Splitsko-dalmatinska županija prva je Hrvatskoj izradila digitalni pretraživač koncesija i koncesijskih odobrenja koji obuhvaća 1418 mikrolokacija na području županije. Internetska stranica projekta “Pomorsko dobro” osim informiranja i edukacije ima cilj prevenirati i spriječiti devastacije pomorskog dobra i zlouporabe koncesijskih odobrenja.

https://www.pomorskodobro.dalmacija.hr/

Muči vas broj i pozicija ležaljki na omiljenoj plaži. Niste sigurni jesu li u skladu s koncesijskim odobrenjem ili je riječ o koncesiji? Kome se potužiti, prigovoriti, a da ne bude uzalud? Od danas dovoljan je jedan klik na pametnom telefonu, internetska stranica “Pomorsko dobro” nudi odgovore na sve dvojbe.

Cilj digitalnog pretraživača koncesija i koncesijskih odobrenja je informirati, educirati i aktivirati građane, koji su i do sada upozoravali na devastacije i nezakonitosti. 

U projektu su sudjelovale sve pomorske jedinice lokalne samuprave, rad je od sada transparentniji, podaci dostupniji. Najvažnije je da se građani uključe u zaštitu zajedničkog pomorskog dobra.

Kako je rečeno, projekt je usmjeren prema izgradnji sustava i potpori jedinicama lokalne samouprave s područja županije u omogućavanju transparentnijega, odgovornijega i učinkovitijeg upravljanja i valorizacije pomorskog dobra, uvođenju reda te njegove zaštite i očuvanja. Pravne osobe i građani stranici mogu pristupiti na adresi www.pomorskodobro.dalmacija.hr.

Župan Blaženko Boban je objasnio da je stranica projekta “Pomorsko je dobro” koncipirana informativno i edukativno kako bi se prevenirala i pravodobno spriječila devastacija, zloporaba koncesija i koncesijskih odobrenja.

Osim toga, trebala bi pridonijeti i većoj vidljivosti i transparentnosti rada Upravnog odjela za turizam i pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije te ostvariti komunikaciju s građanima i korisnicima koji od sada jednim klikom moguću provjeriti dodijeljene koncesije i koncesijska odobrenja na mikrolokacijama pomorskog dobra. Građani će moći i anonimno prijaviti devastacije i nezakonitosti.

Župan je istaknuo da je projekt iznimno važan jer žele zaštititi pomorsko dobro za buduće naraštaje, koje su naslijedili od svojih predaka te im ga takvo i još uređenije trebaju predati.

“Da bismo to mogli, potrebno je da se svaki građanin stavi u funkciju zaštite pomorskog dobra, mora, priobalja i otoka. Zahvaljujući ovom projektu, svaki građanin u svakom trenutku i u realnom vremenu može reagirati na svako devastiranje, a njihove prijave će biti proslijeđene nadležnim službama”, rekao je župan Boban i pozvao građane da se aktiviraju.

Registar koncesija i koncesijskih odobrenja moguće je pretraživati prema mikrolokaciji, gradu, općini, tvrtki, nositelju, koncesiji ili koncesijskom odobrenju. Pročelnik za turizam i pomorstvo Stipe Čogelja je istaknuo da je na internetskoj stranici set informacija predstavljen na jednostavan način s ključnim pitanjima koja će građanima omogućiti da prijave devastaciju pomorskog dobra i da se upoznaju sa svim mikrolokacijama.

Splitsko-dalmatinska županija je teritorijalno najveća morska županija, a zauzima trećinu teritorijalnog mora Hrvatske. U projektu “Pomorsko je dobro” dostavom podataka o izdanim koncesijskim odobrenjima koja su u njihovoj ovlasti sudjelovala su 22 grada i deset općina.

Taj prvi digitalni pretraživač koncesija i koncesijskih odobrenja u Hrvatskoj obuhvaća 1418 mikrolokacija u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

OZNAKE

zakon | sadašnjost (kategorija)