Tijekom rekognosciranja 1981. godine na Biševu je u prozoru apside crkve Sv Silvestra promađem ulomak grčkog nadgrobnog spomenika sa imenom nekog Teodorosa.

Uz tu apsidu pronađeni su zidovi sa hidrauličnom žbukom koji moguće upućuju na antičko razdoblje (nalazi nisu publicirani).

Tada su mještani rekli da je kod gradnje igrališta južno od crkve došlo do otkrića grobova u amforama. Zapadno od crkve nailazi se na veću konkcentraciju antičke keramike, a u uvali Porat otkriveni su ulomci helenističke keramike.

(iz članka Branka Kirigina: Arheologija otoka Visa, Biševa, Sveca i Palagruže; Vjesnik za arheologiju i historiju dalamtinsku 90-91, Arheološki muzej Split, 1997-1998, str 428-29)

 

Buškariol, Frane. Prilozi poznavanju prošlosti otoka Visa od 5. do 15. stoljeća. 92 (1999), str. 233-253. Zbirka Dojmi, Biševo, samostan i crkva sv. Nikole ili Muster (Komiža), crkva sv. Mihovila (Komiža), crkvica sv. Duha (Hum), crkvica sv. Vida (Marina zemja), crkva sv. Nikole (Dol), crkva sv. Marije (Podselje), crkva sv. Jurja (Vis), samostani u viškoj uvali, arhitektonski spomenici (Svetac). Čargo, Boris. Arheološka djelatnost na otoku Visu i njegovu arhipelagu od 1992. do 2003. g. 95 (2002), str. 399-469, ilustr. Arheološka istaraživanja: Palagruža, crkva sv. Silvestra (Biševo), gradina Talež (otok Vis), Krajicina špilja (otok Vis), crkva sv. Nikole (Dol, otok Vis), crkva sv. Marije (Poselje, otok Vis), sv. Juraj (Vis), teatar (Prirovo, Vis), rimski grobovi (Bandirica, Vis), helenistički i rimski grobovi (Martvilo, Vis), terme (Vis), arhitektura i gradske zidine Isse, luka Isse. Izložbe: U susret Zavičajnom muzeju otoka Visa, Palagruža – otok među zvijezdama – Diomedov otok, Amfore iz Vele Svitnje Kirigin, Branko. Arheologija otoka Visa, Biševa, Sveca i Palagruže. 90-91 (1997-1998), str. 405-458, ilustr. Kirigin, Branko. Rad Arheološkog muzeja od 1. 1. 1983. do 1. 1. 1988. godine. 83 (1990), str. 327-352. Str. 331: Izložba “Issa – otok Vis u helenističko doba“ – stalni postav, “Batarija“ (Vis). Str. 335: istraživanja na antičkoj nekropoli Vlaška njiva, na lokalitetu Martvilo te na rimskim termama, Gradina (Vis). Rekognosciranja: Vis, Biševo. Str. 337-338: Issa. Suić, Mate. Biševo – (Modra) špilja. Komiža : prilog istraživanju kontinuiteta i etničko-kulturnih simbioza na istočnoj jadranskoj obali. 86 (1993), str. 119-124

OZNAKE

arheologija | baština | benediktinski samostan | crkva sv. Silvestra | Otok Biševo | Splitski konzervatorski zavod | prošlost (kategorija)