Kako bi omogućili građanima lakši pristup informacijama tijela javne vlasti putem interneta te doprinijeli njihovoj transparentnosti i odgovornosti prema građanima, udruga Programiraj za Hrvatsku i GONG predstavili su internetsku platformu ImamoPravoZnati.org na kojoj građani kroz tri jednostavna koraka mogu tražiti informacije od oko 6.000 tijela javne vlasti.

Portal je zajednički pothvat nevladinog sektora i Povjerenice za informiranje, čija je institucija izradila popis tijela javne vlasti koji će se, kako je najavljeno, stalno nadopunjavati novim informacijama.

“Imamo dobar Zakon o pravu na pristup informacijama i provedbeni okvir, pa je sada loptica na građanima. Putem ImamoPravoZnati.org građani mogu jednostavno, intuitivno i bez poznavanja detalja samog zakona i upravnih postupaka tražiti od gotovo 6.000 tijela javne vlasti informacije na koje imaju pravo”, naglasila je na konferenciji za novinare Jelena Berković iz GONG-a i ustvrdila da je to prilika da svi zajedno, a ne samo u užem krugu zainteresiranih, “pratimo kako se razvija naša demokratska politička kultura”.

Miroslav Schlossberg iz Hrvatske udruge otvorenih sustava i interneta ocijenio je projekt vrlo korisnim jer građani mogu kroz tri jednostavna koraka proći kroz cijeli proces informiranja, bez razmišljanja o rokovima jer će aplikacija automatski reći korisniku da je rok 15 dana. Podnošenje zahtjeva za pristup informacijama putem interneta ima istu težinu kao i papirnati pisani zahtjevi. Tijelo javne vlasti zakonski je obavezno odgovoriti, a kad ne odgovori u roku, platforma ImamoPravoZnati.org na vrijeme obavještava podnositelja zahtjeva.

Građani ne moraju znati e-mail adresu tijela javne vlasti već samo kome žele uputiti zahtjev za informacijom ili dokumentacijom, te će na mail dobiti odgovor. Od podataka podnositelj zahtjeva treba dati samo ime i prezime. Svi upiti će biti javni i predstavljati trajnu arhivu, a korisnici će moći pretražiti informaciju koju je već netko ranije tražio.

“Portal predstavlja značajan korak naprijed u promociji i ostvarivanju prava na pristup informacijama u Hrvatskoj”, naglasila je povjerenica za informiranje Anamarija Musa. Istaknula je da će najveći izazov u idućem razdoblju biti informirati građane o postojanju stranice, jer ako je građani neće koristiti, ona nema smisla: “Bez građana koji će monitorirati u kojoj se mjeri to pravo ostvaruje, unatoč naporima nećemo doći do transparentnog društva”, ustvrdila je.

Musa je izvijestila da su tijela javne vlasti prošle godine primila više od 20.000 zahtjeva, bilo je 650 žalbi, a dvije trećine od tog broja ih se odnosilo na šutnju javne uprave. U najvećem broju podnositelji su bili građani, a u manjem broju udruge civilnog društva, novinari i dr.

OZNAKE

zakon | sadašnjost (kategorija)