bellingham. I kal su nju pustili u parvemu misecu šezdeset i pete, dusli mi ovode. Nosal jo olma brud za ribot. Tu je bilo is burba Toneton Bejotun na “Moradera”. Učinili mi parvi trip (vrijeme odpolaska do povratka s ribolova). Parvi trip je uvikmalo manje, jer su spize. Dobil sedanstu dolorih. A ona govori: “Sal ćemo kupit nike stvori”, jer nimomo ništa. A jo govorin: “Slusoj, ovu sedanstu dolorili, ovo ni naše, ovo tuko vrotit.” Bilo njuj je krivo. I tu smo polovicu vrotili is tin, polovicu vrotili is drugin tripon i nastol je život. I ca jo znon ca bi drugu rekal.

Pri nego son utekal, u Okjucinu se ispominjen, kal mi je bila dodijola manistra. Manistra na bizi, manistra na rizi, manistra na pomedore, manistra na fazul, manistra me je vej bila objila. Ali bilo je dobro. U Komizu son se primistil kal son imol deset godisć, finii četvrti razred, nison nikal finii molu maturu. Nison bil dobar za skulu. Naticol bi se bil is prijatejima ku će imat veće jedinicih, sohurih, kako smo mi zvoli – ku će imat veće sohurih. I dogodil se je bil jedon slucoj u skulu. Bili bismo galamili, a jo za pristrasit razred, zavikal son: “Oto Trbonja!”. Kal bi se bilo reklo, “Trbonja”, svak bi se bil umiril, a jo nison pogledol izasebe,anojebilaiza mene mestrovica ca smo je zvoli Trbonja. I ol tega puta jo vej nison mogal pasat harvoski. I onda son bil izgubil voju. Isal son za zidora na “Lapcevića”. I onda son isal sa Zbaradinima, ali nison finii zanot i holćol son. I vej nison nikal hodil na skulu i na zanot, nego ovako po sebi.

A kako je bilo? Dobro je bilo. Kal si mlod, onda je svuder dobro. I ono ca son vonka spol i ono je bilo dobro. Kal si mlod ništa ti ne smeto.

Dusal son vidit Komizu sedandeset i treće. Imol sno trideset i četiri godisćo, a utekal son iz Komize kal son imol sedavnaste. Točno seje priduplalo. Drogo mije, puno mije drogo. I kal iden tamo, iden i u Okjucinu. Svit reče da ca ću u Okjucinu, da ništa ni tamo. Za mene je svega tamo. Kal iden tamo jo gledon one gomile, ona stabla su isto, one rogoce, sve tu gledon.

Jo son provol svega. I meni recu da kako mi dica ne govore harvoski. Tu je jelna stvor ca tu ni lako kal ti u kuću ne govoriš komiski ili harvoski, kako gul hoćeš reć. I zaposlen si pok govoriš is njima kako ćes manje izgubit vrimena. Jo son provol upoznat jih is mojin krajen, jo son jih prefin olnil u Krajicinu špilu. Ah oni su išli tamo radi mene. I zelil son jih upoznat, ali oni gredu somo radi mene, da bi mene kuntentali. Oni imaju vode svoje prijateje, svoju kumpanjiju i njima se je teško ol tega odlipit.

Bilješke

Bile stine – lokalitet na obali iza glavne gradske plaže u Komiži.

Grizice – padina na sjevernoj strani Komiže.

Parno Koza – morska hrid uz sjevernu obalu otoka Biševa.

Tonko Fiamengo Bebo

2.

IS KALANKOTON PUL JAMERIK

Jo veće volin ononde jelnu stinju i gledot onu tutuvicu i one, one, kako ću ti reć, kupine po Svetemu Mihovilu1 nego svi Hollywood. Ca će meni Hollywood! Ovo je sve tuje. Jo nimon nego somo dvodeset godisćživota u Komizu. Kal son bil devetnaste i pul godisć, nonke dvodeset, isal son u vojsku. Dvi godine son sluzil vojsku, pune. Izosal son iz vojske, bil son doma nonke sest misecih – utekli smo. Godinu i pul u Itoliju. Ovo sal do nonke misec don, na đvostiparvi parvega bit će tristidvi godine da son u San Pedro.Jo son tristipet godisć u tujini, a u Komizu somo dvodeset. Ali veće volin onamo uru vrimena nego ovamo trideset godisć. Ovo je sve meni tujina. Ali dusli su dica, ozenil si se, vamo, namo, je, sal vej ne mores, sal stoj di si, laji kuće di si vezon, dacet (that’s it – tako je to).

Utekli smo pedeset i sedme u osmemu misecu, ako se ne varon, na trinaste ili cetamaste agusta, malo pri Vele Guspe. Dvodeset don pri nos je Bonomo utekal i bil je sa njin Ante Dundo sa braton, Ivo i Ante Dundo, to su tri, Kovalo – četiri i moli Borozan – pet. A jelnin kajićon, a imali su motur ol mazulina – motur ca no kosi trovu, ol onega. Kajić je bil četiri metra. Kako sandula, manji ol sandule. Oni su utekli dvodeset don pri nos. Za non dvodeset don utekal je Trata sa svun famijun i Patire sa zenun i braton i jo mislin da su bili jedon ili dvo Pojora. Na vesla i na jidra, bez motora.

Mi, mi smo utekli is brodon ol pet metrih. Zvol se je brud “Tonko”. Pokojan otac, ca jo znon, niki mu je dol dinar, niki mu je zajol dinar, skupil je dvista i pedeset mijorih i kupil je u Bakota brud na imen Cvajtaka. Cvajtak je butol na svoje imen brud. Is njin je ribol, svak je mislil da ga je Cvajtak kupil, kako ca ga je i kupil. Ni ga meni otac kupil, Cvajtak ga je kupil. Somo mu je dol dinar. I kalje bilo vrime, Cvajtak seje zajubil u ribasćinu, Cvajtaku se ne bizi, ali jo son dusal iz vojske. Jo govorin: “Ca je, Cvajtaku, jesu se ocidili puti? Počele su malo veće noći, tukalo bi omaknit.” I udri vodi, udri nondi, ostali smo da ćemo hodićat.

Ne znon siguro, ali jo mislin dvonaste ili trinaste agusta smo portili – mi, nos osan u famiju, pet braće, sestra, otac i mati, Boris Njance, pokojan, is mlodun – Neda, meni zermona ca je ol Jereune, Sibeta Zalantunija – ona je u Australiju, i Cvajtak jedanajesti. A imalo jih je jos za duć iako je tu bil moli brud – pet metrih. Svi smo stali i jos je imol za duć Tonko Gorko i pokojan Momo, ali ih je bilo stroh jerbo smo se karcali na Bod.2

Pokojan Goles je lovil na usate. Un je bil strazar u fabriku i un na Bod lovi na usate kal smo se mi karcali, a gori, ako znos, di je bila storo jandarmerija – kazerma, u Lucicu , ononde je bil strazar vojniski, a mi smo se karcali točno na konol, ispol kuće Cvajtaka. So (dakle), da napri idemo, kako ćemo se mi toti noć, kako ćemo duć u Cvajtaka konobu?

Ništa, otac je pokojan napravil did – braći – brodiće od late – kalankote4 da idu na Bod kako po obicoju, kako su se komisko dica vicijala is tima brodićima od late, da idu na Bod potezat brodiće. I kako koji dujde blizu vrot, Cvajtak op – buta ga u bačvu u konobu. A mati, kako će ona duć? Ona je tukala da ubije kunca i puj oprat kulin. Ona i Neda. I en ti boga, ti kulincić, znos ol kunca koliki je kulincić – manji nego ovi zmul. Je. Ali je veliki grotac, a unutra su sve postoli i roba ol dice. Ovo ti je živo istina, brate. I kal su dusli na Bod, pokujnuj materi je posklizla noga po galoni, pritumbala se koliko je duga i široka, a oni grotac poletU, a postoli lete vamo i namo, a Neda, siromasica:

Ca je, teta Jakubina, jeste se udrili?

En ti boga, ne pitoj me jeson se udrila, nego kupi postole! – ona nju po giovi – puc. Iskupili postole i peru oni ti kulin, peru oni ti kulin dvi – tri ure, razumis ti, i surgali su se pomalo u konobu.

Otac je ucinil vultu, Boris je ucinil vultu i dusli su nutra, u konobu. Sal kako ću jo duć? Vrućo za umrit, a jo na sebi imon dvi-tri robe i jemper uzvrot da se ne vidi ona roba dole. Jer tuko vazest sobon robe, ne mores drugu nosit. I, boga mi, nikur me ni vidil po cesti kal son hodil, nego kal son dusal pri Sveti Rok6, oto ti Seka Sćulinova gre pul pergula. I ona, ma nikako neće da omakne. A ona meni:

A ca je, Bebo, ca gledos, oli gledos kaku će vrime?
A ni, ni, Seka, nego vako – i hodićala je. I jo olma zaleti se u kuću Cvajtaka, ako me ku vidi – vidi. Kal son dusal nutra, jo govorin:
Cvajtaku, tuko da ideš zvat Seku! Ona je vidila svu situaciju. Ili će ispijat ili je puj vazmi.
No, nećemo je zvat. Ona, ako misli uteć, ona zno i vidi, neka dujde soma. Neće ispijat Ne virujen.
Ala da. Cin se je počelo zaskurivat, razumis ti, Cvajtak da gre vazest naftu, a di – kol Antuse. Kal je dusal kol crikve Svetega Roka, mi gledomo križ ponistru – milidoner! Is milidoneren se razgovoro.

A, en ti boga, ca je vo – spija! – Govori Boris:
Oto ti, jeson ti rekal, jeson ti rekal da je un špijun, jeste me donili ovodi u gvozjica. Sal cekojte dokle nos dujdu ćapat. – Boris je pokojan stupostu mislil da je gotovo, da nos je spijol. I mosu rukima, vo – no i hodićali. Gre Cvajtak nose is petroljon. Ćapol ga je Boris:
Ca je bilo?
Ca je – govori – jesi ti lud, ništa. Covik me pito da di ću, a jo govorin da gren na ribe. A govori un:
Jugo će!
A puć ću vamo pol Vis. – A un je no mohol rukima da će puć pol Vis, je.
A sal je vrime za hodićat. Osan urih je borzo. Počeli smo se karcat. Kako koji gre – svak pol provu. Dicu inkunjali pol provu i ženske inkunjakli pol provu. I pokojan stori pol provu i Boris. Jo govorin:

Somo ćemo jo i Cvajtak vonka ostat. Jo son ćapol temun, a Cvajtak motur. Pokojan stori vice, govori:
Vozite na vesla u pul vale.
No, no, no, Cvajtaku, motur se vodi poli svaku večer i gosi, upoli ga ti ovodi. -I un ga zavartil, upolil ga je. Govori:
Po Pamuj Kozi. – Ma kakvi po Pamuj Kozi, di je gul blizje. Strejt (straight – pravo, ravno) pul Tresjovca.7 Fola Bogu, ma nikoga ni bilo, ali. Bog mu dol pokuj dusi, umor je, da se vrotin nose, umor je pokojan Andrija Maltez, niki don, nonke misec don, im mi je dol rotu, da ti pravo rečen. Ćapol son ga na rivu i jo mu govorin:
Burba Andre, tako i tako je, ca mislite, kako bi se moglo duć? – Govori:
Sinko, somo neka ti stoji zvizda Tarmuntona priko desnega ramena. Strejt si u Trimide. Nemuj zaboravit – govori – is tin motoron ca gres, dvi ure posli Tresjovca mores vidit lanternu na livo. To ti je Sušac. Četiri ure – Palagruža, a dreto si u Trimide. Ali somo dorzi zvizdu Tarmuntonu priko desnega ramena. Nonke ne gledoj busulu. -I rekal mije koji broj ol busule ću juzit (to use – upotrebljavati) sve. Jo ne znon, sal son zaboravil, a imol son busulu.
I vozimo, vidili smo di svitidu na Tresjavac, pasali smo ol njih ne puno daleko. Ma ninder nikoga nego somo u kulaf vidili smo jelnu veliku sviću – tu je bil kako jedon vapor pasol. Ma ni te lanterne dvi ure posli na livo. Ni lanterne. Četiri ure posli – je, vidi se lanterna. Sal racunomo da brud gre pomanje, da je to barz Sušac.

Ujutro se rasvanilo – sest urih, bonaca kako ulje, ma tu je bilo isto kako vi stul. Sunce počelo probivat, a vidin niki skuj, ostaje u kvartir karmeni, kako ca mi je gul Maltez rekal, u kvartir karmeni, govori:”Znos, sinko, to ti je Sušac.” Sal jo nikal nison bil na Palagružu, ja nikal nison bil ninder. E ma vidin – tri skoja: dvo na desnu bondu, jedon bokuncić na livu bondu i strejt usri njih gren.

Jo govorin:

A ca su vi vode – jo govorin – skoji? – Govori stori pokojan:
Vozi, sinko, di je blizje! – En ti boga, meni se čini da je vi vamo blizji.
Voltoj Bokuncić, gremo pul skoja. – Kal smo dusli na pul mije, miju, ma blizje nego ca je punta ol Knjezerata8, blizje, pokojan Boris izosal vonka:
H, jesi me dovei na Palagružu! Sal cekojmo lipo avijon! – En ti boga, jo nikal nison bil na Palagružu.
Cvajtaku, jesi kal bil na Palagružu? – Govori:
No! – Stori da je bil na Palagružu, da je to Palagruža. A jo govorin:
Onda moća puld onamo! – A stori govori:
Ca mislis koliko je do onamo?
Koko iz Komize do Sveca.9
Moća! – okrenili pul onamo, sal oni moli mazulin, četiri – pet mij ako je voziL Ma, en ti boga, pocel son se jo strasit Znos, jer sal son jo parvi. Ti boga, pena son izosal iz vojske, ku će sal puj u parzun! Sal čedu ti due avijoni, sal će ti duć borbeni, sal će ti duć svak. A jo pritskal manicu. En ti boga, meni olma guzica pol more. A Cvajtak:
No, no, no, izgorit ćes motur!
Ma muci, Cvajtak u, holćoj jer ću ti okalipit! – Ca će ti već, ako pukne motur, ako izgori, neka izgori. Ma ti motur je hodil kako borbeni ćamac. Somo ca ni izletil iz ležaja. To smo hodili, dimili i sve blizje, blizje, blizje, dusli smo blizu pri kroj.
Svi pol provu, somo jo i Cvajtak vonka. I sal znos, nemujte se smijat, ali istina je, jo govorin:

A di smo vo, koju je vo misto? – A oni:
Cosa, cosa? – E, kal son jo cui “cosa, cosa”, a jo govorin:
Che paese?
Isola della Tremite!
O, isola della Tremite, a haaa, della Trimite, a dove ze porto? – Pokazije un non rukun. Okej, dusli su na brodu – doj njin tobak, doj njin busulu, sve ćapoju.
Ćapa sve, tira, somo nos dovedi do purta. -I stoli smo morles (more or less – više-manje, otprilike) uru vrimena do purta naokola. Nojpri kal smo dusli, vezali smo se. Sal tuko iskarcat imovinu. Talijoni su se iskupili kolo nos. En ti boga, gledaju – jelno dite gre vonka:
O, povero bambino! – Ma gre drugi:
O, poveri bamabini! – Ma gre treći:
O, dio mio! – Ma gre cetvorti:
O, mamma mia, poverissimo bambino! – Ma gre peti, kal je dusal peti:
O, mamma mia, aiuto! – A stori pokojan legai je na zemju i busije zemju, olma je busivol zemju. Govori:
A, Borisu, Borisu, da nos je milicija ćapala, ca bi nos sal hrestali.
Navukli brud, butali sve u skladište i strejt gore na bardo di je bil hotel. U hotel na makaronodu. Ti boga, pasta šuta izlećije vamo i namo križ usi, razumis. Udri po pasta šuti.

Kal smo se mi najili, izosli vonka, znos i da ćemo puć sal na ispitivonje, i sve te druge stvori. Gledomo mi vonka – zapuhalo jugo! Da smo zakasnili uru – dvi, en ti boga, bili bismo se nalili. Di ono molega brodića, nos je jelnaste nutra, bilo bi nos nalilo. Onda mi pitomo njih na mote da kako se zove oni namo ajland (island – otok), ona izula.

O, Pianosa! – Pianoza ti je isto kako Palagruža, somo ca je manjo i nizjo, a Palagruža je visjo i većo, ali ajdenikal sejm (identical same – potpuno isti), isti, isti skuj. Govori daje namo
lantemista, da su ni mislili due non u pomuć, ali su vidili da ni nikoga i da su gledoli iz kanoćola da gremo unutra. “Okej”, govori, “pusti jih neka gredu unutra.”

Onda ženske i dica u jednu kamaru, a mi četiri papagalota muško u drugu kamaru, saparet (separately -posebno, odvojeno). Četiri dona nos dorzali. Na ispstivonje. Ma šalje gloda i nevoje. Ovo smo dusli sal u Manfredoniju. Butali nas u parzun, u podrum, provi parzun, posteje sve ol darva. Ispitivonje jelnega po jelnega. Ma da se je bilo najist. Kal jo spomenen jiće, a pokojan stori da će me ubit. Govori:

– Vrotit će nos nose, reć će da smo mi ekonomski izbjeglice. Ne smite govorit obojiću. – Ma dica padaju ol gloda, en ti boga. Ovi Taljonci “poveri bambini”, doju njin kukice, a stori ćapol kukicu iz ruke tumbol je. Neće. Da ne bi nos potiroli nose, razumis. I onda su nos ispitali i sutra smo išli na ferotu za Cremonu.

Dusli smo u Cremonu u kamp. Oto ti tamo Bonomo – cetardeset i sest Komizonih je bilo. Visanih dvi grupe i Tonko Knežev is braton i zenun Pupinovun, sa dvo brata. Jedon je poginul posli, jo mislin u Australiju.

Ali zaboravil son ti na pocelku reć, ca me nojveće savjest pece. Pokojan Boris kal smo se karcali za uteć na Bod i kal smo pustili cime, ovega mi zlamena ako ti lazen, tuce osan urih na Komunu.10 Jo govorin: “Borisu, navij aleruj jer tuce osan urih, nećemo ih vej nikal cut.” Boris ih nikal vej ni cui, a jo son jih cui. Jo son bil u Komizu nikoliko putih, a pokojan Boris je umor. Sal vidiš ti predosjećaja. “Borisu, navij aleruj, nećeš ga vej nikal cut, tuce osan urih na Komunu!” Ovega mi zlamena ako ti lazen.

I onda, kal smo dusli u Italiju, je, ca ću ti vej napri provjat, ono se je pokojan otac ol stroha razbolil, onda je sve išlo kakomudrogo. Stoli smo u kampu godisće i pul don. Vej se ni moglo is njin zivit. Jo son dusal u Jamerike, vodi u San Pedro, cetardeset don pri njih. Jo nison til putovat bez njih jerbo nison jih til ostavit. Jo son bil registron za dvi zemje: za Australiju i za Ameriku, kojo parvo dujde.

So, zovu me tamo u direktura da je jelno misto u avijonu prozno ako hoću putovat, ako ne, neka cekon. Majo govorin sonsobon: “Un je bolestan, svi po kampovima, more se sutra zatvorit kvota, a sal mi je prilika za sćiknut”, i jo se surga. I jo son omakal.

Dusal son u San Pedro na dvodeset i četiri sicnja, a u New York na dvodeset i parvi. Onda je tukalo kupit sve pokujnemu ocu i materi, do peruna. Oni su dusli u morcu. I onda su išli na farmu u Surota. Onda su se vratili nose u San Pedro, ah un kako bolestan, ni puno pasalo, un se je obisil. I finilo je. Jo son ga savol u stori kroj, ah ni til puć. Somo je spominjol “Baćali, Baćali” i “Zvonko, Zvonko”. Ah ni zvol “Zvonko”, nego “Iskurtone Guzice”.

– E, Iskurtone Guzice, di si mi! A, Baćali, Baćali, di si mi! – Somo je njih spominjol i nikoga drugega. A jo, kal bi mu bil rekal: “Puj pul storega kraja!”, bil bi mi rekal: “Ala, mestre, ca si vicast.”

Jo bi bil sve ucinil za njega, jo son mu i kuću kupil i fumituru. U Komizu son zavorsil kako zidor. Dusal son ovamo – isal son na ribe, tarbuhon za kruhon. Da ću puć za zidora, a ni mene pitaju da tuko da iden ponovo u skulu. A ku će me hronit? Nison imol nikoga ku će me malo polbit, je. Onda je tukalo puć na ribe. I kal smo ish na ribe… i tu me je pok ćapalo, ma isto son se bil klerol (to clear – osloboditi se, napustiti) nje.

Šezdeset i pete son isal na farmu. Kupil son farmu. Kal son kupil farmu, sutra nison jimol co jist. Tri mijora dolorih son jimol, a kupil son farmu za dvodeset i dvo mijora. I onda udri vamo, udri namo – dvigal son se na noge. Bilo je dobro. No, sal hoće me grod potirot odotlec. Da muhe, da smrod, da vo – no, dusal je grod. I sal ca ću činit? Zajubil son se u tu. Onda son kupil zemju daje i pocel son grodit novu farmu. I tako son ugrodil farmu ol sedandeset mijorih kokus: pedeset mijorih nesic, deset mijorih mlodih i deset mijorih pilićih. Hrona je hola automatik, voda je hola automatik, prola su se joja automatik, struja je ubivala muhe, sve je bilo automatik.

Ca mi dohodi na pamet, kako je ocu utekla maska ca smo je zvoli Paner. Kal smo bizoli one večeri donil je bil masku sobon da će je na Bod ukarcat u kajić, da će je dat Taljoncima za poklon. Ovega mi zlamena. Utekla mu je iz Cvajtaka kuće. Corno maska. Ćutila je ona da će finit u pinjatu. “A zol mi je da nison vazel i onu kozu”, govori. Kal se je vej oslobodil, kal je ćutil daje na tvordo: “Ma, ben ti nega, Cvajtaku, da nismo mogli kozu vazest.” Alicaćeti,niseunu Amerike mogal vidit. Ni un mogal bez Komize kako ni riba bez mora. I, kako son ti rekal, un se je pok razbolil, vej se is njin ni moglo i… pok se je obisil. Oto vidiš kaki je život. I dacet.

Ali, viruj mi, sa mojin zanotcn ca son ga jo imol, bilo bi boje da nison nikal promislil na uteć i da son ostol onamo. Jo son pasol dobro. Jo son bil stekal budućnost za sebe i za svu mojufamiju. Ali tako je duslo – rastava braka… ali da se ne vroćon u prošlost jerbo prošlost je mene razbolila. Zatu son danas siromah. Ali meni ništa ni briga jer svakoga mogu gledot u oci. Cisto. Zadovojan. Zdrov. Opet će duć. Sve ono ca je bilo. Bogatstvo ni somo dinar. Nojveće je bogatstvo zadovoljstvu. To je ono ca ti mislin reć. Boje bi bilo da nison nikal utekal. A dusal son vodi i prominil son ku zno koko zanotih. Dusal son vodi kako zidor. Nevoja me natirola da iden ribot. Otac i mati, braća – svi dusli u svit. Onda son ol ribora prominil zanot: kuhar – ribor. Kuhar non je bil utekal iz broda. Šezdeset i treće bili smo doli u Meksiko i kuhar non je isal pul doma. Govori meni kapiton: “Ti si nojmlaji na brodu, ti vajo da kuhos.” A jo njemu: “Ma hol zbogon ti i kuhinja tvoja, jo nison nikal vidil pinjate.” E, ma Ive Malnjazo, pokojan Tone Kvasina i Jovo Knezić: “Ne baceloj, moli, mi ćemo te naučit.” I jedon don jedon me naucil juhu, drugi don drugi makarunodu i malo po malo posli tu somo dujde kal se butos u temu. I jo kuhon. Tako son ostol za kuhara.

I onda smo išli u Vistu kol Kadeta. Kadet me nagovoril da kupin farmu. Išli smo vidit tu farmu i jo kupi farmu. I tako son postol farmer.

U vu zemju kal pasos cetardeset i pet godisć nikur te neće. Ako ti nimos rabotu ol pri stabilu i da ti ideš iskat posol i da si ti ne znon kaki rabotnik neće te nikur. Ca će un tebe storega vazest kal more jelnega ol dvodeset godisć.

Znos ku mi je nojboje rekal. Nikal neću zabortavit parvi don kal son dusal u Amerike u Surota pokujnega kuću. Ovega mi zlamena nosal son Beljamine sestru Ivanu – teta Ivanu. I ona sidi na katridu u Surota kuhinju i jo son introl unutra u kuhinju, a ona me gledo. Posmihuje se, gre pul mene – govori mi: “Oboj meni, sinko, ca si mi drog. Lip si, drog si mi, veliki si, jok si, ali znos, sinko, jelnu stvor ću ti reć: ova zemja ti je, sinko, sveto i prokleto. Kako je vazmes. Sal se misli.” Nikal tu besidu neću zaboravit. Znos koliko je putih meni to besida dusla na pamet. Amerika: judi bez osjećaja, cviće bez vonja. A nojbojo zemja na svitu. Za mlodega koji hoće lavurat, nojbojo zemja. Ma more bit ne znon ku, niti te ku pito ca si ni koji si nego je imos zelenih. Zeleni ti je nojboji prijatej. George Washington – slika njegova. Nikur te ne pito jesi ti Gobre, jesi ti Skulor, jesi ti Pepe, nikur te ne pito koji si. Svak je is svakin prijatej “alo – alo”, da ni klobovih (club) ne bi se svit nonke vidil. Iz auta u kuću, iz kuće na posol, iz posla doma. Jedino se vidiš ako se ku oženi ili ako ku umre. Kal ides u crikvu ili kal ideš na pir. Onda se sastanes, razgovoros ononde ako te komodo, ako te ne komodo baj-baj (bye-bye zbogom). Pri dvodeset godisćnahodili smo se svaku večer jedon is drugin na ćakulu, zaigrat na korte. Tega je isto, ali ne kako je bilo pri. Dusla je veliko invidija jedon na drugega. Naše ženske na primjer:” Ti imos veltrinu i tvoja je lipjo. Ne vajo, jo moran imat lipju.” Dolor te je poludil.

Sokole, umor je Buloda, umor je Karta, umor je Bene11, a vej nikoga ni nonde na Tumbun i u Banciću.12 Tukat će da mi idemo namo kal dujdemo u starust. Ozivit ćemo jopet Bancić. Iskupit će se nos dvo – tri legota. Tuko da Bancić jopet ozivi. Bancić je bil: nisi imol ništa nego isto kako sardele stivone unutra. Popišat se puć, ma ako si isal popišat se izgubil si misto. Torpi. Jerbo nećeš cut facendu. (Čuje se zavijanje sirene na ulici čiji zvuk podsjeća na zavijanje psa). Ono muj laje! Ono muj laje! Trak (truck – poluteretno vozilo). Muj trak laje! Da ga ni ku dokrećol. (Diže se od stola, uzima daljinski upravljač, izlazi na terasu i ugasi sirenu). Paso veliki trak onda zatrese i olma oldoje. Ovi broj jedan – ovodi izgosin trak, a broj dva je za žene auto. A pestu dolorili me je duslo za jelno i za drugu. A vako son sigur. Jer cin ga ku dokreće olma laje. Laje.

1.Sveti Mihovil – područje oko crkve Svetoga Mihovila na brijegu sa sjeveroistočne strane Komiže. Pripovjedač svoju hiperboličnu komparaciju motivira svojim iskustvom iz djetinjstva vezanim za obiteljski vinograd na tom lokalitetu.

2.Bod – poluotočić u komiškoj uvali sa nekoliko međusobno povezanih kuća. Tu je i kuća sudionika u bijegu koji bjegunce u toku dana sklanja u podrum.

3. Lucica – mala uvala u blizini mjesta bijega.

4. Kalanko – naziv za mali brodić – igračku koji su komiška djeca pravila od lima. Lokalitet Bod bio je često mjesto gdje su se djeca igrala tim limenim brodićima. Fingirana dječja igra, koja se spominje u ovoj priči, trebala je prikriti pravi razlog okupljanja djece na lokalitetu Bod.

5. Na poluotočiću Bod žene su obično prale iznutrice (dok je u Komiži bila klaonica) za pripremanje komiškog specijaliteta – “kulina”.

6. Sveti Rok – crkva blizu poluotočića Bod s kojega bjegunci planiraju pobjeći.

7. Trešjavac – uvala na južnoj obali otoka Biševa, najčuvenija ribolovna pozicija na području viškog arhipelaga.

8 Knjezerat – rt sa sjeverne strane komiške uvale, udaljen od Komiže jednu milju.

9 Svetac – otočić Sveti Andrija, udaljen od Komiže trinaest milja.

10 Komuna – renesansna tvrđava u Komiži s tornjem za sat.

11 Buloda, Karta, Bene – stari Komižani poznati kao vrsni pripovjedači i zabavljači u društvu.

12 Tumbun i Bancić – lokaliteti u Komiži poznati kao okupljališta starih Komižana, mjesta gdje su se pripovijedale facende.

Vjeko Giaconi Pirjica

3.

OL PALAGRUŽE DO JELASKE

Jo son u San Pedro dvostidevet godisć. Nojlipje godine života son provel ovode. Ovode son ol šezdeset i druge, a utekal son iz Komize pedeset i osme.

Tal smo, svićoru, bili išli na Palagružu. Moja namjera ni bila uteć. Dusli smo na Palagružu na sardele. Jo son bil motorista jelnega broda “Trije”. I zamolili su me družina da neka oparćon motur neka bude spreman za portit. I tako jo son prominil ulje, uredil sve ca je za uredit i, ca son von til reć, jo govorin njima da se ne bi til isporkat radi tega ca su me već toko putih zatvorali i meni je vej bilo dosta zatvora. “Ne boj se ti ništa”, govore oni, “tu se tebe ne tiče.” A u oti levut mi je bil i pokojan otac.

I, kal ti je bilo, duslo vrime za oputit motur. Vonka loje svite, stori spidu pol provu, a jedon mlodi provoje oputit motur. Provoje un, ma ne more mu ćapat.

Ovo si non ga ti za despet okrojil! – govori un.
Ca govoriš sempjarije – jo govorin – provoj opet pok ćes ga oputit. -I oni se muče, ali nikako oputit. I, ca se dogodjo, Tonko Barsćonac govori:
Vjeko, jo son mislil da siprijatej. – Kal mije tu rekal, jo son iskocil do motora, capi manicu, zavartil je i pa – pa – pa – pa – pa.
Jeste vidili kako je ćapol! – A uz tu, kako son jo iskocil da njin dokozen da nison jo ono ca misle, mene otac ćapol za jaketu i sve mi botune rasporol kako son ucinil oni skus.

Oputili se pul Vieste. Jo se ne ispancon u ničemu, jo ne zelin bizat, ali vidin di gredu vonka rote. Govorin jo njima:

Falili ste rotu. -1 onda su voltali. Mi, koji nismo bizali, stoli smo pol provu, a vi mlodi gori na kuvertu. Njih je bilo pet-sest. I onda kal smo se frankali Palagruže, onda smo izosli gori na kuvertu.
Putujemo tako i, kalje bilo, dusli smo ispoi Vieste na jelnu lanternu i jo njin govorin, meni je tu bilo poznoto:

Svito, fermojmo ovodi jer unutra po noći perikulo je za se nasukat. Ovo je konol pok ćete se nasukat na sarbun. – Surgali smo blizu some lanterne . Jeđon je moli skojić blizu some Vieste.
I onda ujutro, pri zore, dusal je lantemista borkun na nos da koji smo mi. Onda su mu ni rekli da su na brodu profugi, izbjeglice. Un govori da će zvat puliciju. Posli pul ure oto pulicija. Dusli smo nutra otin konolen.

I, ca se dogodjo, oni koji su bili nojzesći za uteć – to je bil Pjero Silin i Viceta Marina sin – da ćedu se vrotit nose. A jo njin govorin:

Ca ste vo urinili! Sal mene prisilijete da jo moran ostat. Ako se jo vrotin nose i vi njin recete da son jo oputil motor, tu oni će mislit da son jo bil organizator i opet će me zatvorit godisće don. Sal jo, koji nison mislil uteć, moran ostat, ali niste judi, ni von norin. -I onda meni otac pokojan pocel plakot, govori:
Vjeko, ne znon ni som ca je boje za tebe. Ako ostanes, znos da te vej nikal neću vidit. Ako se vrotis, znos ca te čeko, a ako ostanes, vej se nećemo nikal vidit – Tako se je i dogodilo.
Pok su nos olveli u Cremonu, a ‘Trija” je portila pul Komize. Jo son mogal uteć puno putih da son til. Hodil son na Palagružu is pokujnin Bjazićon na jastoge i na nos su hodile taljonske koće. Jo son se mogal ukarcat i uteć. Ali nison se mogal odvojit ol Komize. Parvi put son se vrotfl posli deset godisć kal mi je mati bila za umrit. A oca vej nison vidil. Ali dokle son bil u Komizu mati jos ni bila umorla, a jo son moral pućnose jer bi bil izgubil posol. Lavurol son u “Star Kist” kako električar. Dvo puta su mi produživali boravak, a onda son moral puć ća.

I, kal son bil u Bellinghamu , vidil son da se boje isploti puć na more. Onda son kupil brud i po dvo miseca son hodil na salamune. Bil son se udril u fabriku – povridil skina i kolino. Napravili mi folsu kolino. Pok son isal u pensiju i tal son se pocel bavit ribasćinun cesće nego pri. Sal iden na salamune svaku godisće. Ovega lita puć ću u South East Alasku jer se ocekije dobru godisće. Tori je jelnu molu indijonsku misto. Zolnjih godisć Indijonci se tori naseliju sve veće i nastri je lipi gradić. Toti oni imaju sve svoje potribe. Imaju svoje avijone, svoju bolnicu, a i dvi fabrike su napravili. Impakoju salamune ili ih izjacaju pok ih saju u Japon. Tori teče jelna rikica, a toti dobota nojveće ol svih rikih ca su u Jelasku gre ribe da izleze joja. Kal toliko ribe gre unutra i kalje toliko mole ribe vonka za njihovu ješku tu je dobri sinjol za iduću godisće. Vidiš kako brize (breeze – povjetarac) veliko jata kako no na Palagružu liti kal bi se bila dvigla briza sardeL Kalje toplo dvine se masa sardel iz dubine i vidite ih za tako reć justima na skorup. Rece se “vidi ih ca namo brize”. I to ješka bila bi se dvigla gori i počela brizit i salamuni se onda kupe kolo tega, tori se varie. Ako je puno te ješke i kal puno gre ribe u riku onda drugu godisće koju dujde bude puno bogato. Po temu se zno kal će bit dobru godisće.

U Komizu, kal son fini molu maturu, onda son bil isal u Beograd u skulu. Imol son dobru klapu. Ali prozvoli su nos bili reakcijun i izbacili iz skule. Ol Ministarstva prosvjete i kulture bil non je svima zabronjen upis u skulu. Onda son se vrotil u Komizu i pocel son ribot, a ucil son za zidora i pitura. Sal kal je bilo za ribot bil bi ribol, kal je bilo za lavurat ol zidora bil bi lavurol kako zidor, a ako je bilo za piturovat bil bi piturovol.

Bil son u vojsku pedeset i druge, a brat mi je bil te godine utekal. Olma su me počeli krivo gledot. Misec don pri nego ca son dusal iz vojske, dobijen pismo Okruznega suda u Splitu da son osudjen sest misecih na prisilni rad. A zoc? Ni nikakvega befela na osnovu čega vos osudiju nego jednostavno da ste osudjeni. Cekoli su me dokle son dusal iz vojske. Posli niti setemonu don vajalo je puć u zatvor. Dusal mi je milicioner i govori:

Vjeko, sutra se spremi, moraš ić u Split! – Jo son provol noć avukata da se bronin, neka mi recu kako i co. Ovi avukat, kal je prostil optužbu, govori:
Dujdi sutra pok ću ti znat reć jer ću jo puć u Okružni sud i vidit tvoju osudu zoc i zbog čega, da mogu noćbefel kako ću te bronit. – Govori un meni da je moja optužnica u ime naroda, ca oni recu, jer ako vi osudu u ime naroda osporavate onda se tretirote da ste protiv naroda, a kal ste protiv naroda onda ste i protiv države. A govori meni avukat:
Mi nismo kompetenti da vodimo parnicu protiv države! – Kal si u ime naroda osudjen, tako mora bit jer narod ne more falit i nimos se vej komu zalit.
Io son bil na prisilni rad u Splitu. Bil son dobar. Lavurol son. Cipol son darva i lozil stuve po kancelarijima. Obećoli su mi bili da će me za Božić i Novu godisće molat doma. I Božić gre sve blizje, blizje, blizje i jos je jedon don do Božića, ma jo govorin sonsobon: “Reć ću onemu strazaru da do befel da govorin sa sefon”. I ni pasalo pul ure, otvora strazar oni krakun i govori:

Vjeko, zove te sef. – Gren gori.
Šta je, Vjeko, šta hoćeš?
Htio sam vas pitati šta će biti od obećanja da ću za Božić poći doma. Htio bih biti sa svojima.
Vjeko, ja sam nastojao, ali ja ne mogu ništa. Tvoji iz Komiže nisu htjeli dozvoliti nego da odslužiš sve do kraja. – Tako je to išlo.
Za veće ol dvojice je vlast kriva ca su utekli iz Komize. Zatu je Komiza ostala bez mladosti, bez života. Bil si u žicu i nisi smil, nisi mogal slobodno puj popišat se na zolo a da te kogod ne prati. Par putih je moja klapa bila napadnuta od onih ca su vlastima bili desno ruka. Prefin su nos stinjami pucoli.

Ali ovu stvor, svićoru, nikal neću zaboravit. Ovi ca je bil nojmlaji meju non ca smo utekli dohodi mi na pamet. I kal je bilo, u Itoliju, u kampu bile su specijolne komisije koje, kal vos saslusodu, dodu von pulitički azil ili vos vrate nose ako ne uspijete uteć pul Francuske. Bili bi priko noći dusli u baraku di ste stoli – ćapa vos i priko Sežane u Jugoslaviju is von. Sal, ca se dogodjo, on je bil nojmlaji i ti moli se iivik dorzol mene. Parvi put je bil isal na komisiju. Nisu mu doli pulitički azil. Onda, ca se dogodjo, jo son mu privel na taljonski njegovu molbu da ga ostave za drugu komisiju da bi dobil pulitički azil. Jo son bil u kampu interpit za taljonski. I ta molba ni bila usvojena. Jo son bil poslon u drugi kamp di son cekol za puć u Australiju. A u to doba otimoli je pocel primat ol tete iz Australije dolore i pocel barabirat pomalo. Ca se dogodjo, onu molbu na taljonski jo son mu bil napisol i na hravoski i rekal mu da po temu ud kal dujde komisija da njin more ispjegat zoc i zboga čega, ali un se ni dorzol tega i, ca se dogodjo, priko noći su ga ćapali i poslali su ga nose. Kal su ga poslali nose, kal su ga priko Sežane poslali u Jugoslaviju, u parzun su mu nosli tu molbu. Da ku mu je tu molbu napisol. Da son mu je jo napisol. A jo son mu je somo privel. I ta molba je bila u Komitet u Vis. A barz se jos cuvo u arhivu partije. I

dujdu u Italiju. I kal dujdu tamo neka recu da ne vole komunizam. I Momo u zatvor sest misecih. Na osnovu tega članka su ga zatvorili. A i muj otac je bil u zatvor. Kal su se bili vrotili levuton iz Vieste u Komizu svih su ih bih zatvorili. A govori njin milicioner kal su dusli u parzun:

– Sad ste pokazali tko ste i što ste!

Tako ti je to, svićoru. Mi koji smo bizali nismo se nodali da ćemo se kal vrotit, da ćemo vidit roditeje, da ćemo vej kal vidit Komizu. Jos je tezje roditejima bilo. Nisu znah koju će se jutro probudit i doznat da njin je dite uteklo, da ga vej neće nikal vidit. Mati moje žene govorila je: “Ako dico mislite uteć, da niste utekli kako jo znon jerbo jo ću vos ispijat.”

Svit komiski koji jebil na položaje, koji jebil uz vlast, marzil je drugega. Sve druge je smatral neprijatejima, svak mu je bil sumjiv. Tu ni bilo lako polnit i tu je nojveće potirolo svit. Tako smo vodi u tujemu svitu počeli novi život. Imah smo sriću daje ovodi fabrika Smocitota – “Star Kist”. Svak je ol nos pocel lavurat u nju. Ona je bila mama za svakega ol nos koji je dusal ovodi. U “Star Kista” se je cinil početak života u Amerike.

1 “Star Kist” – tvornica ribljih konzervi koju je početkom ovog stoljeća osnovao Komižanin Martin Mate Bogdanović u San Pedru. Bila je to prva tvornica te vrste na pacifičkoj obali USA

2. Bellingham – ribarski gradić u blizini Seatlea u kojemu postoji manja kolonija Komižana koji se bave lovom lososa u Aljasci.

Drago Giaconi Pirjica

4.

OL MATEJUŠKE PUL PACIFIKA

U tu vrime ol svih Komizonih mlodih nojtezje je bilo meni.

Ti ćes ree kako. Sal more bit da son jo bil divji, da jo nison bil olrajt (all right – u redu, dobro). Ali mene su nojpri iz skule… Nikal nisu nikoga potiroli iz skule, ali mene su, u sestu klasu kal son bil, potiroli vonka. Mene su potiroli, a zoc su me potiroli? Oni su napravili omladinske knjižice svima. IdusaljenikiizOkjucine. Iunjedusalnamodijestulolmestrovicei un je pocel zvati dovat knjižice. Omladinske knjižice. Kalje meni dol jo šonje iskidol. I kal son je jo iskidol, mene vonka skule. I kal su me potiroli onda son moral pologat privatni ispit pri njima. Onda son bil pol iz harvoskega. I na popravni ispit – pasol son. Onda je dusla selmo klasa i u pul godine opet su me hitili ća – potiroli me. Onda smo bili vražji. Kolelastra je bil is non. Ivo Kovoc i drugi. Onda mestar iz matematike, pucoli smo se avijonima ol korte u njega. Pogodil gaje Ivo Kovocev, ca je u San Pedro. Un je njega pogodil. A palo je no me da son ga jo pogodil. I vonka iz skule. I opet privatni ispit. Opet me ova iz harvoskega tumbala i na popravni pasol. Opet na molu maturu. Pologol son četiri predmeta na molu maturu. Opet me tumbala iz harvoskega. I tako nison mogal daje. A kal si imol molu maturu onda si mogal di hoćeš. Rekli su mi: ‘Kal nimos molu maturu, za tebe ni skula nego veslo.”

I onda son jo ribol tamo – vamo po girami, jaglicami. Ca son imol: cetamaste – petnaste gođisć. Tu seje zimi ribolo. Ribol son is Camjulen, is Antusun. Aliti na sardele. Bil son u “Triju”. I onda ni bilo co. Tu je bilo teško.

Ali parvi addent (accident – neočekivan događaj) ca je bil – Kimjini su bili utekli is levuton, “Trijun”, iz Tresjovca. Belica, Dunato, Kirnjini. Prisilili tamo u Tresjavac družinu i portili. Jo son bil is Toneton Antusun na Sušac. Is drugun tratun “Trije”. Onda smo mi dusli unutra. Onda tu lito riboli smo i, jedonput, loje svite u Valu, ah mi smo ostali levuton pol rivu za puć kasnije vonka di loje svitidu. I pasala je Kimjinima mater, storo Kimjina, pasala je grocon na glovu. Jo son se fermol is njun razgovorat. Pitol son je jesu njun pisala dica iz Itolije i ona je pok išla ća. Kal dohodin jo na levut – pulicija da ne smin puć u levut. Računali su – ovi misle noćas uteć, tobože da je ona pozdravila po meni sine u Itoliju. I onda jo nison mogal puć na more.

Onda drugi put, za da jo mogu puć, Mićel Mejo za da jo iden na ribe is ‘Trijun”, un je moral garantirat zo me. Onda je un garantirol i jo son hodil na more.

Onda je utekal is sandulun Mate Butorović Uho, ca su ga zvoli. Is njin dvo brata Pikletova i Frane Cvoncika. Oni su zajelno sandulun utekli na vesla. Ali, ca se je dogodilo?

Otac Franeta Cvoncike – un je svitil na Sike. I, kal je bilo, un je tu sandulu ćapol u remurć i potezol ih je lojun do pul puta za Itobju. Onda se je vrotil nose na Sike i otle pomalo doma kuda da je bil na more. A oni su pok na jidra dusli do Itobje. A tu sandulu, bila je novo sandula, nju je Mate Uho bil dobil na inkanat, na društveni tanac, kal je bil društveni tanac tu je dobil i olma planirol is otun sandulun uteć.

Vinka Tratina bila je mlodo Mateta Butorovića. A mi smo bih puno dobri prijateji. Bili smo kako braća. Zajelno uvik i na tanac i svuder. Jo son znol da oni misle uteć. A jo so bil za druga u “Triju”. Jo son znol onu nuć da će uteć. Ovi Mate Butorović bil je jedinac. Dohodimo mi is “Trijun” u rivu, a njegova mati na brud da je jo co znon obo Matetu. Jo njuj govorin da mud. Place ona. Tako ti je tu Uto pasalo.

Dusla je leva. Mene na levu. Uzelo me je za ročnog podoficira u marinu. Bih su vojni konkursi i jo son se jovil somo da iden vonka Komize bilo di. Svak je isal livo-desno. Dobil so karsćenicu, svidozbu i dohodin tamo, ah da mi je potriba omladinsko karakteristika. Vroti se u Komizu. Piton kol koga se tu čini i rekli su mi koga da piton da mi napravi tu karakteristiku. I jo piton tu karakteristiku i dob su mi zatvorenu pismo da jo tu pridon u vojni odsjek Ab kal son jo dusal doma, dohodi meni otac i pito me da mu pokozen pismo. Otvoril je pismi i prostil gaje i olma ga je iskidol i govori:

Nemuj ni hodit tamo jerbo kako vodi piše ti tu ne mores dobit.
Onda su počele gire. Zvol me je Nikica, Nadalota sin, govori:

Drago, hobis ti dusal is menon i ocon ribot po Foru i Brocu, koćat nutra u konole? -I jo son pristol. Tu je bila jelna koćica, motur osan konjih, junker, dupb pistun, ab vozb je pet-sest mij. Jo son iskupil svoje stvori i mi smo portih. Ab pri nego smo mi portib jo sve slike ol ditmonstva i iz Afrike kal smo bib u zbjeg, jo son sve tu bil iskupb i vazel sa sobon. Jer jo govorin ako buden imat ćoncu, vajo uteć. Cekola me je vojska i ni bilo druge, vajalo je uteć.
I onda, kal smo mi portili, zimsku doba, ti znos, molo koća po Foru, po Brocu, deset kilih, dvodeset kilih, pok na ramen nosit, kasetu na ramen, nikal suh, nikal sit. Niz Bol, Sumartin, Supetar, Bobovisće. Ob smo mi imab fogun. Digod bi se bilo iskuholo na kroj na sike. Nikal oprat se. Zivil si kako beštija. Nadalo je vej bil stariji covik, a ol Nikice ni bilo puno koristi Jo son bil tovor koji je tu nosil. Pok po Solti – Tatinja, Livka… Tu je mene i sposilo ca son jo tu sve poznavol. Onda Nećujam, veliko badija.

Toti smo ribob dvodeset, dvostipet don. Isb smo u Splitsku pol Broc i tu večer smo ujoli vonka Splitske bit će stu kilih gir. A tu je bilo na dvostiosan novembra. Nikica olma govori ocu:

Ovo tuko u Splitu, vajo u Splitu prodat. – A otac će:
Vraga izb, za se nazerat pastih. Tu se more i na Brocu prodat. – E onda smo ipak odlučili da idemo pul Splita. Stori Nadalo, un se je stavil pol provu spat, a mi smo se oputib pul Splita. E, ma i Nikica se je stavil pol provu. Jo son ostol na temun i pul Splita.

Vidin jo – Nikica na jedon kantun, a otac na drugi. Prodoju gire. I gledon koko ribe koji imo. A bonaca kako ulje priko Splitskih vrot. I meni stori Nadalo govori:

Drago, ovo ti, jos ćemo ovodi jelnu uru dokle ovo prodorno, ovo ti nisto dinarih pok puj kupi kruha. Un je meni dol i jo son izosal. A kal son izosal na vrota ol peskarije, olma mije šarce počelo ovako činit. Hoću kupit kruha oli neću kupit kruha. Ispol peskarije bil je restoran i jo tamo popil son mliko i pojil jelnu pastu. I jo olma doli na Matejusku. Dohodin jo doli, bonaca kako ulje, a sarce mi rebatije, a moran borzo u vojsku. Ala, Mojko Isusova, ko će tu? Sal ono na kolunu je cima, onda je ćapa, onda hoću – neću, hoću – neću. Devet urih ujutro je bilo. Kako sal jih cujen di zvone. Ma da ću molat cimu, a dohodi jedon na biciklu, govori:
Je van treba što popravjat?
Ne treba ništa. – A kal je isal ća, jo… dvigal son jo barbitu. Tu je bil moment. Dvigal son sidro, oputil makinu i olma son planirol. Sal vajo puć pul Trogira. Di ćes ti sal puć, u vroga. Do uru vrimena, jo ću duć do pul Šolte – ćapat će me. I onda, jo govorin, ako me ku vidi reć će da son isal niz Maijon, neću bit sumjiv. I ćapol son se Marjana, niz Marjon, somi Marjon, Marjon, Maijon dokle son dusal do Ćiova, do punte ol Ćiova. Vozin niz Ćiovo, vozin, vozin dokle son dusal ispol Maslinice. Onda son ćapol dreto pul Maslinice. Vozin jo dreto pul Maslinice, vozin, vozin.

Toti na Maslinicu bila je jelna punta – mrtva straža. I jo son pasol niz somi kroj. Cujen tir. tu je vojnik pucol u me. A i na Vis su nikoliko putih pucoli no me. Ali jo tu ne obadon. I niz Šoltu, niz Šoltu, niz Šoltu pul Splitskih vrot ol vonka. Onondi je Livka i Tatinja. Velike vale. Do sal nikur me ni ćapol. Onda kal son dusal u Tatinju unutra tamo jelna veliko pukotina – drugo valica. I jo son brud uvukal u tu pukotinu unutra i vezol ga dobro. Iskarcol son se. Vazel son svi dinar ca smo bili dobili od ribe i iskarcol son se na kroj i vako stoji bardo ol Tatinje gori, a nojpri son prominil ulje ol makine, napunil son petrolja i popenjol son se na bardo. Salmi son se u bussi i cekon ca će se dogodit.

Oto ti prinuć, a jos je bilo sunce, dvo parsta sunca, oto ti patrolni: uuuuuuuuu, od ovamo iz Maslinice uuuuuuuuu, sve boje, boje uuuuuuuuuuuu. Vidin ga jo, iza stinje ga gledon, a un je izosal iza punte ol Tatinje i voltoje se i ovo ti ga no. A na provu su dvo vojnika, gledaju kanoćolen. I dusal je nutra. Gledaju sve okolo u badiju. Ni vidil ništa, udnil je jir i vrotil se je. A meni šarce rebatije. Jo govorin, kal je un isal ća: “Ni vej sile koja će me ćapat, ni vej te sile!” Tu mi je dolo toko kuraja, a vej son bil izgubil stroh. Ni vej stroha. Ni da ćes ti u temu promislit da će pucot. Pok neka puco. Ni vej bilo stroha.

Isal son doli, oputil makinu, izosal iz vale i pul Visa. Pala je nuć, a jo son patrolnega cui di je kroz Splitsko vrota isal unutra. Oni su znali da se jo toti nindri vartin. Znali su oni da jo nison • izosal vonka. Bit će kalkulali da son nosal nike prijateje u Splitu i da smo utekli. Uru posli tega ca son jo molol dme na Matejusku, počela je potraga za menon.

I tako dusal jo do Visa i pul Okjucine. Dusal son u Veli dui. Sal ne mogu ti jo reć kojo je ura bila, jerbo mi smo onda računali po zvizdima. Jo son dusal u Veli dui i armizol son brud. Meni ni bil problem uteć. Ali jo nison til uteć. Tukalo je zvat one kojima son obećol. I vajaloje puć po njih. Jo son bil rekal Vinkotu Mihatu: “Uvik dorzi kuću otvorenu, jerbo nikal se ne zno kaljo mogu duć po tebe.” Aun jezivilnondi dizive Karuzini, Zbaradini. I toti, u Veli đul, pocimje muj kalvorij.

Sal vajo puć na noge pul Komize. Ostavil son brud. A vi znote kaki je Veli dui, ca ću von govorit. Dreto uzbardo kroz busak, a ni puta, ma kojega puta, a nuć, a glodan i žedan, a papuči

– to je bilo iskidono, staro, nevujno tako da son lesto ostol bus. Ali tu jo nison ćutil. Nonke ne znon kal son ostol bus. Jo kalkulon da je bilo pulnoća kal son dusal u Veli dui. I onda gori sve dreto kroz busak. Sve dreto, dreto, dreto do barda i onda pul Komize sve kroz busak. Dusal son u Komizu, a cujen muziku – društveni tanac. Pasol son niz zuge, niz centralu, niz Potok i dohodin u Vinkota kuću. Probudi ga i onda dvigla mu se i žena. Jo mu govorin:

Sal ti, Vinko, sal je tebe, sal mi moraš pomoć. Puj zovi Pavulina Sikretova i puj u Trate i dovedi Vinku – Vroćo se un nose isPavulinon i govori mi da je Vinka u Pohumje. Onda jo govorim njima: “Znote ca je, brud bez nje neće portit.” Onda smo dusli u Trate. Onda Trata govori da je ni doma. U nike Ankice, daje išla is njun u Pohumje3 da će tamo i prispat. Govorin jo Pavulinu Sikretu, a un je dosta bil živce izgubil u Lepoglavu u parzun četiri godine i un je svega vidil i prizivil, govorin jo njemu:

Pavulin, ti ćes sal puć u Poje4 priko Huma5, puć ćes u Pohumje, nojdi je i reci njun da njun je otac bolestan. I ti mene cekoj is njun na Rovnu.6 – Mi gremo vonka ol Trate i da ćemo opet puć u Vinkota doma, kal doli jedon stoji vako, u kapotu gaje vidit, a škuro je. Jo govorin: “Gotova je! Ovo je UDBA!” Kal co – un, Pavulin.

Znos – govori – stroh me je da me ne ćapaju. Svit govori daje svuder UDBA. – Jo govorin:

Kal nećeš puć ti, moran puć jo. Bez nje ne gren! Pavulin, ti puj tamo nju dovedi na Rovnu. Jo i Vinko puć ćemo u Veli dui i duć ćemo u Ploču, iz Ploče na Rovnu i is von ću duć nose do broda. – Bilo je bokun miseca. Ali ni portalo ni misec, ni izgubil parst, ni pul noge, obo temu se ni mislilo. I un je pristol.

Kal je Vinko til holćat, a Katarina, njegova žena, oni su imali dvoje dice, onda za rastavit se. Jo govorin Katarini:

Moća, vazmi dicu i moća! – A ona da neće is dicun. A Vinko njuj govori da ostavi dicu materi i ocu, ali ona da neće bez dice. Onda ona da bi sa dicun dusla i ona, a Vinko neće. Onda, ca ću ti provjat, tu je bila muka. I jo i Vinko istin puten nose u Veli đul. Dusli smo u Veli dui, a un je bil malo vražji. Un je pri bil u zatvor jer su ga bili dapali zajelno is meni braton Vjekoton i Momoton. Oni su bili u zatvoru radi tega ca su ih optužili da su mislili bizat. Na sumju su jib bili ćapali.

I onda, kal smo jo i Vinko dusli u Veli dui, kal smo se ukarcali, govori Vinko:

Sal da me i ubiju, bas me briga, barenko znon da son se ukarcol u brud. Bil son u zatvor, a nison se bil ni ukarcol u brud. -I oputi jo makinu i ala pul Barjokih7 pok pul Stupisćo8 i kolo punte pok pul Ploče.9 Vinko je ostol u levutu,ajoseiskarcolnakrojiuzbardo. Ala sal na drugi kalvarij. Ala pul Rovne. Ne znon jeson hodil oli son letil. Dohodin je na Rovnu – nikoga! Ni žive duše! Nikoga! Oziren se vamo – namo. Kal cujen namo na oni kantun kako niki glos. I jo tarcin pul tega glosa. Gren jo blizje – un i ona. I onda son ih arvol.

A ca je, di ste? – A da čekaju uru vrimena. Un ni proracunol. Njemu je bilo uru vrimena za duć u Poje, a meni se hoće tri -četiri ure za duć iz Komize u Veli dui, iz Velega dola brodon do Ploče i iz Ploče opet nanoge na Rovnu. Tri ure nojmanje za oti put, ako ne i veće, a i četiri ure. Dusal son k njima i govorin jo Pavulinu:

Ti nećeš sal na brud. Ti puj u Komizu i zovi Luku Radina i sve one ca su mislili da će uteć. Ti dovedi njih na Ploču. -I tako smo ostali. On se je vrotil nose u Komizu, a jo vazel Vinku i nizbardo pul Ploče. Dujdi doli i oputi makinu i pul Bišova. Jos je bila nuć kal smo intrali u Medvidinu.10

Kal son jo portil iz Tatinje i svi ti put ca son ucinil, i dvo barda pasat i svu tu manovra i duć pri zore u Medvidinu. Mogal son jo duć u Ploču olma, ali nison jo racunol da će Vinka bit u Poje. A nison racunol ni da je ono bardo onako visoko, da ni puta. Meni u nemu momentu činilo mi se je da son lalahan kako tvica, da ću jo tu priletit.

I, kume, dusli smo u špilu do some sike, vezali smo se, bilo je škuro. Onda smo iskarcali sve stvori Nadalota onondi na siku. Jedino zol mi je ca nison mislil, ca nison pineze ol koćonjo, ca ti dinar nison ostavil tori, nego dinar son vazel sobon i gospodoru ol koće na koju smo dusli dol son svi ti dinar. A ku će tu u nemu promisliti

I sal smo u špilu. Onda son jo is onin uljen ol deskarika, is onin comin napisol: “Drago, Vinka, Vinko, 29. XI. 1952. na putu za Italiju.” I tako u špilu čili don u škuro. I sal dolazi večer… Ma ti bi se to mogal propitat u Komizu – Vinko Mihat govori da je vlast znala da smo mi u špilu, danos je vojni brad cekol vonka Tresjovca kal ćemo izoć da nos tori mitraljiraju. I da je bil vojnik na Bišovo, gori na Velu goru sa zadatkon da gledo kal ćemo mi izoć.

I sal dolazi večer. Tuko se vrotit iz Bišova opet na Ploču. Tuko ukarcat one koje Pavulin imo dovest dragu nuć. I kal je bilo za izoć vonka spile, Vinko meni govori:

-Drago, jo son oženjen, jo imon ženu, imon dicu, jo bi da mi portimo olma. – On seje strasil puć nose. On je zelil dreto pul Itolije. Racunol je da je veliki rizik puć nose. O, da smo mi bizali kako drugi da nikur ne zno, onda bi bilo okej, ali jo son bil toliko tvardoglov i toliko viran mojuj rid da son jo moral puć nose. Nojpri je bil problem ukarcat Vinku, sal je vajalo ukarcat one kojima son obećol da ću duć po njih. Vinko govori da ako jo mislin puć nose, da je un oženjen, da un misli da će nos ćapat, da un ne zeli puć tamo, nego da će un ostat tori digod kolo Medvidine i da kal se vrotin da ga dujden vazest. Jo mu govorin na tu:

Viško, ako ćes duć, dujdi. Jo se vrotit po tebe neću. -I onda je un dusal. I onda smo portili i dusli do Ploče. Vezali smo se nondi na sike, na roke. Oto jih, izviru iz buska. Izviril je parvi, izviril je drugi pok treći. A jo son racunol da će ih un dovest pun brud. Onda me je nikako ubilo. Gledon – somo tri. Gledon Pavulina, Ankicu – njegovu mlodu i piton Pavulina:
Di su dragi? – Govori:
Jo son njin rekal, ali oni se strase, oca su ti zatvorili u parzun. – Onda govori Vinko Pavulinu Manzotu:
Di ćes ti is tun tvojun mlodun, otac ti je pek i ol tega živi ca mu ti nosis sumu za peć krah. Ako ti uteces otac će ti morat zatvorit peć. Un živi ol tega. – A jo mu govorin:
Amu nećemo ga nosit na rame, kal je odlucil neka gre.
I ukarcali su se. I kako smo jimali jidra, bilo je počelo jugo puhat, tako smo mogli jidrit. I Vinkota son stavil na temun, a Pavulin Sikre do njega. Dol son mu rotu kako će gledot zvizde. Priko desnega ramena gledos zvizdu tarmuntonu, ali tuko malo vuje, cetardeset i pet grodih od ramena da ne dujdes na Palagružu. Za duć na Palagružu zvizda tarmuntona je dreto priko desnega ramena. Jo son znol rotu za Gargano, za Vieste.

Ali ura posli vajalo je kalat jidra – zapuhalo jugo. Priko svega broda je mećalo tako da son jo stalno sekol i cuvol makinu i gledol njih pol provu. I onda, kako son jo bil doli i tekeril (take care – brinuti o nečemu) ti motur, kako son dol veće spida (speed – brzina) makini, tako se je makina počela grijot. Onda son mokru vriću stavil priko makine, a tu je gore. Srića da je Njemac napravil tu makinu. I uvik son mećol more po vrići, ali to je rong (wrong -pogrešno). Jer makina boje da je tepla. I onda son jo tu sekol i gledol njih pol provu. Ol doli vidin jo prema zvizdami da se je brud voltol u karmu. Vinko je voltol, ni averti! na tarmuntonu. Jo mu ispravil rotu i voga pul Itolije. I tako smo navigali.

I tako smo do jutra hrestali more. Ni nikoga. Ni kraja. A kaku je bilo vrime, jo ne znon. Jo znon da son svu vrime sekol, da je priko rilega broda mećolo i da je pol provu bil sve jedon misun. Ko će tu znat!

I sviće zora – ni kraja, ni kraja. A ni jili ni pili, ovo već treći don bez vode i hrone. Ali komu je i palo na pamet za jist i pit. Spominjen se – Katarina, žena Vinkota, kal son dusal u njih doma, osikla je naroncu na fete i stavila je cukara ol gore da neka pojin to. Nison mogal ni zalogoja. Ni mi jedon zalogoj mogal pasat. I onda na horizontu pokozale su se koće, nisto skurega i napri, napri – koće. Kal vidimo – novo koća, brajt nju (bright new – posve nov) koća. Zvola se je “Resorgimento”. Tu hoće reć “uskarsnuće”, a kapiton koće je bil Sergio Pisani. To nikal ne mogu zaboravit. Oni su svi tu zaboravili. Jo bi ih bil pitol koji nos je brud ćapol, koji je bil kapiton. Ne znaju. Sergio Pisani iz Molfette.

I onda smo dusli i gremo blizje, blizje koće. I onda son jih jo molil da nos vazmu. A mi smo znali taljonski. Mi smo za vrime Itolije holi u skulu taljonsku. Mi smo znali taljonski. Za vrime okupacije mi smo na taljonski učili. I onda rekli smo njin da smo profugi. Onda je rekal da četiri ure un mora potezat, da su pena stavili mrizu, da neka cekomo, da će nos vazest. Ali u temu momentu pitomo mi da di smo. A da smo četiri mije ol kraja, da se ono vidi kroj, da se vidi Vieste, onu puntu ol onega parsta, ol Gargana. Jelnu četiri mije. I Mihat, kal je cui, ingranol je motur i da moća mi pul kraja, da ku će cekot četiri ure. Jo govorin:

Ma di ćes sal, u vroga! Un vidi kroj, mi ga ne vidimo. Ali da ni bilo ženskih pol provu ban bi bil i jo pristol da idemo pul kraja, ali vej nisi znol jesu žive jesu mortve. I onda son jo iskocil na karmu i vazel temun. Govorin jo:
-Vinko, jo ću se iskarcat, iskarcat ćemo ve ženske, ako ćete vi puć, vi pujte. Jo ću se iskarcat na koću. -I tako smo rekli kapitonu da imomo te ženske napul mortve, da nos vazme, da ćemo cekot. Da olrajt i počeli smo ženske iskarcovat. Tu ni bilo lako: jugo i un poteze koću i mi iz bonde. I kal smo jih iskarcali, jos je ostol Mihat, kal oto ti avijon. Ćoro se je vidila camjeno zvizda. Napravil je jir kolo nos. Avijon na nos i onda je niz somu provu voltol ovako. Onda je urinil vultu jelnu, onda drugu koko je gul nizje mogal, onda je omakal. Kal je ovi kapiton vidil avijon, ni hobotnica ne minjo kolure kako jih je un minjol. Oni su cekoli svaki moment kal će počet mitraljirat. Ali kal je vidil da je un urinil dvi vulte i omakal, onda je bila veliko manovra. Levut je vezon iz bonde, a im kumando da molaju brud i koću gori, fui spid (full speed – najveća brzina) da se dvine koća. Jo son dusal na bondu, a brud je ono tukal kako smo ga vezali za se prikarcat. Govori kapiton:

Mola brud, mola sve i bizmo! – Sal ocekiju da će duć patrolni brud. Do some koste su se u ono doba uzali zalećat. Onda jo, kako je vojalo, iskocil son jo u levut i znon da son pol na kolina na provu i jedon moli Taljonac je bil, cetamaste-petnaste godisć, tumbol mi je debelu lanconu i jo son vezol za provu i, kako su đvizoli koću, uspil son se prikarcat. Kal smo zavezli, da si ti vidil tu, jos je koća bila u more, ona šaka je bila u more, kapiton je otvoril oni pokriv ol makine i zavikal je doli makinisti: “Tutta la forza!” Kal je “Risorgimento” zadimil, a levut svi u pinu. I tira
nos, tira nos. I ispominjen se, kuhar je napravil makarunodu na skampe, one spuze i mi smo se najili. Parvi put smo se okusili posli, pitoj ti Mojku Božju, olkal nison jil.

Tako dusli mi u kroj. Dusli u Molfettu. I toti son jo falil – ovi dinar ca smo bili capali koćonjen, ca son ga bil vazel, sve ca smo bili iskupili u misec don koćonjo, jo son izvadil i dol kapitonu broda. Jo govorim

Ovo je za ono ca ste nos sposili, ovo je sve ca jimon. – Tu jo nison smil dat. Ti judi ca su se murili, uzel son njin brud, i jos te pineze son njin vazel. Ali ku će mislit u temu momentu. I onda smo dusli u Molfetu i tamo smo prinoćili u parzun. Nisu non doli ni fresodu nego na ciment. Bile su ploče u zatvoru i stavili nos nutra.
Sutradon su nos olveli auton pul Barija. Tamo su nos doveli u jedon veliki parzun. Barz se je dvodeset vrot pri non otvorilo. I onda nos je stavil po đvo u ćeliju.

Sutradon ispitivonje. Dohodimo na ispite. Vako jelna kamara je, toti je stul i dohode tri covika olnasih. Sal bi jo mogal razlikovot jesu Harvotijesu Sarbi, ah onda jo nison bil daje Sphta nikal. Ninder daje Sphta nison bil nikal. Po čemu son jo mogal znat je Harvot, je Slovenac, je Sarb oh je Camogorac. Ah onda smo mi znah u ono doba u Itohju daje bilo četnikih i ustasih. Četnici u jelne kampe, ustase u druge. Ako dujde niki da je špijun – ubit će ga. Ih dujde jedon Sarbijonac u ustaski kamp oh Harvot di su četnici – ubit ćedu ga. Tu je bilo puno perikulo, tu je čudo bilo u ono doba. I mi smo imah ti stroh u sebi di ćemo mi upast. Hoćemo upast di su četnici oh di su ustase, nismo znah.

I počeli su ispitivat. Sal ovi ca su bih u vojsku, oni su znah podatke o četi, o diviziji, di je bil, koji je bil komandont. Sve su oni tu morah reć koji su bih u vojsku. Onda su non donili slike ol Visa. Tu su bile slike ca mi nismo nonke znah za njih.I ono ca se gre pul Huma, Camjene stine, ca je nutra izbuzono, oni su non rekli ca je i kako je i zoc je, a oh smo mi znah ca vojska toti čini. “To će bit centrala nutra u bardo u slučaju rata”, rekli su non. Onda su non kozali slike ol Visa. Oni su te slike vadili kal su one koće taljonske hodile. Da su se priko noći agenti iskarcovah iz koćih i slikovah Komizu. Tako su oni non rekli. I onda na ispite sest don. Sal mene nisu puno ispitivali, ah onih koji su bih u partizane njih su veće ispitivali. Onda bi te poslol spat pok bi ti iekal da se po noći mislis i da mu ujutro dujdes reć ca njega zanimo.

I kalje tu finilo, a sva tri ca su nos ispitivah su ol naših bih i lavurah za taljonske vlasti. Onda pitaju oni nos da koje smo mi stranke. A sal koje smo mi stranke? A sal da mi znomo da su ustase, mi bismo rekli da smo Harvoti, ah ako su četnici, ca ćemo onda? A govori Mihat:

Mi nismo dosh ovdje da bismo se opredjelih za bilo koju stranku.
A onda vi niste političke izbjeglice! Vi ste ekonomske izbjeglice i mi takve vraćamo. – Onda mu jo govorin:
Meni je otac bio nacionalist i ja sam iz nacionalističke famije. – A jedon se dvize i doje mi ruku da mu je drogo i da će me pomoć. A govori Vinko:
-I ja sam! -I sal svi govore: “I ja sam! I ja sam!” I tako smo svi postali nacionalisti i tako smo postali puhtčki izbjeglice. I sutra smo išli za kamp. Ženske su isle separatno u jedon kamp blizu Rima, u kamp za ženske ih za oženjene. A vamo mi muški upućeni smo u Frascati. To je vako na bardo, a zima, snig, led. Tu je bil kamp za kriminalce.

Sal u kriminalni kamp bila su dvo odjela. U jedon odjel su bih kriminalci. Visoki zid okolo i karaule, a drugi odjel somo je bila kapija i barake unutra. Onda iz ovega odjela mogal si izvadit

dozvolu da ides u Altari, jelno molu misto – Altari. Ali u ovi kriminalni kamp, ovodi je bilo nacijib rilega svita. Kriminalci iz cile Itolije su bili tori. I mi smo bili u barake, po pedeset u baraku. A nasi Komizoni koji su pri mene bili, svi su bili u ovi drugi – slobodni kamp.

Pitonje je da li mi jimomo koji delikt ili smo somo pulitički izbjeglice. A toti je bilo svega i svačega. I ubojstvih si vidil i nuzih i svakega zla. Taljoni te zatvore u pet urih u baraku, salhoćemo se mi zaklat unutra, pobit, tu njih ni briga. Onda si toti vidil svega. Jedonput jelnega Garka, računali su da je špijun i na korner (corner – ugao) ol barake, bila je jelna stuva, mećalo se darva, tumbali mu sćavinu priko glove – panodu su učinili ol njega. Kal bi bili igrali ajnca pok bi se bili stali tuć nnzima. Jo bi se bil soto ispol posteje uvukal.

Onda toti u kampu počela ota politikarija. Hrvat – Srb, ovo – ono. Tu non ni olgovoralo. Utekli smo ispri nevoje, a sal pulitikarija!

Bil je jedon Rodo, Sinjanin, veliki ovako:

A ti si naš brat Hrvat!
A jesan. – A bila je zima, znos, a jo mu govorin:
Zima mi je, nemam cipela, bos sam, da li bi mogao dobit negdje jedne cipele?
Pa ne boj se ti, ti si naš Hrvat. Tamo ima Stric, pa idi kod našeg Strica, reci da te je Rodo poslao. -I pokozol mije niko vrota, a tu je bil niki generol ustaski.
Što hoćeš ti?
A poslao me je Rodo, nemam cipela, zima je, bi li mogao dobit jedne cipele? – Ćapol se je zajoja:
Evo tebi cipele! – Omakal son jo, a bilo je to kolo desetega prosinca.
Dohodi Božić. U slobolnemu kampu je crikva. I jelna je kapija sa strazaron. Onda je dusal niki Draganović ca je bil glovni ol Harvoskega komiteta svetega Jerolima u Rimu. Un je bil glovni za Harvote u Itoliju. I dohodi Božić, a da će un dovat misu u tu crikvu i un je napravil da sve Harvote iz kriminalnega kampa posju pri strazarima u tu crikvu, da dujdemo na misu. Bilo nose je jelnu dvodeset. Jo son se ponodol da bi mogal cagod pomoć. Ali pomoći ni bilo.

Kuri vrime, dohodi Uskars i opet nos zove. A ovi drugi Komizoni – niki su se olma upisali u ustase somo za pri dobit vizu za portit iz tega pakla.

I jo son isal tamo u red za na misu. I ovi ol Harvoskega komiteta svetega Jerolima govori toti u crikvu:

Braćo Hrvati, koliko je istina daje Isus danas uskrsnuo, toliko je istina da će naša hrvatska država uskrsnuti. – Posh te mise primistili su me u slobolni kamp. Posh sest misecih robije dusal son u slobolni kamp. U ti kamp ostol son cetiri-pet misecih. I otle su nos priselih u Aversu – Napoh. Petnaste kilometrih smo bih od Napohja.
Sal je jelna drugo facenda. Sal, kume, toti u ti slobolui kamp i toti je bilo pulitike. Ovi drugi svi se se upisali u ustase, a jo nison til u nikakvu organizaciju. I tamo bi bila misa svaku nediju. Sal ovi Komizoni bili su veliki neprijateji ustasih, a morali su glumit da su za ustase, a jo nison til glumit. Bile su dvi organizacije. Mi kako katolici pripadoli smo organizaciji AI (aiuti intemazionali), a nekatolici bili su u drugu organizaciju.

I posli dvi godine ca smo bili toti u kampu, ni izlaza ni emigracije nikakve. I laji toti.

Sal se je culo da se otvoro emigracija za Ćile. I tu se je proglosilo i da dohodi jedon pop i da će razgovorat sa svima iz organizacije. I oti pop na misu prediko i govori:

Braćo Hrvati, otvorila se je emigracija za nas katolike u Ćile i tko želi, preko nas će ići u Ćile. Samo Drago Giaconi, on će ostat ovdje, on će umrijet ovdje kao kriminalac. – Jo olma k njemu posli mise i govorin mu:
Velečasni, čuo sam što ste rekli. Mi smo u tujoj zemlji. Vi nemojte brinut za mene i nemojte više spominjat moje ime! – Posli tega odlucil son se ispisat iz organizacije Aiuti Intemazionali. Dusal son tamo, a ovi jedon mi govori da jo ne mogu dobit ispisnicu jer son katolik.
A ako promijenim vjeru?
-I ti bi promijenio vjeru!

U dvadeset četiri sata! Kad ti meni ne das propusnicu kao katoliku. Svi su otišli, a ja moram ovdje krepati kao pas. U dvadeset četiri sata bih promijenio vjeru!
Kad je tako, evo ti propusnica.
Ja imam namjeru poć u Ćile – govorin mu jo. – Ja sam ribar i tamo ima Komižana ribara. – Doli su riboli Komizoni. “Star Kist'”11 iz San Pedra je doli slol brode da ribaju. Sve Komizoni kapitoni. Bilo je pet brodih “Star Kista”, sve Komizoni. I onda jo govorin tako, ali mi olgovoraju da ne saju za Ćile nego za Australiju i Kanadu. Ali jo son inzistirol da iden u Ćile i onda su mi odobrili. Napravili su mi pasaporat i dobil son vizu.
U Napoli son dobil tiketu (ticket – putna karta) i na “Marka Pola” son se vajol ukarcat. I jos su mi doli stu dolorih. I, kal je bilo, kupil son kufer, balon-mantel i u Napoli u harbor dohodin kako turist. I tako son se ukarcol na “Marka Pola”.

Portili smo uvečer za Barcelonu. I iz Barcelone do Ćilea trideset i đvo dona. Iz Barcelona na Can ariš, onda Venezuela, onda Cartagena Columbija. Onda Colon. Pok smo pasali Panamski konol. Onda u Bonaventuru iz druge bonde. Onda u Ekvador, u Guayaquil. Sal u Guayaquil smo karcali banane. Donili su banane i pokrili incerodun. A doli oni jalni Ekvatorijanci, oni monki (monkey – majmun) čekaju da njin se cagod hiti. A mi onima bananima udri u njih. I onda Callao, onda Arica, onda Iquique. Jo son moral duć u Valparaiso.

Kal smo dusli, ukarcali su nos u kamijon i onda na stadion. Toti je isto kako Dachau – koncentracioni logor. Unutra su emigrante zatvorali kako stoku. Jedon put si imol na don kacjolu juhe. I ako si jedon put izosal iz stadiona vonka, vej ne mores nutra. U Itoliju je bilo puno boje.

Sal di ćes puć vonka. Ni posla – umrit ćes ol gloda. Makor toti dobiješ pijat juhe i imos di leć. One matere, ona dica placu. Posli nikoliko don zovu me da dujden toti i toti. Dohodin jo toti i jelna žensko ol te organizacije zove me:

Ti si jedini emigrant od naše organizacije u ovoj grupi i ja sam zadužena za tebe. Ako ti izađeš iz ovoga stadiona ti već nemaš ništa s nama. Mi ćemo ti nać posao i ti si aut – Onda jo njuj govorin da bi isal u Iquique, a ona pito da li son jo sigur di gren. Onda jo provjen obo nasin riborima tamo. I piotila mi je put i olvela me na airport (air-port-zračna luka) ali vajalo je polpisat da vej nimon pravo na pomuć. I jo son polpisol, stavila me na avijon i gotova je.
Odletil son u Iquique. Dusal u porat. I gledon jo toti brodi “Oakland”, “Virginia IF, “Excellent”, “Robin Hood” – sve su to bili brodi iz San Pedra ca su riboli u Iquique.

E, kal son dusal tamo, a tamo ni gofa di će brud duć na gofu. Velo je vala, a brodi su vonka na onkoru. Dohodi jelna barkasa i onda se ukarcoj na barkasu i nosi me tamo. I dohodin jo tamo, kal vidin na deku “Oaklanda” Luku Baraku, vidin Brocanina Toni ta Svarčića i vidin Pjerina Buccija. A un se smije, veseli mi se. Govori Pjerin:

A vidiš onega namo? – Tu je bil kapiton. A govori kapiton:
Poboga, Pirja! – Ku? Jaki Karuza, Anke Burmazove brat! Onda kal su dusli drugi brodi, onda su vidili izmeju sebe di će me ukarcat. I onda je ostalo da će me ukarcat kol S urota, da ću se ukarcat na “Robin Hooda”. I tako son pocel ribot.
Ti život ni durol puno. Tu se je raspalo. Vajalo je puć za Peru. Kal son dusal u Peru, sal pocimje drugo storija ol trideset godisć života. Malo olkal son se ukarcol za kuhara na brodu “Robin Hood”, culi su priko radija da fali kuhar na nikemu brodu u Peru isto ol “Star Kist” kumpanjije. I jovili su iz ovega broda da son dobar kuhar i onda son dobil vizu i pul Pema. I tako je pocel muj život u Peruu.

Jo son ribol po cilemu Oceanu. Ol Australije i New Zelanda do Samoa. Tu su bili veliki tuna-boti (tuna-boat – brod tunolovac). Jo son runil (to run – voditi, upravljati) nikoliko brodih. Sve su tu bili brodi “Star Kista”.

Težak je tu bil život. Dvo puta son sinkil (to sink – tonuti). Kal son dusal iz Perua u San Pedro, onda smo se potopili. Sposil son se – ne znon ni som kako, ah jedva son ostol ziv.

Mi smo riboli u Mexico. Sal na ti brud bilo je osan tangih (tank-cisterna). Bih smo se napunili palamidih. Bilo je tu dvodeset mij ol kraja. I onda, mi smo se napunili toti u dvo dona, napunili smo sedan tangih. Sal smo sve ovo napunili, a u jelnu tangu je bilo petrolja. Sal, kako smo ujoli sedan-osan tonulodih veće nego ca more stat u tange, na deku (deck – paluba) smo zagrodill Jo son bil dek bos (deck boss – zapovjednik palube na brodu). I tako smo na jelnu bondu stavili tih sedan-osan tonulodih ribe. I blizu smo bih vale Magdalena u Mexico. Tu je veliko, veliko badija. Kal smo surgali non je bilo do kraja jos dvi mije. A bit će bilo osan pasih dubine. Bilo je pulnoća kal smo surgali. Duslo vrime ol pićo. Makinista je bil jedon Portugez. Cin se otvori butilja gotuv je.

Sal, brud se je malo iskrivil jer je veće piza na jelnu bondu, a tu tangu je vajalo oprat ol petrolja u sapun. I kal smo oproh, a jo govorin judima: “Oprori smo sve, sal ću jo rezentat”, znos ono friskun vodun rezentat. “Dvinite skale, meni ni potriba skol.” Jo se dvinen gori po qevima.

(skiff-pomoćni čamac na tunolovcu koji vuče mrežu prilikom opasivanja ribe). Skif je bil na karmu i onda jimo oni pelikan huk (pelican hook – vrsta kuke), somo potegnit i un gre u more. Imali smo veliki teški skif. I ove pizde nisu molali skif nego su iskočili u more. Kal su vidili da tu gre soto, niti su zavikli meni da izojeden, nego iskočili u more. A kapiton isal u makinu. I hruplo je uuuuuuum. Doli u makinu, kako se je brud nogal, poletili su oni skafeti puni gvoq’arije i alota ol makine. I sve je tu palo doli i tu je bublo buuuuum.

Iskocil son, a ni skol. A niz bondu river (river- rijeka) one vode introl je nutra i ona fuga, a kalje hruplo doli, olma seje letrika izgosila i olma su stopile (to stop – stati, zaustaviti) makine. A jo son se pocel penjat, enti boga, a furcu son imol, asti boga. Voda gre nutra. I bile su iz kuhinje jelne skalice ol kuhinje i toti son izosal vonka, a pulnoća je bilo. Cujen – oni pliju, a brud somo ca ni poletil. To je bilo somo moment. Tumba one duge stivale. Dokle son jo njih isvukal jo son finii na kolumbu. Brud se je voltol napuko i jo iz kolumbe skocil u more i zavezal malo, a brud soto. Ah kalje brud udril, tu je bilo osan pasih dubine, nadretil se je i dobota me je oni jorbul ćapol i oni bum. Kal se je tu vrotilo, kako je tu zasijalo malo ol mene. Znos oni brud kal je dusal doli, nalodjen (to load – nakrcati) brud, pok onin jorbulon kako je tu zasijalo. Voko je pasol ol mene. I isplivole su korke ol mrize i oni pliju po korkima (cork -pluto). Ni znol plivot navigator. Kapiton seje utopil. I onda isphvole korke i ovi navigator i ovi Branko Slovenac, kako nisu znah plivot, dapali se korkih ol mrize i stali su na te korke. Darze korke ispol sebe. Dophvol jo do njih, piton jih i govore da ni kapitona i da ni makiniste. Ostali su soto.

Sal vej ni stroha. U otemu momentu ti izgubiš stroh. Posh te je stroh. I tako phjemo. Onda je isphvola tapa ol makine i jo je potegal, nabil korke ispol nje i stol na tapu.

Bil je jedon Milan ninder iz mađarske granice. Bil je nako berikin, a dobro je phvol. Onda je isphvola jelna lata od ulja. Uzel jo tega ulja i svi son se tin uljen namazol. I dol son njima da se namazu. Tu ulje te bokun cuvo ol hlalnoće, jerbo zima je. A vice navigator da vej no more plivot, a mi smo na suho na tapu. Potegli mi navigatora. Sposili ga. Somo punta ol jorbula je virila vonka.

I onda, bila su dvo Meksikonca i oni da će phvot do drugega broda. Bil je jedon tuna-bot dvimije daleko. Zvoh su me, a ura ujutro je mogla bit. Ma sal u noći phvot na tu otvorenu more. More te ćapat kurent, oni oceanski kurent i onda si gotuv. Sarki (shark – morski pas) ti nonke ne dujdu na pamet. I Meksikonci odlučili phvot do tega broda. I dogovorili se da se javijemo puten. Onda se vej ni mogal cut glos. Posh dvi ure, gledomo mi, oni brud moloje skif. Kal smo vidili da je poletil skif u more, znah smo da su Meksikonci dophvoh do tega broda. Dusal je skif i pok nos je iskupil. Bilo je već jutro. Obukli nos, doh non kafu. Toti Meksikonci neru abalone – tu su školjke kako petrovu uho, somo veliku. Onda jih je duslo ujutro čilo flota. I ovi su pok olma jovili kost gardu (coastguard – obalna straža) i pok su dusli po nos.

I ovi ca neru abalone išli su tamo za vidit hoće noć kapitona i makinista. I makinista su nosh mortvega, izvukli ga i donili. Ah kapitona ni. Brat temu kapitonu bil je na drugi brud. Dusal je un i kal je tu vichi oferil (to offer – ponuditi) je pet mijorih dolorih ovima Meksikonima. Ku ga donese, pet mijorih dolorih. Provali su nikoliko putih. Trajili (to try – pokušati) su svakako. Nosh su ga. Di su ga nosh – u tunel. Znos oni river mora… on je bil u makinu u tunel i ona voda tiskola ga je skroz unutra u temun.

Znos kal son se jo rasvistil, kal su meni suze dusle, pena na gofu kal se je svit iskupil, kal su ova dvo utopljenika počeli iskarcovat. “Mojko moja, ma je vo istina?”, pitol son se. Pen son se tega momenta probuđil.

Dokle smo mi riboli doli u Peru mi nikal ne bismo dusli u Kalifomiju. Bilo non je dobro. Jo so doli mogal jimat i po dvi – tri sluškinje, jo son minjol auta i imol son sofera i gardinjera. Mi smo doli zivili bogato. Da se ni prominil goverment (government – vlast) nikal mi ne bismo dusli gori.

Nojveći muj problem je olkad son đusal u Kalifomiju. Nojtezji život mi je vodi. Zivis iz dona u don i dacet (that’s it – tako je to). Ine gre ti. Doli smo zivili dobro. Doli son jo devet autih prominil. I kuću son lipu imol. I izgubil son kuću. Tukalo je sposit glovu. Dusla novo vlast i sa gringosima (gringo – stranac, osobito Angloamerikanac u Južnoj Americi) vonka. Tu je bilo sedandeset i pete. Vajo napustit zemju, a bez ičega ca si stekal. Ne smis iz zemje olnit ni jelnega centa. Mi smo dusli na airport u Los Angeles bez centa. Dusal je militomi goverment Pri tega je bila demokracija. Dusla je vlast kako ca je na Kubu. I onda su sve strancima konfiscirali, sve vazeli. Kal smo dusli iz Saut Amerike, jo son imol u “Star Kista” dvostipet mijorih dolorih. Jo son bil kapiton, jo son za njih rabotol. I olkal son dusal u Amerike sa tih dvostipet mijorih dolorih, jo vej nikal nison jimol toliko pinez. A ćapon na godisće i trideset i cetardeset mijorih, ali to je za život.

Moja je zeja znat hobi jedon mlodi Komizonin mogal danas da ga je iskarcat u Veli dui u pul noća i puć u Komizu priko barda i vrotit se nose u Veli dui i puć na Ploču brodon, pok nanoge pul Rovne, pok nose u Ploču i do zore u Medvidinu. Hobi se nosal koji mlodi koji bi tu mogal? I tu me jos zanimo jesu oni znali, kako son cui, da smo mi unutra u Medvidinu. Ako je patrolni brud cekol nos vonka Tresjovca, onda je mene sposilo tu ca son jo dol judima rie, ca son se jo vrotil iz Medvidine na Ploču za njih vazest, jerbo patrolni brud, ako nos je cekol vonka Tresjovca, ni mogal očekivat da ćemo se mi vroćat nose pul Visa. Ako je tu istina, mene je isposila mojo besida koju son dol judima.

 1. Vala – komiška uvala.
 2. Veli dul – uvalica i dolina u blizini sela Okjucina na sjevernoj obali Visa; lokalitet poznat po gustoj šumi, udaljen od Komiže dva sata hoda.
 3. Pohumje – selo nad južnom obalom Visa, udaljeno od Komiže oko pet kilometara.
 4. Poje – područje koje obuhvaća sva sela na središnjoj zaravni otoka Visa.
 5. Hum – najviše brdo na Visu.
 6. Rovna – mala zaravan u blizini sela Pohumje.
 7. Barjoci – dva otočića na zapadnoj obali Visa, oko dvije milje udaljeni od Komiže.
 8. Stupisće – krajnji rt na lijevoj obali komiške uvale.
 9. Ploča – ribolovna pozicija na južnoj obali Visa.
 10. Medvidina – morska spilja na južnoj obali Biševa, u uvali Trešjavac.
 11. Vidi 3.1.5.

Tonči Božanić Gobre

5.

PIZ SVETEGA ROKA

Pri nos je uteklo puno mlodega svita iz Komize. Utecala je grupa za grupun, kumpanjija za kumpanjijun, utecale su cile famije.

Jo i Luka Bolovo parvi smo se počeli dogovorat ol naše grupe. Onda su se počeli drugi ukjucivat is non. Bili bismo jo i Luka išli u Boke lovit, a tad son imol petnaste godisć kal smo se mi počeli dogovorat za uteć. Puno je bilo napetije i puno veće smo vidili stroha dokle se je sve tu organiziralo, nego kal si utekal. Kal si se ukarcol u brud, onda vej ni bilo govora, onda se vej nisi strasil.

Kal smo bili na predvojnisku obuku u Solin, tu je bilo pedeset i seste, i mi smo već planirali uteć. Bili smo jo i Luka, onda je dusal Mićo, onda je dusal Petraska, onda Jure Goncić, onda Ivo Kvintol. Kupila se grupa. Ali kal smo dusli u Solin, onda smo se složili is Slavoton Maltezon. Njega smo pitali jer un je bil na trobakul “Humac”1 kako moli ol kuverte, a znol j e i kolo makine. Bilje sposoban i mi smo znali da un zno sve kolo broda. Pala je odluka u Solin da ćemo uteć is “Humcon”.

Apri tega smo mi imali puno planovih. Mi smo mislili prisilit “Triju”, mi smo ih mislili prisilit kal su koćali, kal je Mejo koćol is levuton po Vali. Onda je Jure Končina bil na njega, a mi smo bili is njin u vezu. Jo son ol pokujnega burba Moteta Sprojkova nosil naftu iza mula. Kal me onda nisu ćapali… Dvi kante nafte olnit iz Penice iza mula. A letrika. Jo ne znon kako me nisu ćapali. Jo ne znon som. A burba Mote mi je bil pokozol di stoji manica. Un je vozil prugu za Bišovo i mi smo bili planirali uteć brodon ol pruge. Ali uvik su bile nike smetnje. Onda da ćemo uteć is levuton Mejota is kojin je ribol Jure Končina. Ali ni to ni uspilo. Svaki put sve isplaniros i dujde zolnjo večer – ili milicija ih si vidil nike koji su sumjivi i nisi mogal uteć.

Jelnu večer ispol rive mislili smo uteć levuton. U zolnji moment bilo je za hitit cimu iz kolune i ona dvo koja su bila toti za tu učinit nisu tu učinili, a sandula je vej potezala arganelon levut pul vonka. Ali zamisli ti koji je to stroh bil da oni nisu mogli cimu molat ol kolune. Kal se letrika izgosi, a gosila se je u jelnaste urih, i oni sekund kal se izgosi oni su morali bit blizu kolune i izvarć cimu iz kolune. Tu je stroh. To vajo razumit. Jo tu nison mogal razumit u ono doba, ali meni seje dogodil slučaj kal seje brud topil u Meksiko i dvo makinista koji su potopili brud, oni su dusli na mrizu, kolo skifa, i kalje brud pocel tenit, oni su stoli ovako, oni se nisu mogli micot ol stroha. Oni su stoli kako dvi bije borovine i nisu se mogli maknit. I mi smo ih dvigli iz unize i butali u skif i hitili skif u more is njima. To je stroh.

Kal smo dusli iz predvojniske doma, onda smo is Slavoton stalno bili u kontaktu i kal bi bila nojbojo prilika prema vrimenu di će “Humac” bit i sve te stvori.

Onda smo jelne večeri vidili daje bonaca. “Humac” da će bit u Mezuporat2 na Bišovo. Onda smo poslali Mićota i Luku na Bišovo, tako da nos bude manje za puć do Bišova. A uz tu oni koji su tamo išli vajali su ispitat je kako opasnost. Da znomo di je “Humac” u tu doba. Onda, kal smo se dogovorili da ćemo portit tu večer, oni su bih na Bišovo, a mi drugi smo se vajali ukarcat u Petraske brud Pol Borcića.3 Petraska je isal is konjodon na Barjoke ribot i is njin je isal Niko Treva, a mi drugi, svaki na svuj nocin da dujde u tu uru Pol Borcića iz Komize na noge.

I onda je Mićo Petraska ostavil konjoda na Moh Baijok. Siguro ga ni ostavil is fulminima da ne more dat nikakve znakove. I ostavil ga je tote. Mi smo se oputili iz Komize u dvi grupe. Na Bišovo su bih Slavo, Luka i Mićo, Petraska i Niko Treva. To ti ih je bilo pet. A nos je vamo ostalo osan, po četiri u svaku grupu.

Ish ća smo iz rive u dvi grupe. Jo son bil u parvu grupu. I onda kal smo dusli na Blazicu, pasat malo Stine, di je ona voltadura, ova tri su ish napri, a jo son fermol, u busak son se sakriL I onda son cekol dokle ova drugo grupa pašo, a da oni ne znaju da son se jo sakril ni di son jo. Jo son zelil znat je ku iza njih, je ih ku prati. Ako njih ku prati, a jo ne dujden za pul ure svak vajo uteć di ku zno. I onda su oni pasah, a jo son ih pustil a da ne znaju di son jo. Pricekol son jos nikoliko minutili za vidit hoću co cut ol doh. I kal son vidil da ni nikoga, onda jo za njima. Kroz Knezicu smo pasah doh i onda smo dush Pol Borcića i cekoli smo Petrasku. Petraska je dusal i onda smo se ukarcali i pomalo pul Bisova, pul Mezupurta.

Dok smo putovoh spremili smo se za napad na “Humca”. I tako smo dush do Mezupurta. Svi smo bih soto. Gori su bih Petraska, Treva i Kvintol kako da meću mrize. A Sćulini su cekoli za uzeć na Mezuporat. Oni su bih surgoni onondi do mulića, sva trata jer je bil misec, i čekaju dokle misec zapade za puć uzeć. A Slavo je bil na “Humca”. Onda su Mićo Mićelov i Luka Bolovo ish u more i phvoh su do “Humca”. I onda, kal su dush do broda, dvigli su se priko pajeta na kuvertu iz bonde di ih Sćulini nisu mogli vidit. Nisu ih ni vidih ni cuh. Zazvoli su pomalo Slavota. Slavo i pokojan Bepo Ago spoli su pol provu. A Zone i Ivo Ribar spoli su u karmu, u kabinu. I kal je Slavo to cui, un je znol ca je. Un je stol atento svu vrime i olma je skocil. Olma su Agota zatvorili pol provu i vrota inbukah kasetima tako da ne more izoć. Onda smo mi dusli na “Humca” sa Petraske brodon i pet ih je išlo u kabinu i poredah se niz posteje, a jo son ostol u Petraske brud za ga armizat. I onda se je Ivo Ribar probudil, a Petrska ga je podusil i zapritil mu da stoji kućo da se ne dogodi cagod grubega. A bila je finestrina otvorena. Ivo Ribar da će zaviknit vonka da ga kogod čuje. Uz tu Mote Musle zatvoril je finestrinu i tako su ostali. I sal Zone i Ivo stoje tori, a njih pet kako pet strazarih stoje niz posteje i čuvaju. Onda smo mi armizali brud Petraske i “Humac” je dusal na nos za nos ukarcat. A ne, jo son falil, jo son dvizol onkoru na “Humca”, nison jo bil u Petraske brud. Jo son bil jedon od onih ca su dvizoli sidro na “Humca”.

I kal smo salpah, onda smo ish vazest njega u Petraske brud koji je bil armizon. Slavo je oputil makinu. Kal seje makina oputila, a čujemo mi Sćulini di govore:

– O, “Humac” gre ća, bit će se akozala riba na Tresjavac, ovo siguro gredu pul Tresjovca. A Bepica je već uzegal na Balun.4 Onda smo mi ish ća i pomalo naokolo Bepice vonka da mu ne smetomo i pomalo naokolo Baluna pul Vele gore5, pul Tresjovca. Ćapala se je rota “krma i Barjaci”. I onda je dol malo veće furce, a ona makina kal njuj dos veće furce tuko njuj dat veće vode daje Modi. A Slavo je tu bil strakuril. Zagrijola se makina. Šalje toti bila facenda kal smo se mi oputili. Ago vice ol doli:

Ca je vo, ca se vo dogodjo, di vo gremo? – A govori mu Mile Cica:

Bepo, dobar budi, trideset Seljonih je u štivu, da nisi vej justa otvoril. – A nos je stroh, un je bil veliki covik, a mi smo bili mlodi, roba osavnaste – devetnaste godisć. Ali i njega je ćapol stroh. Govori:
Svak imo nuz, nonke da te ne čujemo već! – Pok se je umiril i kućo la. A oni ispol karme, oni su nako stali. Stroža je bila kol njih i kućo. I onda smo gledoli, penjoli se po jorbulu kal ćemo vidit lanternu ol Palagruže. A to ti je sve bilo mlodo. Nojstariji je bil Mile Cica koji je bil dusal iz vojske.
Ujutro smo pasali Palagružu. Dorzali smo se odaje nje. I kal smo pasali, e more bit peritaste mij Palagružu, makina je počela kasjat, počela tradivat – fermala. Govorimo mi makinistu ol “Humca da hoće non pomoć oputit makinu. A govori makinist:

Jo son se komunist rodil i komunist ću umrit! – A govori Mićo Mićelov:
Kal si ti komunist, sal ćemo vidit ca son jo! – Isal je gori i sve je antene iskidol ol radio-stanice. Ah Slavo je znol ca se je dogodilo is makinun i isal je doli i tu uredil i oputil makinu. I tako vej ni bilo stroha kako smo pasali granicu, pok smo vozili normalnim furcun.
I dusli smo u Peschici, jelnu molu misto. Dusli smo dobota do mula. Salbun je i konalica je, vajo znat za puj po konalici pok se okrenit za puć na mul. A jedon iz kraja vice:

Ima voda, ima voda! – Ima voda, a mi smo udrili u Ino. Di ćes? Ih mi znomo kaku je Ino. Mores udrit u siku. I mi nose i pomalo niz kostu nizbardo. I dush smo tako do drugega mista, strakuril son kako se zove. I fermali smo, ah ni di koštat. Ni bilo mula. Ol nutra gredu brodon na nos i kako smo znah pinkicu taljonski govorimo da smo utekli iz Jugoslavije, da ne znomo di ćemo fermat. A oni govore non da ovo ni porat za nas brud, da nojdemo veći porat. Onda nose i voga napri niz kostu. I voga, voga…
Mi smo dush u Itohju u sest i pul ujutro. Ovo ti je bilo na Svetega Roka. Don posh Vele Guspe. Reć ću ti jelnu facendu:

Bih smo na misu na Velu Guspu. I jo, Luka Botavo, Mićo i Tonko Graje nosili smo Guspu za prosesijunen. A jos jelnu da iden nose: Luka Botavo je bil na Bišovo i mi smo ga ish vazest za nosit Guspu. Kal smo dush, more bit pul mije ol Parne Koze6 jo i Tonko is njegovin brodon, ispol nos seje nosla biljovka, dvo pasa ispol broda. Tote se nikal ni vidilo Ino. Ispol nos biljovka! Sal kako je tu bila, ne znon. Posh son cui da je bil taramut. Je tu bilo ol tega, jo ne znon.

i mi mu tako govorimo. Govori un da dujdemo unutra i da kostomo na rivu. Mi smo se koštali. Govori un:

Sal svi koji ste za ostat – vonka! -I mi smo se iskarcali, a Zone govori Slavotu:
Ti si ol posade broda, ti ne smis puć! – Onda smo mi tu rekli karabinjerima i govore oni Slavotu da se more slobolno iskarcat. I oto ti Slavo gre za non.
Cui son bil da je “Humac” toti stol nikoliko don, nisto se je makina bila pokvarila pok su tu poprovjali i pok su išli nose pul Komize.

Nos su olnili iz Manfredonije u Foggiu. Tamo su nos ispitivali. Toti smo bili dvo dona, a onda su nos poslali u Udine. Tamo smo stoli misec don. Tu je non dodijolo i Toni Pećarići Mićo i jo sa njima da ćemo puć pul nose. Ni da non je bilo puno slabo. Ali spiza je bila slaba i mislili smo da bismo se mogli razbolit. Bilo je tri i pul mijora svita u oti kamp. Za ujutro puć vazest kafu nisi imol nonke porciju. Nisu mogli odolit koko je toti svita navolivalo. Većinun su bili Dalmatinci,a bilo je i nisto Slovenoc. Za puć vazest kafu nosli smo butilju i sal četvorica iz te butilje gucoj po gucoj dovali jedon drugemu kafu i po jedon oni panin kruha. Sal to ništa ni bilo zla, ali znos ca ti je: oni su imali kortejonte, a i jo son pinkicu može bit jimol na pamet. Doma je bilo lito, a di smo mi spoli ridilo je po non kal je dazjilo. I da moća nose, da moća nose.

Jo son pitol Luku da hoće on duć. Nonke na pamet. I mi smo išli nose. Opet je vajalo uteć. Ovi put iz Itolije pul Jugoslavije! Jo son tri puta utekal. Nojpri son utekal iz Jugoslavije pul Itolije, onda son utekal iz Itolije pul Jugoslavije, onda opet pul Itolije.

Sal se mi dogovoromo kako ćemo uteć nose. Iskupili smo ako je ku imol koji dinar. I jo i ova dvo da moća nose. Sal vajo duć do Tresta. I ukarcali smo se na ferotu. Kupili smo kortu za puć do Tresta. Dusli smo u Trest ujutro rano. Sal ne znos govorit taljonski. Kako ćes duć do granice. Sal je gore nego uteć pul Itolije. A stroh! Ako te ćapaju Taljoni, butat će te u parzun da si špijun.

Onda smo govorili is skovacinima po Trestu, ca su ujutro meli rivu i strite (street – ulica) da dove ze consulato Yugoslavo. I sal doju non vako đirerijun kako ćemo duć do tamo. A koga ćes pitat, hoćeš pitat pulicmana neka te buto u parzun. Ali dosta njih je znalo harvoski. I tako, malo po malo, mi smo dusli ol jutra rano do deset urih – jelnaste dokle smo mi dusli do tega konzulata. Bil je nindri gori na bardo, u boga doma, a mi sve nanoge. I sal, kal smo dusli na vrota:

Hoćete nas primit? – Da hoće.
Koji ste vi? – Da smo bili u kampu i da mi hoćemo poć nazad. Olma unutra, nema pitanja, ovo su nasi. I toti su nos dorzali čili don i navečer su nos butali na ferotu pul Jugoslavije. Doli su non tikete, korte da gremo nose, a doli su non i komad kruha. A u strohu ili ti je potriba jist. Stroh ol jelnih, stroh ol drugih.
Dusli smo u Sezanu, nos su iskarcali, a ferota je išla napri. Nos u maricu i pul Ljubljane. I ala u Ljubljanu. Butali su nos u jedon kako ston. Ni bilo nikoga kolo nos. I toti smo tri dona. Armonika, ona slovensko, sviro po čili don i dovali su non jist. Tu je bilo privremeno dokle nos posju pul Zagreba. E, da ujutro gremo pul Zagreba. I sal jo, jimol son jelnu majicu na sebi, ništa vej nison jimol. Sal, jo govorin, nojboje meni ujutro rano ovu majicu oprat i to će se napui osusit dokle portimo i jo ću imat cistu majicu. Kal son jo tu oprol i da se pri osusi jo da ću nju dobro sazest. Kal son jo nju sazel, jo son nju rastor – sva u firse. Sal vej nimon ništa, sal son gul. Tu jebilo sve ca son imol. A Mićo je imol kosuju i majicu. Onda mi je dol majicu, a un je ostol u kosuju.

I sal ti don smo mi portili. Ona majica je ostala na susilo za uspomenu. I gremo mi sal pul Zagreba, a pulicija is non sa kucinima. Ma ni bilo zla, niti su nos vezali, ništa. I onda u Zagrebu oni zatvor je usri groda ninder. I sal mi smo dusli u ti veliki grod i u parzun. Ma kaki parzun!. Lako je bilo u Ljubljanu. Ali kal smo mi dusli iz Itolije u Jugoslaviju, mi smo počeli olma činit planove kako ćemo opet uteć. Mi smo olma vidili koko smo falil. Docin smo pasali granicu, olma smo vidili ca smo napravili. Dusli smo u Itoliju, dusli smo radi svoje budućnosti i pristrasili smo se ničega, za tako reć. A mlodi i sal smo dusli vamo u ono ol čega smo bili utekli. Ca ćemo sal?

I počeli smo olma činit planove kako ćemo uteć nose. I u Zagrebu u zatvor. Ma sal bismo mi tili bit zajelno u jelnu kamaru. Da bi bilo i gore somo da nos stave zajelno. Doveli su nos sva tri zajelno i stavili su nos u jelnu prostoriju, bit će četiri za četiri metra. Nutra ih je bilo trideset i tri. Ma kumpore, ma ca je tu bilo, ma tucu se, ma dimi se, ma tu je merokul božji. I sal tori nasri kamare ti je bil moli pasoz, vako voko koko mores pasat, a vako su bile daske – vamo ih je spolo peritaste i vamo peritaste. Njega su buteli spat u ovi pasoz, izmeju ovih daskih, a Mićota je vazel jedon navar sebe. I zahod je bil tori u kantun, zid jedo metar visok i rapa. To je bil zahod. I mene su butali tori spat kol zahoda jer ni bilo di. I doli su dvi-tri sćavine i, kumpore, ca se je dogodilo: priko noći zapacala je rapa ol zahoda i, kumpore, poplavili. Poplavili, isporkali se. Svakako. I smardi. I dvini se, i istari se, i cekoj zoru.

I tori smo stoli jedon don i pul. I onda su nos tu večer, privecer jebilo, portili smo iz Zagreba za Split. Jo i Anton bili smo vezoni zajelno kadenima. Jo govorin ovemu kumporu ca nos je vezivol: “Nemoj puno stisnut!” a un za despet istiskal. Jo son bil vezon is Antonon, a Mićo is jelnun zenskun. A tu žensku su tukli u zatvoru kako beštiju. Tako smo mi četiri bih u zolnji vagun somi ol Zagreba do Splita. I svaki put ako smo pasali kroz tunel, pulicija pistole vonka. Dvo sriazara is non. Kal su non u Splitu olnili kadene, nos je bila do kosti nazujala kadena koko nos je bil istiskal.

I sal smo se iskarcali na rivu iz ferote i počeli smo hodit. Sal nos je nojveće bilo srom da nos ku ne vidi, da ne inkontromo kojega Komizonina. I sal, jimali smo jedon jemper i buta ga priko da se ne vidi kadena. Ako nos ku vidi, setomo, je, ah kadena se ne vidi. I sal Mićo i ova žensko bili su ispri nos, a non trefil oni jemper ispast. I sal jo gren nose, a un gre napri. Jo govorin:

Ante, ferma, jemper je ispol. – Mi da ćemo se prignit, a mihcioner je mislil da mi gremo uteć. Kumpore, pristrasil je sve ono u nos ca je bilo. E, ma uspili smo ga ćapat, jemper. I butoj ga izmeju rak i na Bacvice u zatvor.
Sal, kal smo dush tamo, razdvojili su nos i vej nismo vidili jedon drugega. Tori smo bih četiri dona. Bih smo na ispitivonje. Jo son bil sa jos jelnin u kamara, a kamara za jelnega. Sal tori je jelna daska i toti spis, a navar vrot je ponistra is restelima. Sal kako je ovi bog znol, niki ludi priko puta, bilje niki Sphćonin, zove mene:

Komižanine, ja sam čuo da si ti došao iz Italije. – Mene stroh, umor ol stroha. More bit daje tu kogod i polvargal. Govori:

Pričaj mi sve kako je tamo. Tri puta sam bježao, svaki put su me uhvatili. Ubili su boga u meni, ah pobjeć ću im živ ih mrtav. – A jo se pena, siromah vrotil, stroh mene. Jo da mu provjen obo Itoliji, a jo mihcionerima provjen da je tamo slabo. A un hoće da mu govorin kako je tamo dobro.
I sal toti smo mi učinili četiri dona. Posli četiri dona pustili su nos vonka.

Sva tri smo se nosli vonka i počeli smo jedon drugega gledot da kako smo blidi. Kumpore, počeli smo se jedon drugemu kako rugat:

Ala ca si blidi!

A da ti vidiš som sebe kaki si! – Nisi vidil sunca, a nisi se prominil, a sporak, roba seje iskordala na tebi. Išli smo se u ferotu prominit, u jedon prozni vagun. Bili smo sporki. Di si se imol di oprat. Na rivu smo bili inkontrali nike Komizone nako sporki, zapusćeni pok su non bili doli nisto robe da se prominimo. Išli u vagun i prominili se. Onda smo isU na Pjacu i nosli burba Jakomota Karuzu. Pocel je plakot kal nos j e vidil. Tonko i Mićo su igrali balun, onda je tu njemu bDo drogo da non more pomoć. Onda nos je nojpri dobro najD i plotD non kortu za pul Komize.

Kal smo dusli u Vis, onda smo se iskarcali. Nismo tili vaporon duć u Komizu jer smo cui da nos čekaju. More bit i ne puno Upo. I sal mi smo se oputiU priko Kostime nanoge i permomenta smo dusU na Sveti MihovU i nizbardo. Ma ni vapora vidit. E ma kal ni vapora buta se u lozje, bilo je počelo skurit, i nazobji se tori. Cekomo vapor da se akuzo jer nećemo mi u Komizu pri vapora. Oto ti vapor iza punte Knjezerata i mi nizbardo. Onda smo ga pusti! da kosto i da se svit iskarco. BiU smo nojpri u Tonkota kuću ostavit nike stvori i pul Nove crikve i iza Komune i toti inkontraU Slavota mater i Silvu Kvintolovu i jos nike dvi-tri, a mi smo dusi njima iza skin ih.

A ovo ih! – jelna zavikla u čudu. A Silva se je okrenila:

A proklet koji vos je napravili -I onda smo se toti pozdravih i isU smo pul mula u šetnju i nikur nosni adoćol nego burba Mote Sprojkov. On je hodil iz mula. I burba Mote seje okrenil pul mula i isal is non. Svi nos čekaju pri vapor, a mi njima iza skinih. Bozo Demarija nos je vidi i pocel se je svit okrićot i kupit se kolo nos.
Jo son ti rekal da vej kal smo dusU u Ljubljanu da smo poceU činit planove kako ćemo opet uteć. I ol tad se je nastovjalo is planovima. Vlasti su računale da smo se mi pokajoU. Mićo je bi uviril miUciju da un vej neće nikal uteć. Da se je vrotil za se oženit i za ovodi ostat. Pito ga milicioner:

A što misliš o Gobretu? – A govori Mićo:

E, ja nisam siguran o njemu. – Onda je mene milicija ćapala na zub. Onda su mene pocel zvat u miliciju. A zvoli su veće mlodih koji su bili sumjivi za uteć. Bil bi dusal po mene Rajko Ii oni drugi ca smo ga zvoli Skatula Patine, i onda ideš u miliciju. Onda bi ti bil rekal komandir milicije:

Tamo sjedni, Gobre! -I sedi i onda bi bil pocel ispitivat:

Gdje si bio sinoć? Gdje si bio jučer? Zašto hoćeš opet pobignut? Gdje su tvoji prijateji? Tko tebe nagovara da pobigneš? – Onda bi bil izvadil revolver i bil bi ga stavi nasrid stola. Bi bi rekal:

Vidi ga, Gobre, sa ovin revolveron će se more od tvoje krvi zacrveniti! – To mi je rekal puno putih. Onda son mu bil olgovoril:

Ako me ćapos, ubij me! – Ca ćes, koliko mi je tu putih rekal, meni je tu vej bilo dodijolo. I posh tega me je vej malo zvol u miliciju.

Cekola nos je leva. I mi smo vidili da vej ni izlaza nego da vajo uteć. Tili smo noć koji brud is motoron. Ali do motora ni bilo lako duć jer su judi puno čuvali svoje brode. I ni bilo co duć do broda is motoron. Milicija je stalno patrolirala i po rivi i okolo kućih, i na vrota ol kuće bidu bili dusli. Iz rive je bilo puno teško olnit brud. Jo znon duć… mi ono kal smo mislili uteć ispol rive, kal je vapor iskarcovol do ure po pulnoća. Bili su u sandulu dvo koji su mislili brud istegnit vonka, ali veli vapor je iskarcovol i letrika – ne mores uteć ako letrika sviti ol vapora. Onda smo vidili miliciju kako je pasala pul Mole bonde. Jo son isal dob na Zanićovo, a ovi su bili u sandulu vonka vele kolune. Onda son ih zazvol neka utecu jer vidil son milicija patroliro svuđer. Ćapat će nos. Ako te ćapo na more, nonde vonka, more te i ubit. Kužno? Onda su ti Dinja, bilje Dinja u sandulu, Dinja i jos jedon su bili u sandulu, onda su navukli sandulu na zolo i utekli, a jo son isal pul rive i avizol. Kal son se vrotil nose i da ću u kuću gore iz strode, a milicioner hop iza kantuna. Da ni sestra Katica bila gori na ponistru, bil bi me udril.

Oni su ćutili da je sprema za uteć. Oni su ćutili, ali nisu nikal nikoga mogli ćapat i sal su bili jušni. To je bila jelna nuć kal son mislil da ću ujot botih. Da se ni starjo jovila iz ponistre da ca dnin vonka, jo misltn da bi bil te noći ćapol kanjus.

Mi smo morah imat veze. Mi smo se bih dogovorili is judima is kojima smo bih u kofidencu. A koko smo putih mi ostali uvečer doma. Mi odlučimo ostat jelnu večer doma da misle kako smo utekli, za vidit ca će se dogodit, hoće nos iskat.

Šest misecih posh parvega bjega, organizirol son drugi bjeg. Drugi put smo bih jo, Mićo Mićelov, Bepo Hmutalo, Braco Dinja, ca seje vodi u Washington utopil, u Blane, i Sargo. A to je bil Sargota guc. I, kako smo vidili da ni moguće ukrast brud is motoron, da je gotovo, a čeko nos leva za puć u vojsku – vajo uteć makor na vesla.

Bilje marac. Bonaca je ispol burina, ni bilo zla ol juga i mi smo odlučili da vajo provat uteć. Mi smo se dogovorili i sal ni bilo lako uteć iz rive jer vajo da ideš ća rano jer gres na vesla. Cin se zaskuri vajo portit. Ne mores ti cekot deset-jelnaste urih jerbo sutra će te ćapat kasno ura. Išli smo svi doma vecerot. Jo son dusal doma malo kasnije jer son setol na rivu is Bogomiron i nison ga se mogal netat. Nison mu mogal reć: “Bogomire, guc je moh, ne moremo te vazest.” Sal kako ćes. Nison mu rekal. Dusal son doma. Sestra mi je oparćala malo mesa. Dush su meni u kuhinju, otac i mati. Oni su ćutili da je gotovo. I pogucol son malo mesa i salote i Mićo i Bepo su tori cekori i onda ni bilo nego puć doh ispol kuće i ukarcat se u brud. Vidili smo naokolo da ni nikoga, da ni opasno i onda smo se ukarcah u guc i legh. Tri smo legli, a Sargo i Dinja su vozili pul vonka. Vozili su sve do pol Bile stinje. Onda pomalo ćapa se vesol i pul Parne Koze. Bilo je sedan i pul kal smo portiri na jelnaste morca. Duge su noći. I ćapari smo rotu dreto pul Parne Koze.

Jimali smo jelnu busuhcu molu. Po temu smo ćapari rotu. Tri vesla smo imah. Ni brio mista za cetvortu. I imah smo jidro sobon. Kal smo pasali Parnu Kozu ćapari smo rotu po zvizdi tarai untoni. Jo son bil na provu, Sargo je bil na temun i onda šonjo gle dol – uvik su govorili stori da neka ti zvizda tarmuntona ostaje priko desnega ramena u kvartir ol karme. I po temu smo ćapari rotu. Sinjari smo rotu i tako smo vozili. I vozili smo, minjari smo se more bit svaku pul ure, uru.

Kolo jelnaste i pul duslo je malo ćuha i onda se je dviglo jidro, ah isto smo pomogali na vesla jer ni bilo tega ćuha puno. I onda kolo ure po pulnoća, pala je morivo bonaca. Ni bilo nikakvega ćuha. Kalah smo jidra i voga i voga i voga. Jo son vozil na primu, Bepo na sridu, a pokojan Dinja na provu. Bonaca pakeja. Jo znon da kal smo ćapari vesla u zoru da kako smo zavezli da smo mi Dinji ismocili gaće na provu ol brive. Dinja je bil mokar na provu. I tako smo vozili do deset urih.

I kolo deset urih, deset i pul, mi smo vidili avijon. Culi smo ga nojpri, nismo ga vidili. A kraja ni. Onda avijon dreto povar nos. Jo ne znon je nos vidil, ali ni se okrenil. Jo ti govorin da u nos ni bilo karvi. U nos pet da nos je bilo prisić ne bi kapja karvi istekla. Svi smo bili ublidili i računali smo kako ćemo ako poeme mitraljirat priko bonde u more i ispol guca. Ako ne tako, gotuv si. Buta se pol more, zaneri dokle pašo, a kal pašo ispihni i buta se u brud. Ali ti avijon ni se okrenil i mi smo dobili kuraja i počeli smo vozit. I onda se opet dobro vozilo ol stroha. Stroh vamo, stroh namo.

Imali smo na brodu dvo-tri kila cukara. Cukara smo vazeli i vode. Ma mi smo dusli u Itoliju, a ni se ni cukar ni vodu taklo. Ol stroha. Ništa. I kolo jelnaste i pul, pulne, mi smo vidili skoje u provu. Govori Bepo Hmutalo:

Judi, ovo je Palagruža! – A jo nison nikal bil na Palagružu. I govori Bepo:
Ovo izgledo isto kako Palagruža. – Sal siborzo blizu Palagruže, sal di ćes puć? Voga napri! Ako smo na Palagružu, na Palagružu smo, vej ne moremo uteć. Da sal provos uteć, di ćes uteć – ćapat će nos. AH po roti mi ne moremo bit na Palagružu. I voga, voga, voga pul skojih. Tu su biH Trimidi. Jer Trimidi jimaju isto dvo skoja kako Palagruža, somo je veći. A iz daleka njemu se činilo da je tu Palagruža. I kal smo dusU blizje, govori:
Ovo su veU skoji. -I onda smo poceli vozit boje. A uvik je bila ragata neka smo bili u taljonsku more. Skoji su veliki, ni vo Palagruža, i voga napri. DusU smo do kraja more bit jos miju i pul, vidimo – jedon brud pul nos. Bogati, ne znos hoćeš se veseUt, hoćeš se strasit. Sal ni već govora, sal si u dvojbi. I ti brud gre veći, veći, gre blizje, blizje i onda smo prostih na provu da je ol Trimidih. E onda smo se mi razveselih. Sal znomo di smo. DusU smo brud i brud, pozdraviU se i voga pul kraja. Ma Taljonci ostaju po karmi. DusU mi na kroj pri njih toliko vrimena. Vej se ni veslalo ol stroha, sal se je vozilo ol radosti. Oni na vesla i mi na vesla.
NavukU brud na zolo. I onda is njima gori u miiciju. Toti je Upu selo. Ti je skuj veći nego Bišovo. Gori je ravnica. I onda smo otle isU jelnin vapareton u Manfredoniju, iz Manfredonije u Foggiu. Opet na istu misto. Sest misecih tribula za duć opet na istu misto. E ma ovi put se ne gre nose! ProvaU smo mi tu skulu. AH sal nos je stroh da nos ne poznaju, da nos ne vrote nose. Dvo dona smo toti stoU u strohu. I znomo di su zahodi, znomo di je sve, ah svaki put pitomo di je zahod. Poznajemo puUcmene. Šest misecih posi – isti judi! AH njima priko ruk gre pustega svita i di će oni nos poznat.

Onda su nos olnili u Cremonu. Toti smo ostaU bit će dvo-tri miseca i otle su nos poslali kraj Barija u Altamuru. I tako iz kampa u kamp. Tamo smo odrapiU dvi godine. U kampu je bil život ne slab. Jo son lavurol niku vrime u kuhinju. Altamura je bila jedon ol najgorih kampovih. Tamo smo stoU osan misecih. Otle su nos poslaU u Aversu. To je gori povar NapoUja, more bit pedeset mij, ol NapoUja. Toti je bil pokojan stori Labot. Iz Afrike dusal tamo i jos niki ol naših koji su se polpisivaU kako Taljonci, a Taljonci ih nisu primiU kako svoje sudite. ZvoU su jih Giuliani.

Toti smo uciniU godisće don. Lavurol son u kuhinju. Kal si u kuhinju, uvik je boji bokun za ćapat. A lavurol son i kako zidor niku vrime.

Jedonput smo isli kopat na niku farmu, a Taljonac, gospodor nos gledo, vazel je katridu, sei je ispol stabla i gledo nos di mi kopomo. A jo i jedon iz okoUce Zadra nismo nikako mogli polnit da nos un gledo. Govorimo mi njemu da nos ne gledo.

Mi ne moremo kopat ako nos gledote! – govorimo mi.

-A zoc ne?-Da je tu njegova zemja. Govori da un vajo da nos gledo. Ma mi tu ne moremo polnit da un sidi u hlod ispol stabla i da nos gledo kako mi kopomo. Da un vajo da nos gledo.

Ako nećeš puć u kuću i ostavit nos na miru, ovo ti po kopoj som! -I tako mu seje dogodilo. Ostavili smo mu motike i lipo mu se zafolili:

Signore, grazie, ma napri se ne gre! – I tako tih poslih je bilo digod ol tezoka, digod ol zidora, kako si mogal ćapat koji dinar za puć digod dafora vija i tako.

Garanciju son dobil iz Amerik ol tetih, ali sal se je otvorila emigracija. Mi smo slusoli vješti iz Amerike. Svaki don smo slusoli Glas Amerike. I mi smo culi da će Amerika primit toliko mijorih profugih.

Parvu dvonaste emigrantih koji su dobili ulaz u Ameriku – jo son bil jedon ol njih, ol ne znon koko mijorih. Nakun misec don svi gredu na pregled. Jo son dobil ponudu parvi za puć u Ameriku, a pregleda ni. Počeli su niki partivat, a jo jos u kampu. Nisto se je dogodilo. Duslo je za puć na pregled za Australiju, a jo na pregled za Australiju. Već je cetiri-pet misecih pasalo.

Oto ti pokolan Tonči Sajeta u Itoliju. Dusal iz Amerik u posjetu Itoliji. Jo i Mićo Mićelov k njemu. A Sajeta non govori: Moća mi u Rim. I mi sva tri u Rim. U Rimu su non rekli da se obrotimo u Napoli na konzulat.

Dusli mi u kamp Latina i tu je bil zolnji kamp za portit. Cekon jo za portit pul Australije. Govori Sajeta:

Jo ću puć u Napoli u konzula, a vi pujte pul kampa. -I drugi don dobil son kartulinu ol Sajete. Pise:
Tonò, zvat ćedu te na pregled ovu setemonu ca gre. -I tako son pok dusal na pregled i jovil teti neka mi napravi kortu. Drugu setemonu posli tega son za putovat. Napravila ona meni kortu za “Satumiju”. U kampu smo lumpovoli koko smo mogli. I jo za Napoli. Nison nonke znol di gren koko je tu no me chiovolo.
Don pri đvodeset i parvega rojendana portil son iz Napolija za Ameriku. Na rojendan son bil u Palermo. Iz Paierma smo portili i isti don smo bili u Gibraltaru. Onda pul Lisabona. Iz Lisabona smo portili za Halifax u Kanadu. Bilo nos je na stotine emigrantih i pasinđerih (passenger – putnik) na ti brud. Imon i sliku iz tega broda kal nos je ćapol ciklun. Cetorsta nos je bilo u jelnu solu pasinđerih. Toti smo jili. Kalje duslo nevrimebUo nos je tori svega sedan-osan, a kolo nos deset-petnaste konobarih. Ala gusta! Tal smo jili ono ca nikal u životu nismo jili. Oni su se čudili koliko tu mi moremo izist dokle svi drugi rigaju.

Tako smo cetamaste don putovoli do Kanade. Dusli u Halifax i otle se oputili pul New Yorka. Onda smo se iskarcali u New York is buletinon na parsi. Tako su brove popri vodih. I iskarcoj se tamo priko Emigracije i navečer su nos butali na ferotu.

Putujemo ferotun, a ni co jist. Imo na ferotu za jist, ali ku zno da imo za jist. Ingleski ne znon nonke beside. Nison znol reć “bu” na ingleski. I sal smo dusli u Chichago. Kumpore, glodan! Ajimon nikoliko dolorih u zepu. Isal son vonka i kupil son jelnu ćikuloticu i jelnu naroncu. Jo govorin: “Sal son dobar do Los Angelesa – četiri dona!”

Sal smo mi portili, a ca je ol New Yorka do Chichaga – svega nikoliko urih. I jo govorin kal son mogal do Chichaga bez jist, jo mogu sal i do Los Angelesa. I mi smo se oputili i tu vecer se

ni jilo. I sal sutradon, svak se budi i svak gre na brekfest, svak se dvize, a jo sidin. E, oni su se vrotili, jo sidin. Dusal je obid – svak se dvize, a jo sidin! Počeli su me nikako smisno gledot, svit naokolo. Dusla je večer – svak se dvize, gre u restorant, a jo sidin. E, to je pasalo, to je parvi don.

Tako je pasol i drugi don, ma dusal je jedon do mene – govori:

A ca ti ne jis? – Sal me je srom, ne znon govorit, ne znon ca me pito.

A kojin ti jazikon govoriš? Ne govoriš engleski?
-No!

A govoriš njemaski?
-No!

A govoriš ti francuski?
-No!

A ca ti govoriš?
Jugoslav i italiano. – Govori son tajlonski prilično dobro.
E, sal cekoj! – Tu je bilo drugi don navečer, a jo se jos nison okusil. Dvo dona nison jiL Oni su mene počeli gledot kako sempiju. I sal isal je vako pul ne bonde pok pul ve bonde i oto ti niko žena gre is njin – Taljonka. Pito ona mene da jeson glodan. A jo govorin:
A ca me to pitote? – St umak se zalipil za skina. Govori ona da moća u restoran. Ali pasalo je bilo devet urih – zatvoril se restoran. I onda su veselo počeli kupit ku co imo za dicu: bumbone, ćikulotu, vako ove pantomine. Oto ti veliko gvanćera – ca je gul ku imol za dicu sve su donili ispri mene. I sal da neka jo njima provjen kako se to dogodilo. Dokle son jo finii, sva skrivoda išla ća. Sve son odstil. I ujutro ti covik je dusal kraj mene, treći don ujutro i zove me u restoran. Jo nonke nison znol da postoji restoran, a znol son po svitu da ninder gredu jist, ali jo tega restorana nison vidil. I išli ujutro kolo osan urih. Kupil mi je brekfest i u deset urih, deset i pul dusli smo u Los Angeles. Jo ol tega covika ne znon ni ime ni telefon. A tu mi je puno zol.
Iskarcol son se iz ferote – ni nikoga poznotega. Ma di ćes sal? Ali imon na parsi jos uvik oni buletin. Oto ti gre niko žena prema meni. Govori:

– Hol za menon! – Ali jo je nison razumil. Isto son isal za njim. Ona u autobusi jo u autobus. Ne znon kul me vodi. I vozili smo se more bit uru i pul vrimena. Jo sve cekon kal ću se vo iskarcat Ostali smo jo i jos dvo i sofer kal smo dusli u San Pedro. I sal ova dvo su se iskarcali i jo son se iskarcol. Jopet nikoga.

Niku doba vidin jelnega covika is beritun iza kantuna. Vidil son ga da je kako ol naših. Kal vice on prema meni:

Toni! – A jo nison Toni, ne znon jo da son jo Toni. Jo son bil Tonci dotle. Iza njega vidin dvi žene i jos jelnega covika i gredu prema meni. I onda jelna žena govori:

Tonci! – Pena mi je tal duslo sarce na misto. Bila je tu moja teta. Isal son is njima doma i tako ti je po cei muj život amerikonski.
Bilješke:

1 »Humac« – trabakul koji je tvornica »Neptun« iz Komiže koristila za transport ribe od lovišta do tvornice.

2. Mezuporat – uvala na istočnoj obali otoka Biševa, u blizini Modre spilje.

3. Pol Borcića – uvala na zapadnoj obali Visa, udaljena pola sata hoda od Komiže.

4. Balun – uvala na istočnoj obali Biševa. U njoj se nalazi Modra spilja.

5. Velo gora – vrh Biševa, iznad južne obale gdje se nalazi čuvena ribolovna pozicija Trešjavac.

6. Vidi 1.4.

Vinko Mariani Pulenta

6.

BRAT

Jo son bil vojnik, u vojnu glazbu mornarice u Splitu. Cui son da mi je brat utekal pul Itolije. Kal son cui da su utekli, isal son na postu i zvol son postu u Komizu. Iako su znali da su mi brata nosli mortvega, tu j e bil turik ujutro, nisu mi tili reć da su ga nosli na Ino mora. I populne okolo pet urih imali smo razgovur sa Komizun – na drugu bondu je bil pokoj an Tonko Zbarada i jos nikoliko prijatejih, a vamo smo bili jo, Darko Visćica i Šime Čizmić. Tonko Zbarada mije rekal somo ovo:

Vinko, sve je u stilu “Hej Slaveni”. – Zatvorili smo telefon i jo i Darko smo išli na rivu i pokojan Šime, išli smo na Pjacu i šetali smo. Nismo mogli duć sebi nikur. Plakot nismo mogli, a nismo ni mogli govorit. Lipo se ispominjen kal smo dusli na vorh Pjace ispol ure – dušla je meni Vanja Baćikina i zalovola mi seje. Split je vej znol.
Sal bi jo isal na ono kako su oni utekli, onda bi se vrotil na moju fjabu. Njih je bilo desetak-petnaste. Sal su u Komizu jos Niko Samarina i Jakov Tusćo. Tusćo je još bil vojnik Sa njin je bU zanimljiv muj susret u Splitu.

Oni su organizirali bjeg a da ih V. pribaci brodon. I oni su njemu piotili. Un je bil doušnik UDBE i vej se znalo za njihov bjeg i bila je postavjena stroža sve ol Komize pok do Stupisco. Svuder su bili partijci koji su pratili. Tu su bih Komizoni. I, ca govorimo, njih sest-sedan uvečer portili iz Komize i tamo u Stupisće, u Klacinu1, imah su se noć kolo osan urih. Tu je bilo na dvodeset i četiri maza uoči rojendana Tita. I kako su njih ćapali, sal ne bi hodil u detalje.

Svih su ćapali i svi su dush doma ih su bih zatvoreni u miliciju, svi osim muga pokujnega brata Jozota.

Parvi don ujutro – ni ga se nosio. Svak ga je iskol. Zermon Jozo ga je iskol, meni danasnjo žena, onda mi je bila mlodo, teta Marija pokujno, braća Neven i Tonko. Iskali su ga po busku, po sumi, vikalo se je, po zolima, da se ni di sakril ol stroha. Meni teta Marija i nas Neven bih su ninder u Stupisće, ninder iza Bejotinih kućice. Oni su stali Kapitona puten. Un je bil kapiton na Stupisće i un ih je pitol:

Ca činite? – A ni su mu odgovorili:
Isćemo Jozota. – Govori njin un:
Ne isćite ga, nećete ga noć!
Dusla je jelna za njih dugo nuć. Svak je dusal doma, a oni nisu. Duslo jutro. Svak ga isće. Meni žena je išla nanoge pul Sćećo. U Sćeće je bil pokojan Sime Palagruža i ona je inzistirala da idu vidit u onu jezero ch su pokujnega Dubokovića hitili. Ona je inzistirala da je vezu, ali oni nisu tili. Toti je bil Bepo Bura i Bepo Sunje. Na Velu zolo imali su sandulu, oni su uvik zelili bavit se ribasćinun, ono na udicu, i ona njima govori:

Privezite me vodi digod u ve sike. -I tako su išli i stalno su vikali: “Jozo!” Hodili su pul Camoruzice2 i jelnu tridesetak metrih ol kraja, isto kuda da ih je ku donil toti na jelnu biljovku, i un toti lezi rastvorenima rukima u jedon sivi vestid na bile ringe, lezol je na Ino mora. Kal su ga vidili, meni žena da vajo olma puć po miliciju. I tamo je bil pokojan Ive Petric, un je bil u brud. Vazeli su Bepice brud i onu ponistricu ca se gledo vorse, a meni ženu nisu tili u brud, da je ona žensko. BU je meni tost Tonci u brodu i onda, kal su ga nosli, cin su ga izvadili iz mora, po provjonju pokujnega burba Iveta Petrica, bil je rekal, Kozmo likor je bU rekal kal je vidU ranu na nogu:
Ovo je sabja! – Kal se je komisija sastala, kasnije, a u komisiju su bili sudac, jo znon po službenici Mariji Puhalović kojo je bUa daktUograf. Jo mislin da je ona odustala, da je nikur drugi bU isal umisto nje. Oni su zakjucili da je im pol prilikun bjega i da je dusal doli u more. I sal is tin ijaba finije.
Meni žena je išla u miliciju i rekla:

Vinkota mi dovedite! – A sekretar partije na otoku njun je rekal osorno:

Idi u doktora i neka ti izda potvrdu.

Jo son doznol, to se je sve vartilo u turik ujutro. J o son avizol u Splitu burba Bozo ta i Pj erota Papina, ol tete muza. I mi putujemo za Komizu. PratU me je prijatej Pavulin Papin, Mokra, pokujnega Jakova sin, i ninder kal smo dusli jelnu dvodesetak minutih ol Visa, na brodu su bih Cambarlin, stori pokojan, Sime, koji je bil nas prijatej, ah se ni usudil duć, bilo ga je stroh, pokojan Stanko, Tomislav i Kuga – udbaš. Tomislav me je zvol da pri nego dujden u Komizu da mi Kuga reče kako se je sve tu dogodilo. Jo mislin da je bil brud “Makarska” oh “Bakar”, oni stori vapor. Blizu skalih smo provjali. Jo son bil u bilu momorsku robu sa comun bendun i meni Kuga govori kako su oni bizali, kako je tu bil “nesretni slučaj”, vej službenu fjabu un meni provje. I dokle mi provjemo, vej smo dusli tako u visku valu tako da je vapor cedil i pomalo klizi. K njemu gre jedon covik koji je čilu vrime sidil i stil novine, vako dosta visoki covik i pito ga:

Svašta se priča, čuo sam u Sphtu i na brodu, što se to dogodilo u Komiži? – A un njemu govori:

Druže majore, znah smo za njihov bijeg pa smo postavili zasjedu. – Tu je rečeno pri Tomislavon i Stankoton. Jo son rekal:

Ol sal unaprid jo vej nimon co sa von govorit! – Dusli smo u Komizu. Docekola me je zalust. Kako son dusal doma, jo ne znon. Susret sa materun tu se vej ne ispominjen – toliko se je dogodjalo u malo vrimena. Jer brat je imol somo devetnaste godisć. Jo son njega vidil misec don pri kal je bil vazest kozlića – da bi smo imah kozu za nos. I sutra je bil sprogud.

Dusla je sva svojta toti. Bilo je u kuću veće dousnikih. Mi se nismo, iako son jo bil u vojsku, nison se strasil za cagod reć. Tu je bil taki momenat da se covik ne more strasit. Sprogud je bil veliki. Govore daje bil nojveći ol kad Komiza pameti. Zermon Jozo je nosil križ. E sal kako smo bili glazbari, ol pokujnega oca do mene i Jozota svi smo bili glazbari u Glazbu, ipak je bilo zabronjeno Glazbi da dujde zvonit. Komitet je zabronil. Jo son rekal Komitet, sal je tu UDBA, je tu Općina, ne znon. Ali mi smo inzistirali i dozvolili su da se njeguv instrument more nosit. Jo ne znon ku ga je nosil u sprogodu.

Mati je vikala kroz ponistru:

Ubili ste moje meso! – I jo son odorzol jedon moli govur onondi pri nego se ide gori u crikvu. Rekal son da ovo gren po drugi put za žalosnu stvor na olsustvo, jer mi je pri sesnaste misedh otac umor ol pedeset i sedan godisć ol raka i da son se svemu nodol, ali da se nison nodol vemu.

Onu večer kal son dusal jo iz Splita, zvola nos je milicija. Sal se moran vrotit. Zoc ga nismo zakopoli. Jedon Jurjević, cui son da je kasnije napravil samoubojstvo… Bili smo na temu razgovoru žena i jo u miliciju. Ovo se vroćon da bi ti ispjegol zoc ni zakopon, jer un je sprogođen u sridu, a zakopon je pena u subotu. Toti je bil komandir milicije, do njega Jurjević – udbaš, Dulčić, kojemu ne znon ime, isto udbaš, i Kuga. I ovi je rekal Jurjević da me je pozvol jer da bi zelil, da se po mistu svega provje, da son jo nojstariji u obitelji muški i da bi bilo dobro da malo porazgovorimo i rasvitlimo čili slučaj. Jo son njemu postavil somo dvo pitanja:

Druže Jurjeviću, kad mi vi rastumačite kako jedan čovjek, koji je nosio od pete godine očale, da mu se očale prilikom pada nađu u skarselin – a un ne more ništa činit bez oćolih – i kad mi dokažete gdje mu je prsten i sat – njemu je nestol parsten i aleruj. A un govori meni:

To je nemoguće! – Covik je vidil da se ne more glovun kroz zid. Jo son mu rekal da neću pravit nikakve neprilike, al kal smo ovode da hoću da govorimo otvoreno. Jo govorin:

Sad ću vam ništo reć i moja satisfakcija će bit da bude zatvoren V. – Un je kasnije dobil mislin četiri miseca zatvora. Jo govorin:
Un je is menon putovol iz Splita i sal slobolno seto po Komizi, a zno se da ih je un imol pribacit. Prema temu Ui je bil doušnik UDBE ili ca je? Ako jedon koji je mislil pribadt grupu ol petnaste judi ni zatvoren, onda ca je to? Onda son mu isprovjol dii slučaj pri Kugun kako je un rekal meni pri Tomislavon i Stankoton jelnu ijabu, a kal ga je dusal ovi pitat rekal je: “Druže majore, mi smo znali za bijeg i postavili smo zasjedu.” Na te rici se je Kuga nasmijol podrugljivo i bila je jelna veliko ćikopernica na stolu. Kako mi se je to dkopemica nosla u ruke, jo som ne znon. Jo son mu somo rekal:

Svi vasi revolveri koji su ovodi nećedu pomoć. Ako se jos jedonput tako nasmijes meni, tako son blizu da ako te ova ćikopemica pogodi u glovu, ti ćes bit mortov. – Na tu je Jurjević rekal, pogledol ih je svih krivo i rekal:
Od sad kad ja i drug Mariani razgovaramo, svi vi drugi možete samo pitat za riječ! – Is tin je furila.
I sal da se opet vrotimo. Ujutro, pri sprogoda, opet su nos zvoli u miliciju. Un je pridlozil da dujde komisija iz Splita, da mi vazmemo likora kojega mi hoćemo i da vazmemo avukata.

Populne je bil sprogud i posli sprogoda smo dusli doma. Ali, da se vrotin jos, večer kal son dusal iz Splita duslo me je vidit nikoliko prijatej i meju njima bil je Braco Krista – likor. Dokle se je provjalo Braco je inzistiro da idemo dole u konobu. Išli smo doli jo, im i Ifko Bejota. Mi smo bili na gumji pud, a kasa je bila doli. I sal smo išli doli, gledomo tu iznakazenu lice bratovu. Govori Braco meni:

Ti si vojnik, nacrtaj mi strojnicu. -I tu son jo nacrtal. Govori Braco da je un dobil udarac po nosu sa strojnicom – vidi se rana koja je napravjena musicun za nišanjenje. To je bila njegova ideja.
Ni se ni spolo, ni jilo, somo se je fumalo. Zvoli smo iz Splita avukata. Dusal je jedon Mile Vižić. Iako je bilo veće njih koji su se nudili. Sedan avukatih pratilo je Višića na vapor. Bilo je puno judih zainteresirano. I navečer, u petak navečer dusla je komisija i mi smo morali osigurat svitlo. Kako ni bilo letrike, tost mi je dol riborske ferole i jo son cekol, bil je veliki doz, jo son cekol da dujde komisija. Poznol son ovega Višića. Un je bil mlod covik, dvo godisćo stariji od mene. Dusal je bolničkin auton. Vozil ga je Kapelo. I un meni govori:

Tamo ti je predsjednik komisije. – Jo son isal za njin, Cinati je bil, javni tužilac je bil i isal son u kafanu “Hum” i piton ga:
Jeste li vi iz komisije? – Govori:
Jesam! – Malo grubo, barz je covik bil umoran ol puta, barz mu ni bil drag slučaj. Jo govorin:
Mi moramo osigurat svjetlo. Kad će počet raditi komisija? Ja sam pokojnikov brat.
Što se mene tiče da ste njegov brat! – I onda je dusal nas avukat, jedon likor, doktor Jakobušić, pukovnik, vojni likor. Po dogovoru mi smo vajali oparćat za avukata i hranu i sponje, a dobrovoljno se jovil likor Braco Kristo da, ako se famija slože, da bude kako službeni predstavnik famije. Pri nego je imala duć komisija, tu populne jo son isal u Bracota Kristota i njegova mati klekla je ispri mene neka njuj sina u ovo ne uvalijen. Ajo govorin:
Ovodi von je prisutan sin, un se je dobrovoljno jovil za sve ovo. – Un govori:
Mama, ovo son jo odlucil i sa ovin nimos ti co. Jo son som rekal, oni me nisu zvoli.
I počela je ota komisija. Jo i Tonko Tikva bili smo kolo pulnoća zajedno išli pul Mustera3 somi, Dazjilo je jos uvik malo. Išli smo pul koposonte. Komisija je vej bila gore. Ćutili smo da nos prate. Nikur je bil ononde pri Palafronetovo u one rogoce. I mi jedon drugemu nismo tili reć da se Strašimo, ali smo se tako jedon drugemu u rame uporli i hodili uzbardo bez progovorit. Okolo nos svuder je naokolo bila sakrijena Narodna obrana.

Mi smo dusli gori. Komisija je vej bila gotova i jo son donil odluku kako stariji brat da ga se buto u kasu golega, da ga se pokrije vestidon i robun koju je imol i da ga tako zatvorimo, da ćemo ga ujutro duć butat u greb.

I vroćomo se mi iz koposonte pul doma. Nasi su bili oparćali nisto za avukata. I mi smo išli u Kristotovih. Dusal je s non i Jakobušić, Mile Višić, jo i Tonko Zbarada i toti smo sidili za stolen u Kristotovih. Jo son se pristavil ovemu polpukovniku da son jo isto vojnu lice, da son mornor u Splitu i piton ga kako patologa da U se može dogodit da coviku prilikun pada ispade parsten iz mke i aleruj. Un meni olgovoro:

Druže Mariani, znate što, što ćemo sad o tome razgovarat, ja bih zamolio kolegu ako bi se mogao jedan sat odmoriti. -I tako su oni išli leć. MU smo išli na vapor otpratit ih.
Dusla je subota ujutro. Na jelnu molu posteju žena i jo nako ležimo i okolo sest ujutro mati nos zove i govori:

-Vinko, zoc ste vi ukopoli Jozota golega? – Jo govorin:

Ti si luda, ku ti je to rekal? – U kuću nikur ni bil, nikur to ni znol. Znala je somo komisija, Tonko Tikva, Tonko Zbarada i meni tost. Nikur ni bil u kuću.
Sal mi je – govori mati – pokojan Roso dusal reć u snu neka rečen starijemu sinu neka ide gori u koposontu i neka lipo brata obuće. – Jo nison drugu mogal nego priznat da smo golega butali u kasu. I obećol son materi da ćemo puć ujutro obuć ga i zakopat Un je vej bil morto» u parvidon uvečer, a ovo je bila subota ujutro. A da se vrotin. Braco Kristo mi je bil rekal neka donesen jednu bocu ol marmelade. Jo son se cudil:
Ca će ti boca?
Bocu ol marmelade sa parvun rakijun ili alkoholon ako jimos. – Jo son tu vazel i un je meni butol kako nikur ne zno i kako nikur ne vidi komad plućo i tu je un poslol jelnemu prijateju u Zagreb na analizu tajno. I ustanovilo se da su ga živega utopili. Barz i ni bil svistan, ali analiza je pokozala da su ga zivega utopili.
E sad, kal je bilo, mene je ćapala muka. Već je im smardil. A ol gore, ol ispol vrota po sve doli do ispol pupka bilo mu je isto kuda jelna košića vezono, kako su likori sili, kako martvaca. Ca je njima bilo brige kako će tu izgledat. Jo nison imol furce da izdarzin ti ukop, tu novu obucivonje i sitil son se da mi jedino može Braco Kristo pomoć kako likor, da je tu njemu ipak drugačije i zvol son Ivota Sodu ca je u Manzotovih oženjen. I mi tri smo ga lipo obukli To je bilo nojtezje ca se je moglo dogodit ol svega jer je bil don – vidil si brata, vidil si iznakazeni obraz. Jos je imol somo dvo zuba, imol je jednu veliku ranu. A prilikun pada su govorili daje nusrazbil. Braco Kristo je inzistirol da se sidro nus i unutra su mu nosli list zeromada kako je bil mucca
Is koposonte komisija je išla u komunu i u komunu je zasjedala. Mi smo cekoli tod, Tonko Tikva i jo. Nismo govorili. Un je znol cajomislin, a jo son znol ca im misli Totije Braco Kristo zahtivol da ide u zapisnik kako su mu nosli kus zoromada u nus.

E, sal je dusal ti ukop. Un je imol jednu veliku ranu nose ispol cupice i kal smo ga mi dvigli srića da je blizu bil jedon sićic – ta kor se pritvorila u vodu i tu je iz njega isteklo. Nus je bil razbijen, bez zub, nose ta veliko rana, a niki govore da je bil oslipljen pri nego je hitjen u more. Kako son rekal na pocelku da je rekal likor Kozmo da je tu siguro sabja – na nogu mu je bila jelna veliko rana i nose na desnu bondu je bila jelna velika modrina.

Dusla je pokujno teta Vicenca Babanova , ona ga je svega izbusivala. A dokle smo ga obuđvali, meni je žena stola toti i somo non je dovala kvatasendju da se mažemo. Jo son par putih rigol, oni nisu, jer tu je bilo da se vej ni moglo izdorzat. I tako smo ga na trideset maza u subotu zakopoli izmeju jelnaste urih i pulne.

Niki partijci su se rugali i kal smo ga iskali govorili su da ga idemo u kampanel ol Mustera iskat. Olkal je tu finilo mati je dobila i teta Bepa odluku ol sulca za prekršaje da su namjeravali remetit javni mir. Bepa je nisto prigovorila komisiji, a mati je vikala iz ponistre. Dobili su po misec don zatvora.

G. je bil kosovac u Komizu. Un je bil voda patrole tu nuć kal su oni bizali. Un je inzistirol na razgovur is menon. I mi smo šetali. Un je inzistirol da ga ne oslovijen sa činon jer da smo bili na “ti” pri nego son isal u vojsku. I jo njemu bas govorin da jo kako vojnik da son jo bil voda te patrole da se meni ne bi bilo dogodilo da mi bilo ku nastrada. Da ga jo osuđijen za sve jer jo znon da vojska imo i reflektore i, da su bila dvo joko reflektora, oni se nikur ne bi ni makli.

Vi ste pucali u zrak, htjeli ste da se razbježe, imali ste neki plan. – Un govori da će mi osigurat sve zapisnike koje imaju, i komisije i ispitivonjo svih ovih drugih i da će mi se dat kako vojniku vrime da ću moć sve to prostit. Jo son olbil jer son se strasil da ću bit provociron da mi to ni klopka, a moral son mislit na mater, na brata ol jelnaste godisć i na drugega brata ol trinaste godisć. Posli tega tri miseca osnovol son obitelj. Rukovol son se kal son izosal iz vojske. Jo son to njemu olbil, ali jelna zanimljivo stvor se je dogodila kal son bil nikoga olpratit na vapor. Vidil son ujutro kolo tri i pul-cetiri ure jelnu petnaste vojnikih bilo je pol ratnun opremun. I zove me jedon oficir – Zlatar i govori:
Vinko, želio bih s tobom razgovarati.
Izvolite, druže kapetane! – Un me je ćapol pod ruku, išli smo malo daje i un govori:
Ne budi smiješan, uvijek smo bih prijatelji, a sad me ti oslovljavaš sa “druže kapetane”. Ovo te zovem, Vinko, da ti nešto rečen. Sin mi je došao iz škole – ih ćer, ne znon već ku – plače jer su mu dica rekla da je sin ubojice. Kunem ti se svim što mi je sveto da ja to nisam bio. Meni nije bitno što Komiža misli, ah važno mi je da tvoja mati i ti, da tvoja famija misli da sam ja pošten.- Tu mi je dolo jelnu molu satisfakciju u temu daje tu potvordilo moje uvjerenje daje ubijen. Tu je bil timbar navar timbra. Jo son mu obećol da ću tu reć materi i jo son njuj pok ujutro rekal.
Ovi V. ca je vajol duć brodon u Klacinu i ukaracat ovu grupu za uteć pul Itohje, un je hođil na ribe brodon pokujnega Mikice, a kako smo mi obiteljski prijateji, mene je čudilo da un ni bilistu večer kal son jo dusal iz Splita, da me ni docekol na vapor. I ninder ujutro na don sprogoda jo govorim “Di je Mikica?” A cujen da se je doma zabil, neće da dujde jer se smatra sukrivcen za ovi slučaj. Jo son sve ostavil i isal son u njega doma. Plakori smo. Nismo ništa govorili. Onda mi govori:

Vinko, kal se je dogodilo u parvidon, pok kal se je nosio Jozota mortvega u more, utopjenega, onda šonjo poludil. U parvidon olma ujutro kal su govorili da ih je V. imol olnit, jo son isal u njega, inzistirol son da idemo u muj brud kojega un koristi. Un ni til, a jo son rekal da moramo puć, da ga imon nisto pitat, da hoću nisto znat. Mi smo išli u brud i jo mu govorim “Kako te ni srom ca si vo ucinil!” Govori un da je bilo grubu vrime i da ih ni mogal puć vazest. Un je te večeri isal kuda da gre na ribe. Koga je vazel sobon – pokujnega Tomita Tumetova. Som ni znol ca će cint te večeri.
E, sal govori Mikica njemu kal su dusli u brud:

Dobro je, ako si mislil pošteno, reci ti meni di ti je nafta za duć do Itohje. Ti bis moral imat nafte do Itohje i za nose i jos za jelnu pet-sest urih veće vozit. – Un ni imol veće nego za puć dvo puta do Bišova.
Kal son se vrotil iz vojske, mi i Giricini imah smo zajelno barbiriju. Svi partijci, koji su bih naše mušterije, holćali su iz barbirije. Dusal je bil novi barbir u Komizu i svi su išli u njega osin Vinkota Mestrazaneta, burba Nikota Maijanova i Franeta Zankita Hajdukovca. Jo son bil prijatej is Franeton. Ispocelka me je u Komizu izbjegavah Srel me je u Sphtu i dol mije ruku – govori:

Vinko, nison ti smil dat ruku u Komizu. – Tu se je pok is vrimenon malo izgladilo. Odnosi su bih hlolni kal son dusal iz vojske. Nikal se ni znalo kal će iskra poletit. Ali, recu stori judi, vrime rane lici. Danas je četiri sicnja devedeset i parve, a ono je bilo na dvodeset i četiri maza pedeset i devete – trideset i dvo godisćo.
U mejuvremenu je je UDBA pozvola meni ženu u Splitu, olma posli sprogoda. I meni žena je išla tamo i, tu son zaboravil reć, pokušaj je bil Jurjevića, udbaša iz Splita, i svih njih da butaju krivicu na meni ženu jerbo da je ona znala da čedu oni uteć i da je ona morala duć u miliciju reć da oni bize i da bi un danas bil ziv. Jo son njima olma rekal da njin tu neće uspit jer ako oni imodu dvo parsta prid oci i mi imomo dvo parsta prid oci i nismo ni mi sempije. Šal bi oni zelili da se mi famija posvadimo i da svu krivnju na nju butomo. Jo nison til obo temu ni cut.

Jakov Tusćo je bizol skupa is njima kako vojni bjegunac. Un je posli bil u zatvor kako vojnik. I u Splitu kal jo jos nison znol da je Jozo ubijen, kako je vojno glazba bila na vidilicu, tu je di je sal košarkašku igralište, mi smo vazimali hronu na Gripe. I bilje muj red da vazmen. Jo son isal vazest hronu i ku mene zove iz zatvora – Jakov Tusćo!:

– Ca si ti vodi?

A ti ne znos da smo bizali? – A un ništa ne zno za Jozota.
Ca je ol Jozota, je co znos? – Jo znon da su bizali, tu je bil turik ujutro. Ali jos nison znol da je ubijen. A kako je bil jedon Brocanin sef zatvora, jo son isal nutra pok smo razgovorali. Jo mu govorin:
Jakove, moramo avertit kako vojnici ca ćemo govorit. – Tu jo govorin ne znajuć da mi je brat ubijen.
Olkad son jo dusal iz vojske sve su ih ca su bizali osudili po dvo miseca parzuna u Trogir. Is njima je bil i V. u parzun. Un je bil sudjen cetiri-pet misecih. Oni su ga morali osudit da bi ga na ti nocin opravdali. Zatvorili su meni tasta, pokujnega Tomita Radovnikovića, Baćaću i Jovota peka. Njih su zatvorili radi tega ca su govorili da je Jozo ubijen. Neka mi oproste, ako son zaboravil jos koga, ako je bil radi muga brata jos kogod u zatvor.

Meni ženu su zvoli u Splitu, na UDBU, a iz UDBE je morala puć na Socijalno osiguranje. Tamo je morala polpisat olkaz. Govori njin ona:

Ja nemam zašto potpisati otkaz. – Tri-cetiri ure su je nagovorali da polpise.
Ne, je nemam zašto potpisati otkaz! – Na kraju njuj direktur govori:
Znate što, drugarice Mladineo, ovo nije moja ideja, ovo je sve ideja vaših Komižana i ja vas ne mogu pustiti dok mi ovaj papir ne potišete. -I govori meni žena da njuj je udnil milo oti direktur i ona je polpisala olkaz. Kal son jo dusal iz vojske menije žena bila nezaposlena. Pok su je posli zvoli u Stambenu zajednicu.
Bilje Momo pokojan zatvoren. Da je un organizator bjegova. Dragi Mikićov je bil u zatvoru dokle seje sve ovo dogodjalo. On je imol bit svidok Momotu. Da je njemu rekal Piki ca je Nikica rekal Pikitu. I Dragi je isal u Splitu – zatvorili ga. Setomo na rivu. Tu je bilo posli sprovoda. Nedija ujutro, setomo. Bil je Ifko, Tonko Zbarada, Dragi i jo. A svi su bili na ispitivanje. Nikur ni til ispitivat Tonkota Zbaradu. Un je govoril da je un stori Lepoglavac. Bil je četiri godisćo u vojsku i u Lepoglavu u zatvor. I mi smo se naslonili na kolunu, na rivu ispol pesakarije. Provjemo tiho ove storije obo Jozotu pokujnemu i ujedonput se Dragi voltoje kako gardelin i vidi komandira milicije na teracu ol milidjske stanice. U njega su toliki stroh ulili na UDBU u Splitu i govori:

Moća ozdovec da nos ne vidi zajelno. – A ni bilo potriba ni svidoku da smo zajelno jer svi su znali da smo zajelno, klapa smo. Kal su njega ispitivali, mi smo se na račun tega puno putih
smijali i jos se nasmijemo kal provjemo. Na Bacvice su ga ispitivali u UDBU i u dvi manje pet su ga poslali neka ide pul Komize, a vapor je hodil u dvi ure. Rekli su mu: “Ako te uhvatimo u Splitu, strpat ćemo te u zatvor, nećeš nikad izać.” I Dragi jadan tarci, tarai, vapor moloje cime. Sal di će? I vidi on ispol Camjene kuće komiski trabakul “Jabuku”. Buta se on u “Jabuku” i vej ni izosal iz “Jabuke” dokle ni dusal sutrađon u Komizu. Govoril je da nonke ne zno kako izgledo Splitsko riva iz “Jabuke”.

Na V. son bil nojveće jidan. Barz i veće nego na one ca su Jozota mučili. Napovidol mi je da bi un til is menon govorit. Jo son uvik olbivol te razgovore is njin i pasovalo je vrime. Un je pok posli dvo-tri godisćo isal zivit u Splitu. Povremeno je hodil iz Splita u Komizu. Bilo je tu sesdeset i selme. Jo son bil kum Tonetu Skuloru na rukovonje. Bila mu je dusla sestra iz Australije. Bilje toti i jedon Sinjanin iz Australije i un je cui u Australiju za ovi bjeg kalje meni bratpoginuL I kal je bil obid za stolen provjol son kako se je tu dogodilo. Mi smo dobro obiđvoli, bokun popili i ova se jelna storija, “reakcionarna” za onu vrime, dogodila. Obo ovemu malo kal govorin, ovo je treći – cetvorti put ol kad se je dogodilo. Jo son se bil malo uzbudil i kal smo dusli na rivu, kal son dusal pol velu palmu na rivu, vidin V. zajelno is Tonkoton Petricen i Tonkoton Jeskun ca je profesur, razgovoraju se ispol peskarije. Isal son knjemu ne znajuć ca će se dogodit, imol je očole ol sunca i jo son mu uzel očole i hitil ih u more. Til je nisto reć, ali pri nego je progovoril, jo mu peta jelnu po cunki iz jelne bonde i iz druge bonde. Onda se nikako voltol. Onda son mu dol nogu u guzicu i pol je. Onda son ga tukal nogami u guzicu, a svaki put kal bi ga udril bil bi pol, sve do Komune. Somo son vikol: “Špijunu!” i kal smo dusli do Komune, rekal son mu: “Sega puta ćes holćat ziv iz Komize, ali ako vej kal dujdes u Komizu nećeš bit ziv.”

Radi tega su me zvoli kol sulca za prekršaje. Bila je prij ava milicijsko. Bilo je točno navedeno ca son ucinil, ca son rekal. Sudac za prekršaje je inzistirol da rečen kako son bil pjon i da polpisen kako son napravil tu nesvjesno. Jo son rekal da ću jedino polpisat pod uvjeton daje prijava kojo je navedena potpuno točna. I tako je bilo. Jo son polpisol. I nikal ni dusal nijedon poziv ol suda. Jo son bil rekal da ako mi co dujde da ću napravit kopije i butat na caklo ol barbirije neka judi stiju.

Tu je bila drama Komize. Jo mislin da su oni, kal su ćapali Jozota, pritiroli u mućenju i da vej nisu mogli odustat i da je posli bilo jelno životinjsku izivivonje jer covik je većo beštija ol beštije.

Bil mi je rekal kosovac G. da “oni nisu mogli zamisliti još jedan bijeg i to baš na Titov rojendan.”

Bilješke:

1 Klacina – mala uvalica u blizini rta Stupisće na lijevoj obali komiške uvale.

2 Camoruzica – udubljenje u kamenu na strmoj lijevoj obali komiške. uvale; predstavlja oijentir ribarima za određenje ribolovne pozicije.

3 Muster – crkva Svetoga Nikole na brežuljku iznad Komiže.

Napomene

U prosincu 1990. boravio sam u San Pedru kao gost Hrvatske bratske zajednice i tom prilikom zabilježio sam više priča na temu egzodusa s otoka Visa poslije drugog svjetskog rata. Prostor za moj prilog u ovom broju “Čakavske riči” nije mi dopustio da objavim i rječnik. Budući da ova tema nije iscrpljena ovim prilogom, namjeravam u sljedećem broju objaviti nastavak sa rječnikom za sve objavljene priče pod ovim naslovom.

U komiškom govoru ne postoji opozicija između fonema /s/ i /š/ te Izl i HL Umjesto njih postoje fonemi I il i Izl. Iz tehničkih razloga za fonem li/ upotrijebljen je grafem s, a za fonem HJ grafem z. Ipak u ovim pričama nalazimo i odstupanja od fonetskog sustava komiškog govora. Pripovjedači, čije priče ovdje prezentiramo, ljudi su u šestom deceniju života te je njihova fonetska norma labilnija negoli u starijih generacija Komižana. U novousvojenim riječima iz standardnog hrvatskog jezika oni često realiziraju opreku /s/ – /ii te Izl – /ž/, a u nekim riječima pojavljuje se na mjestu čakavskog /c/ štokavsko /č/. Ta odstupanja od fonetske norme sačuvana su u ovom zapisu zbog svoje sodolingvističke relevantnosti.

Iz istog razloga zadržani su i brojni anglizmi koji su uglavnom fonetski i morfološki prilagođeni komiškom govoru. S obzirom da predstavljaju nov i karakterističan leksički sloj u govoru ovih komiških kolonija u Americi, izdvojili smo ih na taj način što smo u zagradama uz takvu riječ naveli njihov izvor u engleskom jeziku.

U šestoj priči, u kojoj pripovjedač govori o pogibiji svog brata prilikom bijega, izostavio sam imena aktera koji bi imenovanjem bili kompromitirani kao empirijske osobe. Osimjezičnim (dijalektološkom) i literarnim (usmenopripovjednim) razlozima, objavljivanje ovih priča motivirano je i željom da ono bude doprinos osvjetljavanju jedne teme koja je ostala izvan interesa i literature i povijesne znanosti unatoč činjenici da je riječ o fenomenu koji je, osobito na hrvatskim rubnim otocima imao značaj demografske katastrofe.
Empirijske osobe, kao akteri tih događaja, u kontekstu koji priču obuhvaća, gube svoju empirijsku realnost postajući literarnim likovima koji u svojoj pojedinačnosti sublimiraju univerzalnost ljudskog tragizma.

 

Rad primljen za tisak 5. travnja 1993. Čakavska rič, Split, 1993, br. 1.

Nikola Zamberlin Ješka

7.

SONO VENUTI QUATTRO SLAVI

Nos četiri parvi smo Komizoni koji smo utekli po ratu u Itoliju.

Tu tuko povezat sa zbjegon u Afriku. Ne znon sigurno koko je Komizonih bilo u zbjeg u Afriku, ali bilo nos je puno. I tamo smo vidili amerikonsku i inglesku vojsku. Mi smo se čudili njihovemu nocinu života, kako su zivili, kako su dobro zivili. Mi smo gledoli kal peru zube, mi smo se čudili. Mi smo gledoli kal stave rukavice na ruke i kako lavuraju, a nasi stori, nasi oci i nonoti, govorili su u čudu: »Ca je vo, ca ovi lavuraju?!« A oni su lavurali. Ali za nos je tu bilo čudo.

Kal smo se vrotili ovode, jo son nastavil gimnaziju jer son vej bil finii molu maturu u Komizu. Zavolil son bil te Amerikonce i Ingleze, sve te jude koji su tamo bili is non i zivili na jedon drugačiji nocin ol nos. A jo son tal imol somo cetarnaste godisć.

I kal smo se vrotili nose dozivil si u svojuj sredini simpatiju prema diktaturi u Sovjetskemu Savezu. U Africi smo gledoli filmove, vidili smo film kako su amerikonski vojnici kal su osvojili logor u Dachau tumbovali zatvorenicima ćikulotu, tumbovali pakete, a kal su dusli Rusi nisu tumbovali ništa. I mi mlodi sa simpatijun smo gledoli amerikonske vojnike.

Napomena: U fusnotama tumače se lokalni toponimi, a uz neke navedeni su brojevi od kojih prvi upućuje na broj priče, a drugi na broj fusnote u kojoj je isti toponim protumačen.

Upisol son se bil u peti razred gimnazije i finii ga u tri miseca. Tu je bila litnjo sezona cetardesetpete, a na jesen son upisol sesti razred gimnazije. Toti son dusal u konflikt is Omladinskun organizacijun skule jer son bil dobil vrlodobar iz ingleskega, dobar iz harvoskega, a dovoljan iz »bratskega« ruskega jazika. I kal smo bili napravili jelnu neugodnu scenu u Omladinskemu domu priveli su nos u stanicu milicije. Bilo je polugodište i imali smo svjedozbe u zepu. I meni oni milicioner, ili ca je bil, jer bil je u civilo, vadi mi tu svjedozbu i govori: »Kako te nije sram, ti imaš četiri iz kapitalističkog jezika, a iz našeg bratskog socijalističkog jezika samo dva!« A jo mu govorin, provdon se: »Druže, ja sam u Africi bio dvije godine i učio sam tamo engleski i zato je meni lakši engleski nego ruski.«

Drugi sukob je bil kal se je iskalo dobrovoljce za puč na prugu Samac – Sarajevo. Jo nison til nikako puč. Meni je bilo drazje duć u Komizu i kupat se i hodit na ribe nego puč tamo u boga doma. I pol son u skulu godisće izboga tega ca nison til puč na prugu.

Ponovo son upisol sesti razred gimnazije i na polugodište negativno ocjena iz ruskega, a znol son boje ruski nego svi ti novi u sestemu razredu. Onda son izgubi! voju. Desperol son se.

Imol son strast igrat na biljord. Bili su dusli niki ribori komiski, mlodi, bit će sedavnaste – osavnaste godisć, dusli oni u Splitu i u Papalićevemu podrumu igrali smo na biljord. Dusli su njih tri i govore meni, a znali su kako son jo orjentiron, govore: »Kemi, bis ti utekal u Itoliju?« Oni su znali da jo govorin taljonski dobro i bil son njin potriban. Jo govorin: »Hobi, zoc ne bi utekal!« A oni meni: »Dujdi tal i tal, toti i toti.« Jo se sal ne ispominjen svih tih datumih, soma jo son dusal u Komizu.

Odluka je pala i vajalo je bizat. Ni bilo kal mislit hoću – neću. I jelne noći, na cetarnaste morca cetardesetselme mi smo vazeli brud Mardesića i portili smo. Dusli smo defora Stupisćo – počelo hlodit jugo. I ca ćemo – vrotimo se nose. Armizali brud na istu misto. Ni bilo nikoga na rivu i pomalo pul doma. Somo smo manicu ol motora bili butali na krivu misto i sutradon je čilo Komiza govorila da je nikur ticol brud Mardesića jer da su manicu nosli na drugo misto.

Sutradon na petnaste morca vazeli smo brud Ribarske zadruge. Bila je nuć i mi vazeli njihov levut. Ni imol na karmu mrizu. Pol provu bilo je tobaka, bilo je nisto spize. Jo nonke ne znon ku je tu sve organizirol. Portili smo iz rive kolo ure populnoća. Bilo nos je četiri: Jo, pokojan Ivo Pandula, bil je Nikica Antusin i Ivo Posko. Nos četiri. Jedon je rojen dvodesedevete, jedon dvodesetreće, jo dvodesedevete. Dica smo za tako reć bili.

Puhalo je jugo. Bilo je mora u provu. I mi napri dreto pul Palagruže. Itolija je jos bila pol Itolijun. I mi gledomo duć na Palagružu.

Kal se je rasvanilo dusli mi na Palagružu. Tamo su bili taljonski mornori. Dusli mi k njima i jo njin kozen kako smo utekli. Kal su vidili da smo utekli, pomogli su non i doli non rotu pul Monte Gargana, pul Vieste.

Jedon je rekal da bi vajalo puć u Rudicu, to je Rodi Garganico, da tamo živi jedon Komizonin – Bucci. A Jakomo Bucci bil je barbir u Komizu i cetardeset i treće je isal is famijun pul Itolije i nastonil se u Rudicu.

Populne smo portili iz Palagruže pul Vieste. Tu je dvostisest mij ol Palagruže, tako nisto. Dusli smo u Vieste i pitomo za Rodi Garganico. Pilotaju nos da idemo desno. Putujemo tako i vidimo jelno molu misto. Računamo da je tu Rudica, a bili smo u Peschici. Onda son jo pitol ribore koji su tribili gavune. Ne, ne, da jos deset mij napri. Onda smo dusli u Rodi. Neozbiljno dica, a ovi ca su bili stariji jos neozbiljniji ol nos dice.

Surgali smo se toti na rodu i išli spat pol provu. Nismo mi ni promislili da smo u tuju zemju, da postoje zokoni, carina, policija. I ujutro kal se je rasvanilo – stinice, stinice u brud. Mi se dvizemo – ku? – žandarmerija njihova. Tu su karabinjeri i policija tu su finonci. Da dujdemo na kroj. Toti je isto jedon mul kako u Komizu. I dusli mi na kroj. Prigledoli nos. Ono sve ca se i danas dogodjo kal covik dujde bez dokumenot u jelnu zemju. Olveli su nos kol karabinjera. Toti smo ostali sedan don. Gostili su nos dobro. Interesantno je da je iz te Rudice dosta judih dohodilo u Komizu i kuda ribori i kuda targuvci verdure i voćo. Dohodili su pri rata trobakulima u Komizu, targovali i sve tu tako da su imali simpatiju prema non Komizonima i Komizi. Nosili su non sir, nosili su non naronce.

Imali smo toti kol tih karabinjerih jelnu kamaru, četiri posteje gvozdene. Šetali smo uvik pol pratnjun karabinjerih. Ovo je interesantno napomenit da je u tu istu zgradu ispol nos bila Sezione del Partito Comunista Italiano per Rodi Garganico. Ispol karabinjerih je bila Sekcija taljonske komunističke partije. Jo se ispominjen kako sal – Bernardini je bil sekretar. Mislin se jo di smo mi vo dusli. Bizimo ol komunizma, a pud ispol nos Sezione del Partito Comunista. Gori karabinjeri koji čuvaju državu kojo nimo veze sa komunizmon, kojo je protiv komunizma, a ispol nje štab komunističke partije. Jo govorin som sobon: »Zamisli da je vo kol nos, po vo bi izili bi jelni druge. Do nuzih bi duslo, a vodi Bernardini sa štabon komunistih doli, a gori čuvari antikomunističke vlasti. Tu je bilo toti na pjacu u Rudici.

I sal smo mi toti u Rudicu. Cekomo svoju sudbinu. Pinez ni da co kupiš. Svega je za kupit, a mi ženi svega.

Rudica je imala kredalota koji kredo. Oni recu »grido«. A ti »grido« bil je niki Laza. A cotov je bil oti Laza i onda bi bil hodil, pengulol se iz noge na nogu i vikol: duslo je friške ribe na peskariju po tu i po tu, duslo je, ca jo znon, robe tamo i tamo, duslo je mlika toti i toti. I palo non, vrozima, na pamet da mu rečemo da prodojemo brud. Da hoće i pito un podatke obo brodu. Onda mu jo govorin: »Dvo cilindra, dvostipet konjih, dug toliko, širok toliko«. I, kal je bilo, gre Laza, pengulo se i vice: »Quattro Slavi, sono venuti quattro Slavi, tre meccanici un studente, vender la barca, venti cinque cavalli, due cilindri, due teste, larghezza… lunghezza…«, a mi gori iz ponistre njemu: »Forte, Lazà!«, a un bi, siromah, pinil. Ali srićun da nismo prodoli ti brud jer da smo ga prodoli bili bismo nastradali. Bili bi nos vrotili kako lupeže.

Toti u Rudicu proveli smo sedan don. Ispitivali su nos ku smo, ca smo. Nakun sedan don vodi nos jedon karabinjer, nos četiri, vodi nos u jedon kupe na ferotu i mi putujemo za Foggiu. Opet u Foggiu kol karabinjerih i is non u zatvor. O, gotova je! Izgubili mi voju. Zoc u zatvor? Jo interveniron: »Nismo mi dusli ovodi da budemo po zatvorima, mi smo dusli da se oslobodimo jelnega totalitarnega režima.« A ovi meni: »Ne moremo von pomoć jer taki su nasi propisi.« Is ovima karabinjerima ni bilo lako izoć na kroj.

Ujutro čujemo kadene. Skupili nos i is non za Bari. Kal smo dusli vidin jo na vrota piše: Comando dei Carabinieri per la Puglia. Tu je pokrajina kako Dalmocija. Toti su nos butali u parzun. Svakega u svoju kamaru. Populne cujen jo, ovi moji nisu znali taljonski, ali jo son cui, dohodi niki i vice, sve se čuje, govori: »Di su ona četiri Jugoslavena, moraju izoć vonka.« I onda su non otvorili i olveli nos ća. Ivo Posko je imol stu dolorih i mi ninder nego rovno u hotel Grand Albergo Moderno di Bari i tamo smo stoli dvo Ini dokle smo dobili vizu da moremo intrat u logor u Trani. Logor u Trani je bil… Ti saveznici Inglezi i Amerikonci koji su tal vlodali Itolijun, oni su klasificirali izbjeglice iz Jugoslavije po pripadnosti ideologiji: srpski ekstremisti (tu su četnici), jugonacionalisti (tu je bivso kraljevsko mornarica, bivše oružane snage), harvoski ekstremisti (tu su bili ustase) i harvoski rodoljubi, tu su bili članovi Harvoske seljačke stranke, oni su bili u Bagnioli kraj Napolija. U Fermo su bili ustase, u Trani Jugoslaveni, a u Eboli četnici. U Eboli je bil Momčilo Đujić.

I mi smo dusli u Trani. Nakun dvo Ini vidimo mi ubili su dvo. Glove njin osikli. Ubili su ih četnici, a nosili su oni četnički znak – martvasku luču – i kal su igrali na korte obavezno nuz na stolu. Svak je imol nuz. U crikvu su ih ubili, molu crikvu gori, a toti je bila bolnica za vrime rata. Bit će sumjali da su ta dvo bili za partizane, da su ih pomogali, i ubili ih.

Komandont tega logora u Trani bil je niki splitski predratni oficir mornarice, ali četnik, provi četnik. A komandont ol Inglezih, zapravo ol Ujedinjenih nacijih, bil je niki Samson, Zudij. I sve je bilo dobro dokle nisu iskopali da smo mi ukroli motur, državni brud. A u mejuvremenu smo mi bili iznojmili oti brud da ribo. Imol je svuj dii i mi smo dohodili tamo po ti dii. Ti dii ni bil bogzno co, ali isto bili bismo dobili koju liru. Bili bismo dusli po dii ol broda u Rudicu pol klobucima, is oćolima. Brud je ribol. Iznojmili smo ga bili vlasniku riborskih brodih, zvol se je Michele Carnevale. I onda bismo mi bili išli u hotel Mediteraneo u Rudicu, blizu mora. I mi iz hotela križ ponistru gledomo kal će ti nas brud duć. Nas, jer mi smo ga deklarirali kako našega. Kal će ti nas brud duć. A onda je bil niki barba Bepo Fiorentini, Splićonin koji je harvoski znol, ali Taljonac, i un je isto kako Jakomo Bucci napustil Dalmociju i isal u Rudicu zivit. Onda bi un bil rekal non kal će duć ti brud. I mi bismo ga bili cekoli. A bilo je pantominih is njin: »Jesu ovo naši, nisu ovo naši.« A mi gori iz ponistre hotela kuda magnati amerikonski. A jadni.

I tu je tako duralo nikoliko misecih sve dok nisu doznali da brud ni nas. A bilo bi se dobilo, jedonput i stu mijorih lirih. Tu su bili lipi pinezi. Oni bi bili išli na Palagružu is otin brodon. Palagruža je cetardesetselme jos bila pol Taljonima. Jo ne znon kojega miseca je Palagruža vroćena Jugoslaviji, ali znon da su oni holi tal na Palagružu, a tal su na Palagružu riboli i komiski ribori. I dogodilo se je da non je Carnevalle dol stu mijorih lirih i mi mu isćemo jos akonto da imomo nisto

kupit i dol un non jos stu mijorih lirih jer mu brud koristi. I u mejuvremenu, un jos ni bil isplotil tih stu mijorih lirih ca non je unaprid dol, dusla blokada broda, da brud ni nas. A na Palagružu dusli komiski ribori, meju njima meni pokojan otac i pokojan Tone Antusa, a iz Itolije dolazi oti Taljon na Palagružu, oti ca je non dol unaprid stu mijorih lirih. 1 ovi Komizoni, vražji, tu doznali i govore mu: »Ovo je otac onega jelnega, a ovo je brat onega ca von duguje lire.« Polbodaju ih oni, a drogo njin da smo Taljone imbrojali za stu mijorih lirih i da će se brud vrotit nose.

Bil je niki Zavoreo, veterinar, koji nos je nojveće teretil jerbo da un ne viruje da smo mi ukroli brud nego da smo mi posloni u Itoliju sa zadatkon. Mene su nojveće napali i vej ni bilo co. Ovi četnici pokroli su non sve. Jo son ostol takoreć gul i bili bi me ubili. Tukalo je bizat. I, kal je bila ćonca, jo priko zida i uteći.

A u logor Eboli bilo je gore. Tamo su bili četnici i svi naoruzoni. Taljoni su se bojoli njih. Doli je jelno selo koje se isto zove Eboli. Toti su bile kazerme taljonske vojske pri nego je kapitulirala Itolija. I toti taljonski podori puskima su čuvali imovinu jerbo četnici su njin kroli voće. Znos, tamo imos svega po Calabriji. To je ispol Vezuva – Vezuv, Napoli, Sorento. I dogodilo se bilo da su podori pucoli u njih, ali somo za ih pristrasit da ne beru, da ne krodu. Znos ti da su oni minobacačima i mitraljezima sutra tukli Eboli. Onda su Inglezi i Amerikonci očistili Eboli. Prihvatila ih je Inglesko i portili su pul Ingleske.

Kal son utekal iz logora, ol stroha da me ne ubiju, isal son pu Tresta, a nimon dokumentih, nimon ništa. Da napomenem da u Itoliju tal jos ni bilo nikoga ku je utekal priko Jadrana. Mi smo bili prvi. Jer utecalo se je, tu je dezerterstvo, u Trestu ili priko kopnene granice, ali moren jo ne virujen da je do tad ikur osin nos bil utekal.

Ćapali su me u Treviso blizu Venecije. Policija njihova no me da di son kul son. Jo njih olgovoron da son u cetvorti izbjeglički kamp u Trani. Da oni ne viruju i s menon u parzun u Veneciju i iz Venecije u Bolognu, iz Bologne u Firenzu, iz Firenze u »Regina Celle« – Kraljica neba – u Rimu. Tu je bil njihv najpoznatiji zatvor. Otle su me poslali u Frascati. Tu je bil izbjeglički logor, ali zatvorenega tipa. Ni se smilo izoć vonka. »Ma ku će vodi stot«, mislin se jo. Tu je bilo za poludit.

Jelnega dona rekli su mi da se moran vrotit nose u Jugoslaviju. Nojveće su me napadoli ti četnici da son jo tu organizirol, da tu ni istina da je brud ukroden, da tu ni moguće, da je brud non don, da je tu zadružni brud i da tu jugoslavensko špijunaža organizira. Jo son temu komandontu logora u Trani tumacil: »Ma vjerujte, ma propitajte se.« A un: »Ne, nije to moguće, ne može se iz totalitarizma tako bježat.« I da se moran vrotit nose jer da ne mogu dobit dozvolu boravka u Itoliju.

Onda su me deportali nose. Dusal son u Jesenice i otlec u Zagreb na Kajzericu, Iz Kajzerice u Split. Kajzerica je bila prihvatni logor za sve koji se vroćaju iz stranih zemoj, koji su bili napustili ondašnju Jugoslaviju. A bilo je ustasih, bilo je četnikih, bilo je svakakih koji su zelili vrotit se nose. I toti su ih, kako bi ti rekal, toti su ih procidivali, ispitivali di su bili, jesu bili u neprijateljskin jedinicama.

U Splitu son ucinil četiri miseca u parzun i nakun tega son pusćen na slobodu.

Kal son bil u zatvoru u Splitu vidil son po natpisima na zidu da su i moji prijateji ca smo zajelno bizali, da su i oni u parzun. Oni su isto bili potironi iz Itolije. Da je bilo bit tvord ne bi te bili potiroli. A tako smo se morali vrotit mi koji smo parvi utekli iz Komize, koji smo otvorili rapu kroz koju će idućih gosić uteć stotine mlodih Komizonih.

Komisko omladina ni imala drugega izlaza. Ona vojska je bila, a kako je bilo, vi ste mlodi, vi tu ne znote. Zivilo se je puno slabo. Glovno je propaganda bila kontra religije. I covik koji je bil iskren i otvorenega šarca i jazika toti ni mogal opstat. Moral je nisto napravit, moral je duć u sukob.

Jo son bil opet zatvoren dvo puta. Jedoput tri miseca, jedonput dvo miseca. Zaposlil son se cetardesetosme godine zahvaljujući stranin jezicima. Jer onda je rilko ku znol strani jazik, a jo son taljonski znol dobro, a ingleski son naucil u E1 Shatu. I onda son se zaposlil u Putnika. Tako son pocel lavurat, ali uvik me je pratila ta maća na mojuj biografiji oti bijeg u Itoliju. I sve bi bilo dobro dokle ne bi doznali moji rukovodioci da son bil utekal.

Mi smo, kako son von rekal, parvi koji smo utekli iz Komize i more bit da smo bas mi otvorili vrota temu egzodusu komiske mladosti. A zamislite da je sal u Komizu onih trista – cetorsta mlodih ca su utekli. Ca bi bili u Komizu? U Komizu bi lajoli jedon na drugega.

8.

U SVIT IS VRIĆUN I DOMIJONUN

Zivili smo teško. Imali smo malo lojzo. Jo i stori i storo lavurali smo tu lojze a mučili smo se i po moru i po kraju za prizivit. A bilo je teških donih kal ni bilo ni kruha.

U ditinstvu jo nison znol puno ol pulitike, ali uvik me je nisto peklo i pitol son se kako tu da mlodi covik, kako ca son jo bil, vajo lavurat tako puno, a ne imat ništa. Lavuralo se je po vas don, a kal bi dusla nedija, da bi mogal puć is mojima prijateljima vonka, nison imol postolih za puć vonka. Obligalo me je veće putih storemu postole vazest i stavit malo korte nutra da mi noge ne balaju u tima komolnima postolima. Jo son se sramovol puć izmeju prijatej. Tu su bile jedine postole ca smo jimali u kuću. Je tako, stori? Je se ispominjes?

Jo nison bil glup da ne bi mogal puć u skulu. Barz son mogal i barz bi mi stori mogal nikako i pomoć, ali ni bilo tu lako i jo son kako dite pocel is storin po lojzu i po moru.

Bila je nevoja i mlodi judi počeli su iz te nevoje utecat. Jo son se pocel mislit ca ću jo vodi. Ca ću jo som ostat ovodi u Komizu? A kruha bit glodan?

Po ratu dusla je vojska vodi. Vazeli su nikima rogoce, a judi su zivili ol tega. Jo son pocel slusot stori svit ca je bil protiv one vlasti. Obo temu nison mogal is storin govorit u ono doba. Mi nismo puno blizu za govorit obo tima stvorima. Jo bi bil isal doli blizu storega Sargota i jo bi bil is njin govoril. Un je mene svitovol. Na misto puć se is dicun igrat jo bi bil isal di je un karpil mrize, jo bi bil isal is njin govorit. I tu je mene tisilo. Jo bi ga bil digod pitol obo vitrima i koko je daleko do Itolije. Tu je bilo jos dvo-tri godisćo pri nego son utekal. Jo son mislil na tu. Tu je meni uvik bilo na pamet. Obo temu son pocel mislit kal son imol cetarnaste-petnaste godisć. Jerbo kal bi bili oni judi dusli iz Amerike ovodi is onima klobucima i obučeni u lipu robu Amerikonsku i lipe postole jo bi bil zamisjol kako ću i jo jelnega dona bit Amerikonac kako i oni. Somo oni su imali korte za portit pul Amerik, a meni je vajalo uteć. I tako, kal son jo tu pocel mislit, vavik son imol na pamet kako ću jelnega dona uteć odovle. A nikoga nison imol ni u Amerike, ni u Australiju, ni u Kanadu. Vajalo je uteć u Itoliju pok ca bude bude.

Kal je stori, muj otac, isal, kal su njega dvigli u vojsku opet, u rezervu gori na Rovnu, jo bi bil isal gori nanoge, jerbo stori je tamo kupil kruh ca bi vojska hitivala, onda bi jo bil, a ca son imol – jelnu petnaste godisć, jo bi bil is vrićicun isal tamo svaki drugi don vezest kruha, onega suhega, da se mi doma prihranimo.

Mati je lavurala u fabriku, a stori je hodil i na more. Imali smo lozje priko barda. Tu su bile store loze i vajalo se je puno mucit kolo tega lozjo, a ol tega ništa ni bilo. Nojboje je bilo kal bismo jo i stori išli po moru i ujoli ligonj i konjoc. Is tin smo se hranili kal bismo bili lavurali tu lozje. Bili bismo se dvigli ujutro u četiri ure jer bilo je hoda do tega lozjo priko barda. Dujdes na lozje – oglolnis, a pul bine kruha za čili don.

Kopol son, ruke su lavurale, ali mozak je sve jelnu mislil. Kal jedon mladić ol petnaste-sesnaste godisć lavuro, kal je glodan, kal ni budućnosti, kal ni di ćapat koji sold da bi se cagod prisparanjalo da bi bilo boje, nego vajo svaki dinar olma istratit, onda to mlodo giova vej nimo co drugu mislit nego kako uteć otle tamo di se more zi vit.

Vojska je bila na svakemu koraku. Ovi oficiri su nos krivo gledoli. Da von rečen jelnu stvor kal son imol petnaste godisć, kal su dusli ovi oficiri ovodi. Jedon oficir, a svit je govoril is njin i počeli su govorit svega, a tu je bilo di je peskarija sal, i un jelnostavno govori: »Šta ćete vi ovdje, vi ste sami Talijani, vas bi trebalo svih ubit i bacit u more.« A stori Voga mu na tu olgovoro: »Ma šta ćeš ti, šta ti znaš što je život.« I ni mu mogla ništa učinit. Somo covik se je istresal i isal je pul doma.

Mi Komizoni smo zivili ovodi na ovi nas skuj, ali bili smo isto kako zarobjenici u svoju kuću. A bilo je i Komizonih ca su bili protiv mladosti. Bilo ih je koji bi ispijali svuga covika i upropastili ga i jo son se mislil obo temu kako tu more bit. Kako tu? Judi su se strašili jedon drugoga ovodi.

Kal son hodil u skulu bilo nos je u peti A i peti B u svaku klasu po cetardeset dice, a ol tih osandeset, ca smo rojeni tri desede vete, somo su dvo ostali ovodi u Komizu. Somo dvojica!

Duslo je vrime da vajo uteć. Imol son nikoliko prijatej i mi smo se počeli dogovorat. Jo son njin pridlozil da ću se provat sprijatejit is jelnin kalafoton – bilo mu je ime Andrija. Un bi bil isal svaku populne posli lavura stavit vorsu na Sike. Bil bi ujol ugora, marinu i tako. Tu son jo studimi kal bi un bil isal i kal bi se bil vrotil. Onda smo mi tu planirali da se jo is njin isprijatejin i da bi un mene vazel sobon dvo-tri puta pok da vazmen ol storega pušku i prisilit ga, a oni da me čekaju na puntu tamo i portit pul Itolije. Ali tu ni bilo moguće. Ti plan je propoi i onda smo išli na drugu bondu.

Išli smo u Okjucinu1, prigledot zola u Okjucinu. Tamo je bilo dosta motorih, brodih tamo. Bilo je tu pedeset i pete. Godisće don pri nego smo utekli. I dusli

1. Okjucina – selo na sjevernoj obali otoka Visa, udaljeno od Komiže dva sata hoda.

smo tamo u Tihu2. Po noći smo išli tamo lampadinima i parvu nuć nosli smo jedon brud is motoron i nosli smo manicu ol motora, spanjulet je bil u motur. I kal smo sve tu nosli da moća ga provat. A brud je bil na kroj. I zavartili mi manicu, oputili motur i sal da ćemo se dogovorit, da ćemo uteć. Ostalo je da ćemo uteć drugu nuć.

Bili smo četiri: jo, Zoro, Tonci Gobre i Jovo Zorotović. I sutradan poslali Zorota u Zokamice3 neka nos tamo čeko tako da nos je manje priko barda, da nos ku ne vidi zajelno. U Zokamice un je olnil kruh i tamo nos je cekol da mi dujdemo brodon po njega.

Dusli smo mi tri u Tihu. Olma smo porinuli brud. Brud je bil kako jelna veliko borka ili loja. Oni su riboli is tin brodon. Kal smo porinuli brud, poslol son Jovota neka ide vazest manicu. Isal un po manicu, ali manice ni di je stola. Ni bilo ni spanjuleta u motur. Sal kako ćemo oputit makinu? Ni manice, ni spanjuleta. Bit će nos kogod vidil kal smo tamo holi i bit će cagod posumjol.

Sal mi smo porinuli brud, al ne moremo ga oputit. Vazeli smo manicu ol drugega broda, spanjulet ol drugega motora, ali nikako makinu oputit. Ca ćemo sal? Mi smo se pristrasili, ono mlodi, sesnaste godisć. Imali smo jelnu storu busulu i hitili smo busulu u more, ali brud nismo već mogli navuć, nismo imali furce. A Zoro nos je cekol u Zokamice da ćemo ga tamo ukarcat kal pasomo. Ca ćemo sal? Bil je niki katrom doplivol na zolo. Svi se zakatramali. I brud buta somo na parvu polugu i vezi ga. Tako je brud ostol, a mi smo omakli pul Komize.

Išli smo olma kol Mare Zorotove pokujne. Rekli smo njun. Ona ni znala za sina. I place ona. Sal svak se strasi ako se dozno jer policija će nos ćapat. Gotova je.

Dusal jo doma. Mene stori čeko. Počelo puhat. I un pocel plakot kako molu dite. Govori: »Da ste utekli po ovakemu vrimenu svih bi vos more izilo.« Un je plakol kako molu dite. I tu je tako finilo i pomalo se zaboravilo.

Judi su i daje utecali, a život se ni poprovjol. I mi smo onda opet, nos tri bez Zorota a is Jankoton, jerbo Janko je imol brud, planirali uteć. A ti brud je stol onondi di je sal peskarija, izmeju kolune i zida ca je ol Paloca. Tu je stolo na kroj toko vrimena. Bil je iza kantuna pok su se judi pisali u njega. Bili bi dusli iz kina, popri se je pisalo usuda. Bilo je puno svita u Komizu. I ti brud se je rasusil, a bil je na toko mist cimenton jerbo je bilo izagnjilo sve.

Odlučili smo da ćemo provat opet. Dogovorili se is Jankoton da ti brud porine, da ga potopi neka se istisne. I pocelkon desetega miseca pedeset i seste odlučili smo da ćemo uteć is otin brodićon. Svak je ol nos imol svoju duznust. Kupili smo kruha don pri. Sakrili ga. Gori je bila jelna spilica na Grizice4. Butali smo unutra pet-sest binih kruha, a za pit meni je bila duznust da iden gori na Sveti Bijoz i da vazmen domijonu vina. Janko je brodon vajol duć onamo di je bila jelna rapa – bunker ca je vojska bila učinila blizu Bilih stinjok.5 Toti smo se imali ukarcat. Da će oni due is kruhon iz Grizic, a jo iz Svetega Bijoza6 is domijonun vina. Tako je i bilo.

2. Tiha – uvala s par kuća u blizini sela Okjucine.

3. Zokamice – uvala na pola puta između Okjucine i Komiže.

4. Grizice – 1.

5. Bile stine – 1.

Bila je subota, i Janko, siromah, vazel brud, a niko dica: »Ono Janko gre uteć u Itoliju!« Počeli vikat za njih, ali za tin nikur ni isal.

Jo son, već je bila nuć, isal gori na Sveti Bijoz vazest tu vina. Bil je gori burba Frone, a jo govorin:

– Burba Frone, stori gre sutra u Splitu i olnit će teta Matiji malo vina pok son tu dusal vazest. – A burba Frone se misli. Misli se un kako tu da son jo dusal po noći vina vazest gori na bardo. A un meni govori:

A vo je lipu vrime, vo je bonaca, vo će posli potegnit tarmuntanez. A lipu, lipu je vrime. »Znol je un zoc son jo dusal po noći vina vazest. Ni til mi reć da zno, a volil mi je malo pomoć. I jo doli niz dolac, onda na Manjaremu pok doli niz savurnol. Jo na skina is domijonun na stumak i niz savurnol nizbardo.

Bogami, sve je išlo kako je bilo receno. Oni su bili is kruhon doli a oto mene is vinen. Cekomo. Oto Janko is brodon i ukarcali se. Zavezli pul Knjezerata.7 Jo son veće putih po moru bil i jo son uvik pitol, a i stori Sargo mi je toliko tega rekal obo vitrima i obo zvizdima, a znol son malo i jidrit. Imali smo jelnu storu jidro na ti brud i voga mi izmeju Knjezerata i Bišova. Vozi pul Itolije. Voga!

Niku doba noći culi smo torpedni brud, culi smo njegove motore. Kal un fermo makinu, fermomo i mi vozit. Culi smo ga, a nismo ga vidili. Un je fermovol makine za slusot hoće nos di cut. Je un iskol drugega, je iskol nos, jo tu ne znon, ali mi smo stoli atento i cin oni fermaju, fermomo i mi. Ni govorit ni veslat. Ferma! Jerbo kako je bonaca bila tu se na daleko čuje. Ferma! Tako dvo puta pok ga vej nismo culi. I voga, i voga!

Vozili smo čilu nuć. Kolo dvi-tri ure populnoća počelo malo hlodit. Dvigli jidra. Počelo lipo hlodit. Vajalo je sekat. Ti brud je tekal. Asti boga, tu bokun storega broda. Pokojan stori Janko bi se bil digod izvornil is njin. Tu je broda bilo usko, vergulo. Bil se je jedonput vodi u rivu izvornil. A dobota je i nos bilo izvornilo. Jo son bil na temun kal je počelo malo boje hlodit. Jo govorin: »Tonci, hol vamo!« Imali smo malo skorus, da ću mu dat skorus, a un ne pasat bondun ol vitra, nego bondun ol jidra. U temu momentu ulilo je, a jo iskocil na drugu bondu i brud se nadretil.

Počela zora. Opet pala bonaca. Ali more je bilo prilično iskopalo. Vidimo nike brode. Gledon jo jesu no koće. A Janko da su no vojni brodi. Da će nos saćapat, pocel plakot. Njega su vej jedonput bili ćapali, bil je u zatvor i un je provol tu. Mi blizje, blizje i blizje koće taljonske. Ma sal sve su dvigle mrize, sve portile. Ma jelna koća mi blizje koći, blizje koći, bizje. Zelili smo se ćapat nje. I dvigla je mrizu i prema non. Dusli do nos i govore da neka njin domo sidro i veslo i jidro pok da će nos vazest, da će tu bit kako dokaz da su nos sposili. A ti nas brud, tu je teklo i Taljonac govori da neka brud molomo. Tako je i bilo, prikarcali se mi na koću. Jutro je bilo.

6. Sveti Bijoz – predjel i seoce s istoimenom srkvicom na sjevernom brdu iznad Komiže.

7. Knjezerot – 2.8.

Oni govore da nos ne mogu olma olnit u Itoliju, da su pena dusli da je njima za ribot. I mi smo riboli is njima tri dona. A to koća bila je iz San Benedetta. Na brodu je bil jedon kucin i ovi Janko un se je strasil kučina i u strohu pri kucinon popenjol se je gori na jarbul. Taljonci se smiju, a un gori na jorbul da ga kucin ne ćapo. I tako se malo smijali i isprijateljili se is Taljonima. Dovali su non jist. Kuholo se je. Onda smo njin oproli brud.

Nismo znali ca se je dogodjalo ol naše famije. Oni su se pensali za nos. Mi smo utekli is tu storega broda, mlodi, mogli smo se potopit. Bas mi je sinuć nikur provjol da se ispominje kako su mu niki rekli da su tal bili culi na taljonski radijo kal smo mi utekli, da je govorilo: »Sono venuti quattro matti Da smo mi ludi ca smo bizali is takin brodon pul Itolije. Da su četiri ludo dusla iz Komize u Itoliju na vesla is cimentonin brodon.

Iskarcali su nos tamo u San Benedetto. Onda na kapetaniju, na kvesturu. I jelnega po jelnega nutra. Kal su nos tako ispitali, toti smo prispoli i za Cremonu. Sal nos vodi policija, a mi ono ol salaca, bokun kosuje pok se sve ono iskordalo, a svak nos gledo kako da smo mi niki kriminalci. Srom je nos, zabiljeni ol salaca, roba non se iskordala. I dopratili nos tako do logora.

Tonci gledo kriz rapii unutra oni svit neobrijeni. Govori: »Di smo vo dusli, moća se vrotit doma!« Mi kako dica. Mi smo dica bili. I ništa, išli smo nutra. Cekomo ca ćedu učinit is non. Dusal jedon Istrijonac, govori: »Stojte ovodi«, govori, »dat ću vam slame i ovo za spavat«. Tu je bil prolazni logor. Tamo je svakega svita dohodjalo. Ne somo iz one store Jugoslavije ca je bila, nego i iz Albanje i iz Rumunije. Svakega svita je bilo tamo.

I toti smo misec don učinili. Svega je bilo. Kacjola juhe, malo manistre i ovako. A bilo je svita toti ca su stoli u ti logor i po nikoliko godisć. Sal se mi mislimo ku će nos vazest. Jovo je imol borbu u Jamerike, Tonci je imol tetu i nikega borbu, Janko je imol niku svojtu, a jo nikoga. Judi su holi pul Njemaske u rudnike lavurat, hodili su pul Francuske. Nojlagje je bilo puć ća iz logora ako si til puć pul Njemaske. Ali jo son til puć daje i zatu son bil spreman i veće cekot somo za duć do Amerike, Kanade ili Australije.

Jelne setemone bilo je da će Kanada vazimt svit. Ali tu je bilo puno teško pasat. Tukalo je da si mlod, da nimos puno skule. Ako imos puno skule neće te vazest jer njima ni bilo potriba tamo školovanih judih. Sal je drugačije, sal se je okrenilo, sal vole skolovone jude. Oni su gledoli i ruke, ako su ti ruke bile lise računali su da nikal nisi u životu lavurol i nisu te tili vazest. Sve smo mi tu olma vidili i mi smo tarli ruke obo posteju po čili don, a onda mazoli ruke korun ol naronce neka se vide zuji da su tu ruke od lavura. I buta se u red.

Kal son mu rekal koko godisć jimon, a imol son osavnaste godisć, vonka is menon, a jo opet u red. Dujdi jo opet do njega, a un me poznaje, bil je niki Makedonac. Ovi judi ca su znali malo ingleski govorit bili su zaduženi za is sviton lavurat. I jo tri puta u red i svaki put bi me ovi Makedonac vrotil: »Nemoj više doć ovdje, ti imaš osamnajest, ne možeš!« Onda ga je zaminil jedon iz Zadra. Ni me pri vidil. Jo son ga zamolil da mi buto da imon koji misec manje ol osavnaste godisć. Tako je i bilo i tu je pok tukalo cekot.

Judi su cekoli na misece hoće tu odobrit. Kal ti odobri tukalo je puć na likora, onda ako nisi imol sve zube ili ako si bil bolestan, ako si imol operaciju opet te nisu tili vazest. Ako nisi bil tamo na kortu na zidu gotova je bila. Ideš spat i mislis hoće te butat na listu, hoće te vazest, di ćes puć, ca će se dogodit ol tebe. Tamo je bilo svita koji su pet godisć bili u logoru i nikur ih ni til.

Jelna je stvor bila uteć u Itoliju, a drugo da te prime kal nimos u svitu ninder nikoga. Moja mati bila bi kupila digod koji dolor i bila bi mi poslala. Ali posćeri su kroli. Jedon Makedonac je bil posćer i bil bi ovako popipol malo pismo za vidit je pinez. Tu se je krolo. Ali digod bi bilo i duslo.

Ispominjen se jednoput jo i Tonci, pri nego son jo dusal doli u Bari, dusal non je dolor, jo ne znon meni oli njemu. Jedon dolor. Išli smo na pazor di prodoju sir i sal pise tamo koliko tu dohodi, ali tu se je prodovalo na deset dekih, a mi smo mislili da je tu čina za kil. Sal ćemo se barenko sira najist, mislimo mi. I kal je Tonci vidil koko mu je dol, ćapa un dolor nose i vrotil mu sir. Mi smo se i na kruh u veltrine nazirali. Bil bis dobil u logoru kus kruha i pastasute i tu je bilo sve. Bilo je puno slabo u Cremonu.

I tako cekoj kal će ti ime napisat na zid, hoće te kojo zemja vazest, hoće ti se ku smilovot. Jo son cvorsto bil odlucil da nikako ne ostanen u Evropu. Jedon mi je stariji rekal: »Ti si mlad, nemoj ostati ovdje u Evropi, Evropa je bure baruta, idi u Ameriku

I svaku jutro cin se dvines parvu ideš vidit jesi na zidu. Je ti ime na listu. I jelnega jutra vidin jo: Petar Zanki!

Ti moment bil mi je kuda da son se ponovo rodil. Bil je tu muj novi rojendan. Posli misec don dobil son taljonski pasaporat i pri menon otvorila su se vrota Kanade.

Tako je za mene pocel novi život. Ali ca ću ti vej provjat. Mojih tristipet godisć ol kal son utekal ne more stat na tejp (tape – kazetofonska traka). Ćapol son se zemje i danas proizvodin na mijore tonih verdure. Obogatil son se u tuju zemju, a iz svoje zemje, kal son utekal one noći u otubru pedeset i seste, iz svoje zemje vazel son somo jelnu storu vriću i domijonu vina.

9.

PRIJATELJ UČITELJA ZLA

Jo son rojen devetnajeste. Kako i svi Komizoni bil son u partizane. I kal je finii rat demobiliziron son kako oficir jer ne volin slusot, a zapovidat jos i manje.

Kal son dusal doma obnovil son lozje. Bil son kuntenat daje dobil komunizam, da ćemo sal zivit boje, slobolnije, lipo. Ozenil son se. U dvo godisćo dobil son dvi cere i pocel son lipo zivit. Ali vej u dvo-tri godisćo vidil son da je počelo hodit napuko. Novo vlast je tila unistit tezoka. Dusla je kolektivizacija – ruski sistem. Nos koji nismo tili puć u kolektiv, nos su krivo gledoli. Počelo je bit teško. Vino je bilo puno cine, a porezi veliki.

Lozjo su se počela zapusćat. Počelo je hodit nizbardo. A hodil son i na more, liti son hodil na sardele. Bil son u Riborsku zadrugu. Vajalo je nikako prizivit. Imali smo toliko lozjo, ali ol tega se ni dolo zivit.

I tako pasoju godisćo i sve je to gore. Onda su niki iz Komize utekli pul Itolije. Tal son i jo pocel mislit obo temu da utecen. Počele su bile dobrovoljne radne akcije za grodit fabrike, za grodit kasarne. Tako su nos prisilno tiroli da idemo na te dobrovoljne radne akcije. Kal son se jo bunil da zoc to, ovi ca su bili na vlast bili bi rekli: »Vi koji ste protiv nos vi ćete veće grodit ovu nasu zemju«. Jo son bil u, ca su govorili, u corni libar zapison. Govorilo se je da kal bi duslo do čega da bi te ubili. A jo son bil ume te. Jo son se druzil is Momo ton Manzoton, a un je bil neprijatelj one vlasti parvi u Komizu. Prefin je u novine pisalo da je un »učitelj zla«, tobože da un mlode uci taljonski kako bi se mogli snoć u Itoliju kal utecu. I tako je finii u novine kako »učitelj zla«. Malo se je ku usudjivol bit prijatelj is njin. A jo se tega nison strasil, jo son is njin setol po rivi. Un je bil religijozan, a bil je i pametniji ol nos i vidil je kul vodi to vlast, da ne vodi dobremu. Jo son imol svoje mišljenje, ni un no me puno uticol, ali un je bil meni drog i mi smo bili prijatelji.

Moja je žena iz Bišova, a meni je milicija zabranila puć na Bišovo. Tobože da son jo sumjiv za uteć. Žena iz Bišova, a jo na Bišovo ne smin. Ali jelnu nediju bil je niki izlet iz Komize – holi su prugun na Bišovo. I pruga se nakarcala svita u rivu za puč pul Bišova i portila. Ali nikur je bil ostol, nikur je bil zakasnil i pruga je fermala na mulu za tega ukarcat, a jo son slučajno bil toti i odlucil son tega momenta ukarcat se za puć na Bišovo, za učinit jir, za vidit Bišovo. Buta se jo u brud, a bila su dvo pulicijot u brodu kako pratnja, za čuvat. Jer tu je bila pogranično zona. Ni se smilo. I onda son se jo ukarcol i butol se izmeju svita i posustil se da me pulicijoti ne bi vidili. Kapiton broda je bil barba Mote Sprojak. Un me je vidil i govori mi: »Ti ne smis, ali jo ću mučat, sakrij se da te ne vide«. Portili smo i kal smo dusli na pul puta, onda son se jo ukozol. Kal su me vidili ova dvo pulicijota, oni su me poznavoli, znali su me da son kako neprijatej, i kàl su me oni vidili:

Kako si ti na brodu?

– A idem na Bišovo!

A ti znaš da je tebi zabranjeno?

– A sto Bisovo nije Jugoslavija kad ja ne smijem? Po kojem to zakonu ja ne smijem na Bisovo?

– Tebi je zabranjeno! Kapetane, vozi natrag da ga iskrcamo, ovaj ne smije na Biševo.

– Ne – govori barba Mote Sprojkov – vi ste njega mogli spriječiti da se ukrca na brod. Ja radim svoj posao, a vi radite svoj i sad ga čuvajte, a ja vozim dalje. – Barba Mote Sprojkov imol je kuraja, ni se un strasil, bil je junak. Ni un til njih poslusot neka su oni vlast.

Onda smo na Bišovo išli vidit špilu. A jo son moral ostat na brodu dokle su putnici razgledovali špilu. Ali kal su se ova dvo pulicijota okrenila, jo son se lesto isvukal i iskocil u more. Oni vicu da se vrotin nose, a jo plijen daje u špilu. Tako son bil u špilu kako i drugi i onda smo išli u Mezuporat1 di su oni marendoli, a mene su ovi pulicijoti deportali jelnin drugin brodon pul Komize.

Imol son jelnu gundulu za se puć kupat. U Zokamice2 son imol nisto zemje i dvo-tri rogoca i bil bi digod isal tamo gundulun ubrat nozumine za konja i kićo za kozu. I jelnu jutro odlucil son puć tamo. Bila je stroža na mulu – vojnik is puskun na glovu ol mula. I un me je vidil, ali ni mogal ništa jer son bil daleko. Bilo njin je tu sumjivo i olma su jovili da son isal gundulun pul Knjezerata.3 U Komizu je uvik bil patrolni brud. Onda su patrolnin brodon išli za menon. Jo son vej bil dusal u Zokamice, bit će tri-cetiri kilometra ol Komize, u jelnu valu. Toti son imol tako malo imonjo i gundulu son butol na zolo i isal u busak ubrat malo nozumine, po obicoju, i kićo za kozu.

Gledon iz buska – oto ti patrolni brud iza punte ol Barjoske.4 Izosal je iza punte i pul vamo. Fermol ispri zola. Vidil je gundulu u zolo, a jo son bil u busak

1 Mezuporat – 5.2.

: Zokamice – 8.3.

3 Knjezerot – 2.8.

4 Barjosko- uvala na zapadnoj obali Visa.

i onda son se sakril da me ne vide. Fermali oni i ispustili niki kajić u more. Dvo mornora kajićon išli na zolo i vicu: »Barba, barba!« A jo mucin, nison njin til olgovorit. Vidili su da njin jo ne obadon i onda su vazeli gundulu i gredu za puć pul broda i da čedu mi vazest gundulu. Oni su računali da ću jo uteć, a ako mi vazmu gundulu onda ne mogu, neću puć plivajuć pul Itolije. Kal son jo vidil da su oni vazeli gundulu, jo son se dvigal na noge i zavikal son:

– Ostavite mi gundulu, to je moja gundula!

– Kad je tvoja, dođi dole, trebamo te! – Onda son isal doli, ćapali me i is menon na patrolni. I mene i gundulu olnili pul Komize. Doveli me u Komizu, doli mi gundulu i da moran puć na miliciju.

Mi koji smo vlastima bili sumjivi za uteć nismo smili puć ninder brodon. Bilo je zabronjeno. Bil je vojnik is puskun na mulu. I na miliciju butali u zapisnik da son jo til uteć. A jo da nison til uteć, da bi jo lako utekal kal bi til uteć, ali da jo nimon zoc uteć. I tako su me molali.

Nikur iz Komize ni utekal gundulun, a veće ih je uteklo sandulun. A jo i Tonko Sprojkov jedonput smo se bili gundulun oputili da ćemo uteć, ali obligalo nos je vrotit se jer je počelo jugo. Tonkotu je mati Knezićova, Tomazine ćer Burtula ca je u Jamerike jos živa. A muz njuj je umor – burba Viško Sprojkov. Tonko njin je sin. I onda smo se jo i un organizirali. Njeguv borba imol je gundulu, onu malo veću. I onda smo se jo i un organizirali za uteć.

Na Pizdior smo sakrili gundulu. Butali tamo nike stvori za vazest sobon – malo spize, mih vode i na dvo vesla da ćemo uteć iz Pizdice. A bila je bonaca. Vazeli smo mih vode, vazeli kolocih ca mi je žena bila omisila. Jo son olma planirol da ako nos ćapo jugo da ćemo vozit jugon u karmu pul Sveca i duć na Svetac,* 6 sakrit gundulu u busak i mi se sakrit u busak da nos ne nojdu ako nos budu iskat, a onda kal učini lipu vrime iz Sveca puć pul vonka, a vonka su taljonske koće pok bismo išli na koću.

Tako smo mi portili iz Pizdice i ćapali rotu pul Sveca, ali kal smo izosli vonka jelnu miju, malo veće, počelo jugo. Počelo jugo, nikako smisno. Sprojak se pristrasil. Jo son bil za tu da se ide napri, a un da se vratimo, da ćemo se potopit. Govori un da ćemo puć drugi put. I tako smo se vratili. Ali njegovi doma doznali za tu i vej ni mogal duć do te gundule.

Jo son stalno mislil kako ću uteć, hoće di iskarsnit kojo ćonca za omaknit kulfon. Momo Manzo odlucil je bil omaknit is Vjekoton Pirjicun ca je bil makinist ol levuta. Da ćedu ukrast niki brud, a da će Vjeko puć u Splitu učinit manicu, jer ni bilo lako duć do manice, svi su sakrivali manice da njin ku ne bi ukrol brud za uteć pul Itolije. Jo son se pridruzil njima.

I Vjeko isal pul Splita da će učinit manicu pok da ćemo omaknit. Vroćo se iz Splita da se ni moglo napravit manicu, da ni uspil. A Momo je hodil na more. Bil je barker. I Momo se poviril svićoru da misli uteć i zamolil ga da mu dobavi

Pizdica – plaža s izvorom vode u komiškoj uvali.

* Svetac – 2.9.

jelnu kantu nafte. I ca se je dogodilo, ovi svićor bil je prijatelj is jelnim partijcon i bit će mu tu rekal i tako je vlast doznala ca mi planiramo. Počeli su nos pratit, počeli nos strozit. Kako tu manicu nismo uspili napravit tu je pok išlo u dugo i oni su postali nestarpjivi, dodijolo njin je pratiti nos i onda su rekli puliciji da nos capo i zatvori.

Tako je i bilo i jo son finii u zatvor u Visu. I tamo son agvantol sedandeset i tri dona u parzun. Toti su nos ispitivali. Ispominjen se kako mi je vej bilo dodijolo, kako tu vej nison mogal polnit, tu ispitivonje, i onda son njin rekal: »Je, mislil son uteć i jedva son cekol kal ću uteć da se oslobodin ovega i da iden u svit«.

Jelno jutro dusal mi je jedon milicioner da dujden lavurat – nosit darva za oficire. Jo mu govorim na tu: »Ja sam zatvorenik i vi ste mene zatvorili i ja ću stat u zatvor, ali radit neću!« Onda su me vratili nose. A jo pocel kantat. Kanton jo, a da se ne srni kantat u zatvor. »Ma di tu piše da se ne srni kantat u zatvor? Ili će propast Jugoslavija ako jo kanton?« A da se ne srni. Kal je tu pasalo vratili su nos doma.

Pri tega godišće ili dvo imala je uteć iz Komize jelna grupa – njih desetak. I onda se je dogodila spija, doznali su i ćapali ih i sudili njin. Bili su strogo osuđeni po tri-cetiri i pet godisć. I bili su po zatvorima, bili su u Lepoglavu. Kal smo mi ćaponi na isti način, pol sumnjun da ćemo uteć, nos su pustili posli istraznega zatvora izboga tega ce se je bil prominil zokun. Tu se vej ni smatralo kako krivičnu djelo jerbo da tu nismo izvorsili nego da smo somo imali namjeru. Tako smo pok bili pusćeni. A mi smo olma počeli planirat kako ćemo uteć.

Vrime je pasovalo i pasalo je nikoliko misecih, a Drago Pirjica, ovega Vjekota brat ca je mislil uteć is menon i Momoton, un je organizirol za uteć. Njemu je bilo borzo za puć u vojsku i un je til uteć pri vojske. Kako je un znol da son jo bil is njegovin braton za uteć, on je dusal k meni i govori mi da će un provat ukrast brud is kojin gre na more i da bi me un vazel ako jo mislin uteć. Tu son mu je konfermol: »Duć ću is tobon somo mi ti reci kal«. Un je ribol is Nadaloton Antusinin i oni su holi nutra u skoje. Imali su molu koću i koćali su po konolima izmeju skojih i prodovali ribu u Splitu. Tako je un ribol i cekol ćoncu za omaknit is otin brodon, a jo son cekol njega svaku nuć da mi poklapje na vrata i reče: »Moća!«

Te noći jo son bil u posteju i kolo pulnoća klapje nikur na vrata. Isal jo na ponistru vidit – ko je? – kal tamo Pirjica! Jo govorin Katarini, ženi, da uzeze sviću, da je dusal Pirjica da vajo putovat. Ona se je dvigla, dusla doli, a Pirjica na vrata. Dusal u kuhinju, sei i pocel provjat: kako je utekal iz Matejuske7 dokle su Nadalo i sin mu prodovali ribu na peskariju u Splitu, kako je pasol niz Marjon, pok niz Čiovo i pul Šolte i da je bil sakril brud u Tatinju,8 kako ga isću, kako se u sutun oputil pul Visa i dusal u Veli dui,9 da je tamo ostavil i brud i nanoge dusal priko Pećine10 u Komizu.

7 Matejuska- predjel na splitskoj obali.

8 Tatinja – uvala na južnoj obali Šolte.

9 Veli dui – 4.2.

10 Pećine – predjel na sjevernom brdu komiške uvale.

– Puj ti zovi prijateje koji su za uteć – govori un meni. Jo son olma isal po Momota. Un je stol blizu. Usput son inkontrol Cencita Mardesića Smartova, pokujnega. Jo mu govorin:

– Cenci, dusal je Pirjica, gremo ća. – A da un tuko puć doma vazest kapot, a da će se žena probudit, da će ona vikat.

– Zaboravi kal je tako. – Isal jo u Momota, klapjen. Dusal je, otvoril mi vrota.

– Pirjica je dusal levuton iz Splita, vajo noćas bizat. – A da kako je dusal, da je tu siguro.

– Ma kako ni siguro. Brud veliki i jidra, motur, imomo nafte. Je gres? – Da koko nos je, da vo, da no.

– Zaboravi! – jo govorin – Ti si strasjiv, a ti ćes cut sutra koko nos je. Jo gren ća! – Bil son jidan no nje. Isal son odotlec zvat Pavulina Fiamengota Sikretova u Potok.11 Da je na tanac. Isal jo na tanac u solu, a bilo je tu na dvostiosan novembra – sutra je bil Dan Republike. I vidin ga – tanco is jelnun sinjorinun. I jo son pasol kraj njega, izgazil ga na nogu i isal ća pul vonka. A un je razumil i dusal za menon i jo mu govorin ca je na stvori. Olma je isal doma vazest ca je potriba i da će se prijovit u mene.

Onda son isal po Vinku Palagruzinu. A Pirjica je bil zajubjen u nju i njemu je nojvaznije bilo da ona dujde, a ona je bila lipa kako pripelica. Jo gren u Palagruzinih, dusal u njih i govorin:

– A je vi znote da vaša Vinka imo uteć is Pirjicun pul Itolije? – Govori njun mati da zno.

– A Pirjica je dusal, u mene je doma, jo son dusal po Vinku.

– A ona, nesrićnjica, išla je is prijatejicun u Poje12 na tanac. A sal kako ćemo? – Onda jo govorin, palo mi je na pamet da posjen Pavulina po nju:

– Vi oparćojte ca je Vinki za vazest, do malo vrimena će duć Pavulin tu vazest i un gre po nju u Poje. – Jo son se vrotil doma i sve rekal Pirjici ca je i kako je. Onda je vajalo puć jos po Matejota Sjorkumpareta. Isal jo u njega doma i klapjen na vrota:

Ko je?

– Vinko. – Dusal nutra i govorin mu tako i tako:

Dusal je Pirjica, gremo ća. – A njemu žena da kako će je ostavit, da kako će bez njega.

– Ništa, kal se niste sporazumili, jo gren ća. – I jo son isal ća, dusal doma, pozdravil se is zenun i is Pirjicun priko Pećine nanoge pul Velega dola, a Pavulin isal u Poje noć Vinku. I mi priko Zagrebenjo,13 priko Pećine, gori po busku i dusli u Veli dui di je brud. Jo son molol ol kraja, a un oputil makinu i portili. I

11 Potok- predjel Kome.

12 Poje – 4.4.

13 Zagrebenje- klanac na sjevernoj strani komiške uvale.

vozimo. Onda niz Barjoke, niz Puntu ol Knjezerata i pul Stupisco.14 Stroha ni. Ali uvik je kogod na ligne niz kordur ili koji brud pašo, a Komizoni poznaju batude ol svih komiskih motorih. Pok su bili poznali da je tu Nadalota motur pasol. Tu su pok sutradon provjali kako je bilo cut Nadalota motur kako je pasol pul Stupisco. I mi smo tamo iza punte išli u Dogomilice di smo se bili dogovorili. Kal smo se armizali, Pirjica je isal gore pul Rovne15 di su se bili dogovorili da će Pavulin cekot is Vinkun pok da će ih dovest doli u Dogomilice16 za se ukarcat.

Cekomo mi, a pasoje vrime, vej su četiri ure ujutro, barz i pet, a njih jos ni. Duge su noći zimske, ali stroh nos je da ne bismo obalnili, da nos ne ćapo zora, a za puć je na Bišovo za se sakrit u špilu. I tako cekoj, cekoj i niku doba čujemo gori u busak nisto susko, nikur bahće – je, oni su: Drago i Vinka. A Pavulina ni, da će un puć u Komizu, da će sutra dovecer dovest jos nike prijateje iz Komize toti na istu misto i da ćemo mi duć iz Bišova po njih. Ala da, kal je tako, oputili smo se mi pul Bišova.

Kal smo dusli u Tresjavac17 počelo je svićot, dobro se je počelo vidit. U Tresjavac je u tu vrime vojska kopala rape za topove. I mi smo u Tresjavac intrali u Medvidinu špilu18 za se sakrit. Mi levuton nutra duboko u špilu, nutra u škuro i vezi brud za siku. A jo son posli bil cui ol jelnega Komizonina, ca je bil posli nos utekal u Itoliju, da je bil vojnik na strožu čili don povar spile. A pri nego smo intrali u špilu govorin jo Dragotu:

Drago, ovo je perikulo da idemo svi unutra u špilu, vodi je blizu vojska, moru nos duć ćapat. Jo mislin da bi bilo pametno da ti mene vodi iskarcos da se jo sakrijen u busak. – A un ni til:

– Ne, svi ćemo unutra, ako nos ćapaju neka nos ćapaju. – I tako smo svi išli u špilu. Čili don smo učinili nutra u škuro. Na siku smo u špilu iskarcali mrize, jidra, dosta stvorih neka je manjo sćeta gospodom Nadalotu. I dusla je nuć i vajo portit. Izosli smo na buku ol spile i Drago meni govori da vajo puć nose ukarcat one ca imaju duć is Pavulinon u Dogomilice.

Moća, Drago, po njih, ca nos je veće tu je slaje! – I mi smo ćapali rotu pul Stupisćo. Dusli mi za Vis, tamo di smo se bili dogovorili i vidimo – oni nos čekaju. Sal se mi veselimo, ali duslo ih je malo – somo trojica.

– Kako nisu dusli drugi?

– U Komizu je veliko gungula, tu su sve skupine svita, svak provje kako ste utekli i svak se strasi. – Nikur ni til duć nego Pavulin Manzotov is mlodun i Pavulin Sikre. Ti manevar je nos sposil jerbo mi smo ćapali rotu iz Bišova pul Visa, a sal pul Palagruže. Po Tresjovcu, di smo bili sakrijeni u špilu, nos je cekol borbeni čamac koji je stol u Komizu. Cui son bil da su na ti borbeni bila i dvo partijca iz

14 Stupisce – 4.8.

Rovno-4.6.

16 Dogomilice – uvala na južnoj obali Visa.

17 Tresjavac – 2.7.

18 Medvidina spila-4.10.

Komize i da su isli pul vonka za nos cekot kal izojdemo iz spile. Ku zno hobismo bili zivi da su nos uspili ćapat. Nikoga nisu mogli ćapat, a sva mladust bizi. Tu je njima bila veliko sramota. Bit čedu ih kritizirali da su nesposobni. Kako su doznali da smo u špilu, je nos ku vidil kal smo intrali, jo ne znon. Sal njin je bila lipo prilika za se isfugat na non, za dat mlodima primjer da znaju ca ih čeko ako provaju bizat. Nos je isposilo tu ca smo iz spile portili pul Stupisco, za Vis. Tu nos je sposilo da nismo upali u trapulu koju su non bili namistili. A veliki stroh je dozivila naša rodbina jerbo se je sutradon pronil glos da su nos ubili. Nikur je u Komizu cui na Radio-Bari da su arvale nove izbjeglice iz Komize i pen su tad doznali da tu ni istina.

Iz Dogomilic mi smo capali rotu pul Palagruže. Dvo patrolno čamca smo vidili i mi smo se probili a da oni nos nisu adoćali. I niz Palagružu pul taljonske koste. Bilo je lipega mora ol juga, ne veliko furtuna, ali dobro je dimilo.

Kal smo dusli u taljonske vode, onda smo zakantali. Bili smo veseli. Računali smo da smo sal siguri. Ali ni tako bilo. Da nismo u jelnemu momentu poslusoli Dragota bili bismo glove izgubili, bili bi nos ubili. Ti ćes reć – kako? Ovako:

Govori meni Drago:

– Vinko, ono namo jelna koća, ono namo drugo, puč ćemo na vu blizju i reć ćemo da nimomo nafte da nos vazmu i ovledu u Itoliju. A jo govorin njemu:

Drago, ma sal smo siguri. Ku će nos ovodi sal ćapat? A ca ćes puć gnjavit covika. – A da bi un volil tako, da je tako sigurije.

– A ti si gospodor, ti cin kako hoćeš. I un je ćapol rotu pul te taljonske koće. Dusli no nju i govorimo njin da bizimo, da nimomo nafte. Prihvatili nos i oni se prikarcali, a jo se nison til prikarcat.

Ne – jo govorin – jo ću ostat na brodu da cuvon brud. – I tako je ostalo. Vezali levut za koću u remurć. Oni su potezali koću, a jo son sidil na provu ol levuta. Ni pasalo ni pet minutih oli deset – oto ti avijon. Kako smo mi utekli borbenomu oni su naručili avijon i dusal je avijon za non da nos nojde i, svakako, da nos mitraljira. I jo son na provu ol levuta, a avijon se ujedonput stvoril povar nos, ma ne veće ol stu metrih. Avijon. I kruzi kolo nos. A bili smo, ca smo bili? – nikoliko mij ol taljonske koste. I kako smo mi dusli na koću ni mogal ništa učinit i onda je omakal. Kapiton koće je rekal da un zno, jerbo da je spasivol i druge izbjeglice, da će se sal avijon radio-stanicun zvat patrolnega i da će nos duć patrolni ćapat, jerbo da imo pravo po zokonu, kal ćapoje izbjeglice, da imo pravo duć do some koste, da more progonit i ćapat izbjeglice do some koste taljonske. Tako je tu bilo. I kapiton olma dvigal mrizu i portili punun brivun pul Molfette.

Dusli smo u Molfettu i is non na policiju. Toti smo spoli u zatvor. Svu nuć je dazjilo. I sutradon nos olveli na kvesturu u Bari di su nos nikoliko don ispitivali. Pitali su nos kako smo utekli, obo komunizmu, kako je vamo raspoložen norud. Otle smo isli u kamp Frascati, jelnu osandeset kilometrih ol Rima.

Toti smo bili u koncentracioni logor. Tu je bil logor zatvorenega tipa. Bila su dvo kampa: jedon za kriminalce, a drugi za pulitičke izbjeglice. Nos su butali di su kriminalci dokle se ne ispito ca smo mi. Posli su nos primistili u drugi kamp.

Toti je bilo boje, bila je bojo hrona i veće reda. Toti smo stoli četiri miseca i onda smo išli u kamp dvodeset kilometrih povar Napolija u Carinaro di Aversa provincija Caserta.

I tako smo mi toti zivili u kampu u Itoliju. Bilo non je lipo, bili smo slobodni. Hronu smo imali kuda u hotelu. Dobivali smo i robu i postole, pastu za zube, sapun. Divota. Bili smo slobodni. Igrali smo na korte po čili don. Ku je imol voje lavurat mogal je lavurat i u kampu za zidora, za magazinera, za kuhara, a i privatno razne posle. Tako son i jo hodil lavurat, a dobil bi bil i koji dolor iz Amerike. Drago je bil kuhar i nikal ni falilo spize.

U Itoliju son ucinil tri godisćo i pet don dokle nison portil pul Amerike. U Ameriku son imol brata. Un mi je ucinil korte. A ni bilo slabo u Itoliju. Bil bi ćapol pinez ca son lavurol pok bi bil ženi i dici digod poslol pak, a kupil son bil i biciklu i tun biciklun svu Itoliju son pasol.

Dusal mi je poziv ol konzulata da buden spreman, da su mi korte gotove, da ću borzo putovat pul Amerike. Ali pri tega, da se vrotin, misec don pri tega bil son isal u Napoli na konzulat amerikonski i onda son razgovorol is konzulon i rekal son mu da imon namjeru vrotit se u Jugoslaviju, da imon tamo ženu i dvoje dice pok da ću opet uteć zajelno is njima i ako uspijen uteć da ne bi mislili da son jo koji avanturist ili špijun ili tajni agent komunistih iz Jugoslavije. Onda mi un govori da mi ne bi priporucil to nego da ću jo lesto putovat u Ameriku, a da je tamo sal izosal novi zokun po kojemu mogu olma kal dujden učinit korte za ženu i da će mi žena i dica duć lesto u Amerike. Tako son odustol ol tega i portil pul Amerike avijonon.

Dusal son u New York. Decekola me je Emigracija i olpratili me na ferotu za Los Angeles, a prefin su mi doli i dvodeset dolorih da imon za po feroti jer je put tri dona i dvi noći.

Dusal son u Los Angeles i tamo me je docekola zarmona sa svojin ocen. I ona me je poznala po temu ca jo cmijon na njezinu mater.

Ni bilo lako noć posla na more i onda son isal u fabriku Smocitota »Star Kist«. Prol son solu di se riba cisti. Kal fini lavur jo son toti is jelunun grupun tu prol i cistil. Toti son lavurol pet misecih, onda son nosal za puć ribot u Aljasku is Poskotovima.

Aljaska me je tiskla napri. Nosal son Ston i vrotil duge i pocel zivit samostalno. Onda mi je dusla žena i dica posli dvo godisćo.

Ali, ca mi dohodi na pamet, kal son bil u konzula u Itoliju, onda ovi konzul amerikonski pito sve podatke iz biografije čile tvoje famije. I onda je bilo interesantno kal me je pitol za mater, jo mu govorin da mi je mati rojena u San Pedro. A un se ćudi. Ali tu je tako bilo jer muj nono je bil isal u Amerike i un je tamo ribol i rodilo mu se je pet dice. A onda, tu je bilo jos pasonega vika, onda je bilo ribonje na vesla i jidra, i ćapala ih je nevera i svi se potopili. Onda se je moja nona sa pet dice vrotila u Komizu. Ti muj nono bil je ribor kal je bilo puno teško bit ribor. Tu su bili parvi ribori. Ti judi zivili su puno teško. Zvili su u grupima.

na misece daleko ol kuće. Tu je bilo, a meni mati je rojena mijor osanstu osandeset i druge, a ona je imala tri godisćo kal njun se je utopil otac u Pacifik.

I onda son ostol u Amerike, ali stori kroj me je uvik vukal. Nison mogal temu odoliti i onda son se vrotil nose šezdeset i treće. Mene tamo ništa ne poteze. Zolnji put kal son bil, ostol son somo petnaeste don. Meni tu dodije. Meni je ovodi ca ću ti reć. Živin u Splitu i u Komizu. Imon društvo pok iden igrat na korte. Onda kal se uzelin, iden u Komizu. Iden ubrat lemune, iden na lozje, imon mlekinje, smokve, rogoce. U temu jo uzivon. Onda liti kuponje, biciklun učinit jir, noć se is judima. Ninder mi ni prisa. Imon amerikonsku pensiju i meni je ovode lipje nego u Ameriku. Amerika je za biznis, a ovodi je za život.

10.

LOGOR VICTORIA

Kal son imol sedavnaste godisć pocel son mislit kako ću uteć iz Komize.

Pocel, son bit mladić, a ni dinara, nevoja, ne mores puć u društvo. A svi kolo mene provju obo uteconju. Taku je tu bilo vrime. Na tanac jo son moral cekot brata da zatonco i da mi zomje jaketu da jo iden zatoncot. A drogo mi je bilo zatoncot. Ili mater molit da mi nisto do, a ni mi mogla ništa dat.

Bil son isal pitat u fabriku da mi dodu kaki posol. A da ca će mi posol, da jo imon posla, da neka se ćapon motike. A nison imol di kopat kal ni bilo zemje. Hodil son is jelnin tovarcićon po Kostimi.1 A ideš somo da si bil i da si se vrotil. Jer kal ni di sodit lozje onda co? Isal bis ubrat malo trove i vrotis se doma is tovaron i kozun.

I ni bilo druge, vajalo je noć niki izlaz. Niki stariji su vej bili utekli. I mi smo se počeli spremat za uteć. Nosli bismo se bili nos dvo-tri mladića i onda se je pratilo di će bit kojo ćonca za ukrast koji brud i smignut. Holi smo i po Okjucini,2 ali ni bilo prove prilike, dugi put pok bis bil iskidol i ono bokun postolih ca si imol. Po čile noći gres, gres, gres gore – dole. I onda bi te bil kogod ispijol pok milicija na vrota. A bil bis sakril ono robe iskidone da ne bi ti nosli, da nimaju dokaz. I tako bil si stalno u temu strohu. Ali mi smo bili uporni. Oni koji su bili stariji, oni su se boje snojdivali, a mi smo bili jos dica.

Kal smo dusli iz vojske onda smo bili malo stariji i ćapali smo vezu is Jureton Konćinun. Un je bil makinist na brodu ol Zadruge. I tako smo se dogovorili tamo na Rovnu3 da ćemo se iskupit u jelnu kućicu, a un neka nos brodon čeko doli u dolu. Ovi drugi su bili stariji ol mene i pripremjeni boje.

Sva mladust bi bila utekla iz Komize da je bilo lako duć do broda. Ni temu razlog siromaštvu nego zivil si kako u logoru pol direktivun. Parilo ti se je da si

1 Kostima – seoce i vinogradarski predjel u unutrašnjosti otoka Visa.

2 Okjucina- selo na sjevernoj obali otoka Visa.

3 Rovno – 4.6.

kako vojnik. Toti je bila vojska. Nisi mogal skrokoja učinit a da te ku ne prati. Ti ćes reć kako se ni pri rata utecalo. A ni se utecalo neka je bila nevoja jer bi te bili vrotili nose. A po ratu tamo u Itoliju su Ujedinjene nacije formirale logore. Oni su te primali, a ne Itolija. Oni su non hronu slali u te logore. Itolija bi nos bila svih vrotila nose da ni bilo Ujedinjenih nacijih. Mi smo tu doznali od ovih ca su iz taraferme bizali. Oni su tu pri doznali nego mi po skojima. Bila su otvorena vrota Amerike, Australije, Kanade, New Zelanda. Pri u Amerike nisi mogal puč nego ako si imol dobru svojtu.

I, ca ti govorin, mi smo se dogovorili da ćemo uteć. Jo nison ni znol ku je sve u nasu grupu za uteć. Jo son bil nojboji is Pavuloton Biljkun. Toti je bil Nikica Zbarada, Tonko Omer i jos ih je bilo, a jo nison ni znol za njih dokle nison dusal tamo u kućicu Franceza na Rovnu.

I, kal smo se mi tamo nosli, pena smo onda znali ku sve bizi. Tu je sve bilo utajno da bude sigurije da ku ne dozno. Formirala se je grupa a da mi nismo ni znali svi jedon za drugega. Jer ca se je manje znalo tu je bilo sigurije. Jo son somo znol da gremo is Jureton Konćinun.

Iz kućice Franceza spustili smo se doli u Klacinu4 i sakrili se u špilu. Toti u Klacinu, sakrijem u tu špilu oslusijemo kal će se cut motur, kal će duć Konćina po nos.

Konćina je riboi is Moteton Krojovin, a Mote ni znol ca un planiro. Mote je vej bil stariji covik i njega je vajalo prisilit. Mote ne zno ništa. A bili smo toti u špilu, bilo nos je: dvo Malnjazota, jo, Tonko Omer, Markić, Francezova dvo, bilo nos je jo mislin dvonaste.

I cekomo mi toti u špilu. Oto ti niku doba – brud. Čujemo ga iz dajega. Dusal kuroj u nos. Bil je tu moment da se vajo olcipit ol komiske stine i molat se niz kurent neka te nosi po svitu.

Oto brud u Klacinu – je, un je. Konćina! Vidimo Konćinu i Moteta. Kal je Mote vidil u čemu je stvor, un se je til iskarcat na kroj, ali mi smo ga prisilili da ostane u brodu i da ide is non. Ni bilo drugega izlaza jer nos je bilo stroh. I onda smo portili. Taman je sunce zapalo kal smo odrisili cimu ol kraja. Znali smo da motur gre slabo, a patrolni brud je bil toti okolo. Mi smo se nodali da bi nos kojo koća mogla polkupit. Većinu naših koji su utekli devedeset na stu su taljonske koće polkupile.

Po Tresjovcu5 ćapali smo rotu desno ol Palagruže. Po tuj roti bilo je uvik taljonskih koćih i mi smo se nodali da ćemo duć na koju.

I je, vidili smo jelnu taljonsku koću i za njun, ali je omakla i ni je bilo co arvat. Kal se je rasvanilo vidimo jedon moli skuj ispri sebe. Dusli mi na ti skuj. Pusti skuj. Jo mislin da je tu bila Pijanuza. Armizoj se toti i cekoj hoće ku duć na nos. Posli malo vrimena oto ti taljonsko patrola i olveli nos pul Trimidih. Otle su nos olveli u Cremonu u logor.

U Cremonu smo stoli dvo miseca. Dusle su bile komisije iz Amerike, Kanade i svih zemoj koje primaju jude, dusli su izabrat ku njin olgovoro. I sal ako njin

4 Klacina – 6.1.

5 Tresjavac – 2.7.

nisi olgovorol bilo iz pulitičkih razlogih ili zboga bolesti, nisi mogal puč ninder nego cekoj toti. Moral si bit mlod i zdrov. Ni ti smil falit zub, parst, nisi smil imat oćole. Markić ni mogal dobit zatu ca je nosil oćole. Jedino smo dobili za puć u Australiju jo i Bepo Gudej, a ovi drugi većinun su išli pul Amerike.

Piotili su non put i mi smo portili pul Australije. U Australiju opet u logor za izbjeglice iz Evrope. I toti stojis na misece. Jazik ne znos. Ne znos nonke di si jerbo ne znos pitat. Pena smo posli misec don doznali da smo u logor »Bonegila Victoria«. Propju viktorija! Dusal si iz avijona rovno u logor. I kako ćes znat di si i kul si kal pitat ne mores.

Kal smo doznali adresu, onda smo pitali doma i tako smo počeli dobivat pisma. Toti u ti logor bili bi nos dusli vazimat ujutro za na lavur. Olveli bi te u sumu i po čili don bis pilol stabla. Ploča je bila molo, ali dolo se je iskupit koji dolor. Ako si bil dobri lavuratur onda bis bil dobil stalni posol i boju ploču. Ili bi te ku bil vazel na farmu. A kogod je stol u logor i po godisće don.

Bili bi te molali iz logora ako si znol di ćes puć, a jo nison znol di ću, jo nison znol nelnu adresu u Australiju. Onda, kal je Bepo Gudej izosal iz kampa, a isal je kol Dundota koji mu je garantirai za posol, onda je Bepo rekal zo me Ćakariću. Tako je Ćakarić mene dvigal iz tega logora. Un je dusal u Australiju pri nos i stol je is famijun na fit u jelnu kuću, a svi su spoli u jelnu kamaru. Oni bi bili išli leć i izgosili sviću, a onda bi jo isal leć po tlehu. Un je imol molu ploču, somo un zaposlen, a dvoje dice. Un je dusal u Australiju somo dvo-tri miseca pri mene.

Onda son pocel rabotot. Cin son dobil koju stotinu dolorih, olma smo vazeli veću kuću i ploćali je u dvojicu. Jo son njemu bil zajol za kupit kuću i tako jedon is drugin dokle se nismo snosli i počeli normalni život.

Dusli smo malo po malo is deset porst i do kuće i do imonjo, oženili se, stekli famiju i unuke. Naučili smo i jazik i sal znomo di smo, ma vej se ni co vratit.

Ali onega momenta kal ti se je ispunila zeja da dujdes u slobodni svit i kal si dusal u logor, u žicu, u džunglu, bil bis, da si mogal, olma utekal nose. Onako izgubjen setol bis po temu logoru, a tu je zapacovalo terena za čilu Komizu. Toti je svakih judih bilo, svake nacije. Ali nisi znol jazik, nisi znol ništa, ni si znol ca te čeko, a nisi imol koga ni pitat. Vidiš okolo sebe sumu, vidiš logor, ne znos di si, ne znos pitat i činilo ti se je da si dusal u gore nego ca si bil. Da je bilo moć vratit se, olma bi se bil vrotil. Bil bis rekal sonsobon, vidiš oni avijon di povar tebe leti, bil bis rekal: »Da je sal onemu avijonu ćapat se za krelo i vrati se nose u Komizu« – u logor iz kojega si utekal. Oni se barenko ni zvol Victoria.

11.

POVRATAK NA OTOK KOJEGA NEMA

Ime mi je Petar, a zovu me Miro jerbo rodil son se na sedan maza cetardeset i pete, na oni don kal je drugi rat finii. Rodil son se u trinaste urih. Kal son se jo rodil, u Novu crikvu zvona su počela zvonit i kaluni pucot. Svak je torkol ca se je dogodilo. Rat je finii. I tako me prozvoli Miro. A ninder mi ne piše Miro, na korte mi piše Petar jer son izdijen u pokujnega nonota Petra.

Jo son imol cetarnaste i pul godisć kal son se bil pocel oparćovat za uteć, nos pet-sest. Ali posli ovoko godisć vej nison sigur koji su tu sve bili. Somo znon ime onega ca je utekal is menon. Tu je bil Mote Perica. Un je bil godisće don stariji ol mene. Somo smo nos dvo utekli. Nismo tili uteć dokle jo nison napunil sedavnaste godisć jerbo son se ja strasil da ću biti maloljetan pok da ćedu me vrotit nose. A kal son dusal u Itoliju je son njin bil izlagol da imon dvodeset. Nikakih dokumentih nismo imali, nikakih.

Mi smo utekli mijor devestu šezdeset i druge. Mi smo bili zolnji koji su utekli iz Komize.

Jo se ispominjen jelnu večer Mote dusal u mene. A jo son lavurol u pekamu kako šegrt. I govori meni Mote: »Moća večeras!« A jo govorin: »Mote, tako ti boga, ni dovoljno nafte u brodu, vajat će digod noć.« I te večeri smo svuder iskali naftu, ali nafte smo bili čudo malo nosli. Onda smo olgodili za drugu setemonu. Jo son bil kupil jelnu kantu ol dvodeset litor i bilo je dosta u tangu. Ali kako je bil jedon brud do nos, ne znon ti reć cihuv, ukroli smo jos jelnu kantu nafte njemu. I, boga mi, mi pul Itolije otu nuć.

Brud je bil pokujnega oca mi. Bil je moli motur no nje. Makina Coventry ol sest konjih. Brud je bil pol Komunu,1 a tri smo bili za ukarcat se i uteć. Ali bilo bi sumnjivo da se sva tri ukarcomo u rivu i zatu son jo som isal u brud i isal namo brodon na onu zolo pol Mirić2 di je škuro. Tamo smo se niku vrime fermali i

1 Komuna – 2.10.

2 Mirić zid iznad žala u glavnoj ulici predjela Molo bonda u Komiži.

ozdotlec smo portili. Ovi treći se je pristrasil i un non je molol cimu, ali ni se til ukarcat. Ne znon već koji je bil, ali znon da je tega momenta na aleruj ol Komune bilo deset manje deset.

Puhalo je dobro, a loja is kojun smo bizali imala je na sebi oni veliki ferol. Bilo je dobro marete ol juga i kako smo mi hrestali provun ona redina ol ferola ispala, a i caklo je bilo popucolo.

Mote Perica bil je strasjiv. O, tako mu boga, bil bi ga poslol pol provu neka spi neka me pok malo zamini. Ku će tu na temun toko vrimena stot. Vozin tako a dohodi mi na pamet pokojan nono koji mi je uzol reć: »Sinko, ako mislis uteć u Itoliju iz ove glolne zemje – zvizdu tarmuntonu u kvartir karmeni i nećeš se izgubit«. Jo son uvik mislil kako će se tu dogodit jelne noći i ta nuć je dusla i zvizda tarmuntona pratila me je priko desnega ramena.

Mote bi bil isal pol provu dvo minuta i oto ti ga nose. Jo ne znon ki mu je bog bil, jo ne znon je se strasil da ću se jo vrotit nose kako je bilo puno marete. I uvik je stol is menon nose i gledol je gremo provun rotun. Ali pokojan nono mi je govoril: »Sinko, ako uteces u Itoliju nemuj dreto pul Palagruže, nego puj vamo vonka Sveca u kulaf, onda ujutro kal se rasvane, kal ti zvizda tarmuntona uteče, okreni se na livo pul Palagruže, a kal vidiš Palagružu puj dreto unutra«. I tako smo učinili, a boga mi ovi su nos iskali torpednim čamcem. Oni su nos vamo iskali pul Palagruže, a mi vonka Sveca. I tako nisu nos mogli noć nikako. Ali da su nos ćapali u ono doba jo mislin da bismo bili znali oskle bura puse.

Kal smo dusli do taljonske koste nasukali se na sarbun. Ne vidiš Ino, mutno je, a pedak mora dubine, i tu daleko ol kraja dvista-trista metrih. Onda je dusal jedon covik is traktoron da non pomoze izvuć brud vonka. Dusla je milicija, olnila nos u stanicu, dola non jist i olma tu večer poslali nos pul Tresta. Ali mi nismo znali di gremo. Tamo smo vajali puć u kamp za izbjeglice. Kal smo dusli u Trestu butali nos u ti kamp i toti smo jo i Mote ostali dvo i pul miseca. Onda smo dočuli da ćedu nos poslat nose.

Tamo je bil jedon pop, un je bil Dalmatinac iz Zadra, i un je non rekal da je niki covik dusal u Trest iz Amerike i da će non pomoć. Ali dondanas ne znon koji je tu covik bil, a volil bi znat jer un non je dol trista dolorih amerikonskih. Is tin pinezima piotili smo jelnega covika da nos olvede do Venti Mille na granicu Itolije prema Francuskuj. Tu je bilo na dvostidvo selmega šezdeset i druge. A kal smo išli pul Itolije bilo je dvodeset maza šezdeset i druge.

I, boga ti, kal smo dusli u Francusku jopet smo doli krivo godisćo. Strašili smo se da nos ne vrote nose. Dusli mi u Menton i spoli vonka na jelno igralisće. Kako se je rasvanilo mi smo išli doli u jedon grod, u Menton. Dusla pulicija i pokupila nos. Doli su non nusto za jist. I, tako ti boga, doli su non korte da idemo pul Nice. Dusli u Niču i di ćes sal?

Vidimo niku crikvu, katoličku crikvu. Jo govorin Motetu, tako ti boga, jo son glodan, moća kol popa da non do cagod izist. I ono kako ne znos govorit, dujdes u crikvu i pitomo popa, ali kako nos ni razumil ništa, dovede un jelnega covika. Tu je isto bil pop, ali Slovenac. Dobro je govoril harvoski. I un nos na 3

3 Svetac – 2.9.

kafu. Ti pop imol je gore mole kamarice, po dvi posteje jelna povar druge. Toti nos je bilo desetak-dvonaste.

U tega popa ostali smo tako sedan misecih. Bil son nosal posol u jelnu pasticjeriju. Bilo mi je dobro u tu pasticjeriju somo čudo su me malo ploćali – deset franok na setemonu. I toti smo stoli malo pok smo se jo i Mote rastali. Un je bil pol iz nike zgrade. Un je lavurol kako radnik na zgradima, a meni su bili rekli da za muj zanot, kako son se ucil za pekara u Komizu, da je nojboje da iden u Pariz. I jo pul Pariza.

U Parizu son imol veće na setemonu nego vamo na misec. I tako son odrapil u Pariz dobota dvo godisćo. Vajalo je imat zanot za puć u Australiju, a jo son dobro naucil pekarski zanot i u Komizu i u Parizu.

U Komizu nonke cetvorti razred osnovne skule nison finii. U Komizu son bil šegrt u pekarnu Nenabijaja. U njega son se pocel učit za peka. Onda otlec kol Zivkota. Onda son isal kol pokujnega Janita. U njega mi je bilo dobro. Mi smo pekli puno kruha u ono doba. Lavuralo se je po noći. Ploćol mi je dobro i dovol mi kruha za doma. Nison til hodit u skulu. Racunol son da ol tega ni koristi i da jo moran drugačiju skulu finit. Kal son naucil štit i pisat bilo je dosta te skule i teta Vinka me je zaludu silila da na sul klecin izboga tega ca nison til učit.

Stalno mi je bilo na pamet da jo moran niku drugu skulu finit, a te skule ni bilo u Komizu. I-zatu vajalo je cin pri omaknit kulfon. I nosal son se u svitu som, bez pomoći icihove, i tukalo je plivot ili potenit. I jo son plivol. I naucil son veliku skulu ol života.

Na sest selmega šezdeset i cetvorte ukarcol son se u Genovu na vapor i portil pul Australije. Jos mi je oti datum stampiron u oni njihov pasaporat. Kal son dusal u Australiju znol son francuski, a ingleski somo koju besidu, ono malo ca smo po brodu naučili. Imali smo mestrovicu ingleskega na brodu, ali ona je govorila somo taljonski i ingleski. I bila nos je naučila dvodeset ricih: fola, kako ste, brojit do dvodeset.

Dusal son u Fremantle. Sal posli Pariza duć u Fremantle bilo je za mene veliku čudo. Sve posli pet urih zatvoreno. Ni di puć. U Francuskoj je otvoreno sve dvodeset i četiri ure na don. A u Fremantle prefin i hoteli zatvoreni posli devet urih. Ninder žive duše.

Borba mi je lavurol na sječu sume. I buta se jo is njin. Buta se u busak, u džunglu pilat stabla. Jo son bil mlod i toti usrid tega buska, u ime Oca i Sina, ca ću ti govorit. Sal usparvu bilo je interesantno. Bili smo jo i borba i jedon Taljonac i dvo iz Lastova. Oni su imali kamijon za nosit darva. I oni bi dusli do nos dvo-tri puta na don ukarcat darva. A te bije duge su otprilike metar i osandeset. I tu pizo, nike bije pizaju i stu kilih i veće. Vajo ih u dvojicu dvizot.

Kal dujde zimsku doba, navoli veliki doz i ne mores duć već unutra u sumu. I bili bismo išli u Calgury, jelno misto molu. Toti je bilo puno noćnega života. Toti se je igralo na korte, na poker, bilo je kurbih, bilo je svega. I mi bismo bili išli stu i četrdeset kilometrih do tega mista. Jer mi smo zivili u busak, unutra u džunglu jelnaste mij. Toti ni ni žive duše. Somo jo i borba. A ovi bidu bili dusli is kamijonon po darva. I dvi zime po osan do deset setemonih zivili smo u Calgury kal se ni lavuralo, kal su bile velike vode, kal se ni u sumu moglo intrat.

Tu je bila džungla. Toti su kenguri, zeci, dingo, imo puno golubih, onih velikih. Onda bismo bili išli u zece. Tih zecih je bilo i bogu. Ubijes jelnega – dvo i iskuhos za večeru. Uzme pet minutih za ga oderat. I toti non je bilo dobro – težak lavur, ali pinezi veliki.

Ali kal mi je borba bil isal ća, jo son toti ostol som. Tu me je bilo ubilo. Bilo je, a ca ću ti reć kako. Sedan misecih son bil som u džunglu. Ovi dujde somo vazest darva priko lneva i čilu noć si som. Bilo je divjih kucinih i divjih nojevih. Digod ih vidiš po pedeset – šezdeset.

Na don se je brolo do tristipet tonih dor. Život teški. Da nisi imol tako puno za lavurat barz bi ti digod dusle i suze na oci. Ali ni bilo vrimena za suze. Zivil si u tendu. Puška blizu tebe, busak kolo tebe, divje zviri. U četiri ure ujutro na noge. Čili don do noći onin cirkularon pilos stabla, kidos grone, stivojes trupnjeve. Svi coran od one prašine. Govoril je borba: »Kal vidin tebe, vidin sebe. Ti si mi zarcelo jerbo drugega zarcela nimomo. Jedon drugemu smo zarcelo. I tako devet misecih. Pocmes cmijat na beštiju. I onda ideš meju jude. A ne znos ni govorit. Ingleski nimos is kin naučit. Naucil si ca je gimblet, ca je moro, ca je samigam, rivergam, titri – sve vosati darva. Naucil si poznavot beštije i njihove ćudi, a is judima nisi znol govorit.

Zmaje su bile opasne. Digod su nutra u supjemu trinkunu. Ako te ugrize imos tri minuta života. Sve je bilo kolo tebe opasno ol zenih do zmajih. Iz Pariza u džunglu, iz kuće u tendu, ispri judih meju beštijom, a dvodeset godisć, a zen života. Tuko se iskapulat! Ni co, tuko se otlec iskapulat!

I iskapulol son se, ali tako da son finii u drugu džunglu, ali puno goru od ove. Trening četiri miseca blizu Melbournea u džunglu i onda u provu džunglu – South Vietnam. Ali tu vej ni za provjat. Ca ću ti provjat.

Voda do posa, voda do parsiju, suma, zmaje, krokodili, pijavicih na miljune. Ako zaspis pol ure napuniš se pijavic – izmeju porst, iza usiju. A jedonput provel son osavnaste urih pol vodu iz rozgun u justa za glovu iskapulat. Da son ispihal bili bi me ubili. Is metkon u stumak finii je za mene oti rat. Jedva son ziv ostol.

Nervozan. Ne mogu se umirit ninder, ne mogu spat. Tresen se. Srića je bila da son naletil na Kineza. Imol je šezdeset godisć. Un je bil master ol tae kwon do federacije Korea. Imol je sedmi dan. Un me je umiril, un me je izlicil. Un mi je postol master (engl. master – učitelj, gospodar, autoritet). Kal son dobil corni pos isal son u Kureu učit. Ol tad je pasalo sedavnaste godisć, a jo son dusal do cetvortega dana.

Tamo son ucil o juskemu organizmu, o mehanizmu života, o kostima, o nervima. Izlicil son se i sal pomozen drugima da ozdrave. Namisćon kosti, licin nervozu, bui glove, ovisnost. Nison finii cetvortu klasu u Komizu, ali u skulu u koju me je uvei oti Kinez, mister Kwon, stekal son cetvorti dan.

Bil son na Svecu pedeset i devete, zolnji put pri nego son utekal u Itoliju. Vrotil son se na Svetac devedeset i parve, posli trideset i dvi godine. Kal son bil moli, na Svecu je bilo stu svita. Bilo nos je cetardeset i sedan dice. Bilo je brodih, plivaric, sardel, riborih. Bilo je živo i veselo. A sani lozjo, ni brodih, ni judih. Zalust.

Kal son dusal posli trideset i dvi godine, busil son parapet u Povlov buk. Dusal do kuće di son provel ditinstvo. Je tu ona kuća di son jo zivil? Pipon ziđe

– je vo zid? Di son jo tu zivil? Je tu Svetac? Ne, ni tu Svetac, oni Svetac iz kojega son utekal u svit. Ono je bil veliki skuj, a sal posli veće ol trideset godisć sve se nikako izbilo i ostarilo. Gren, ali na svakemu skrokoju, u svakemu zvuku, u svakemu vonju ćutin nisto ca nonke ne znon kako ću reć, ca nimo imena.

Isal na Poje prigledot storu kapelu i kal son dusal – ni lozjo. Busak. Svuder busak. Bori po pristavima di su bile loze. U Lokvu ni vode. Di su puti kojima son hodil, di son bus torkol? Ni putih. Busak. Bori.

U konobu bačve rasusene. Olpali obruči. Kara tili išli u duge. Misi osuseni vise ispol poda. Hostovine ol grozdih vise na žicu pol grede. Paučina. A tri vaguna vina moglo se istocit iz naše konobe u mumu ditinstvu, a sal sve more stat u dvo mezarulina. Di su oni judi? Ona dica? Ca je vo? Je son jo kriv ovuj pomoritodi?

Isal son pri storu kuću. Sve zatvoreno. Ninder nikoga. Vrota zaklopjena. Godisćima nikur ni pasol kroz ota vrota. Dusal do Andrijine spile. Palo mi je na pamet kal son imol dvonaste godisć i dusal toti is pokujnin nonoton Pereton. Čuvali smo živu jo i nono i pekli kontere na zeravu za obid. Isti zeromadi, isti vrisi, isti vonji, iste tvice, isti vitar, a ninder nikoga. Pusti skuj nasri mora.

A žena je bila is menon i pito me:

– Ma je li moguće da si se ti ovdje rodio? – Oziren se pul kuć iz kojih su pri fumori dimili ma ni dima. A ca son njun mogal olgovorit? Til son njun reć: »Ne, tog otoka, na kojemu sam se ja rodio više nema«. Ali nison njun rekal ništa. A koga ću jo pitat je ovo oni isti Svetac, je ovo oni isti skuj iz kojega son jo one noći u mazu šezdeset i druge pul Itolije utekal?

 

 

Joško Božanić

THE HOLE IN THE IRON CURTAIN

Summary

In this paper the author presents six oral stories that he had recorded in the USA among the Croatian emigrants from the town of Komiža on the island of Vis. As guest of Hrvatska bratska zajednica (Croatian Fraternal Union) the author visited in 1990 the colonies of emigrants from Komiža in San Pedro (California) and Bellingham (Washington State).

The theme of these oral stories is the exodus from the Croatian islands after the Second World War when thousands of islanders excaped from the Iron Curtain to the free world.

These stories are told in the authentic island dialect spoken in Komiža. Although set in the English spoken environment, this dialect diary preserves its identity on the level of phonetics, morphology and syntax. The influence of English is only seen on the lexical level.

The author emphasises the possibility of reception these nonfictional stories as having literary values. These stories belong to a type of memorate which is characterised by the narrator’s personal experience.

OZNAKE

Grad Komiža | prošlost (kategorija)