Međunarodna znanstveno-stručna konferencija „Izazovi današnjice: turizam i lokalni razvoj” održana je u Šibeniku od 1. do 3. listopada 2015. Konferenciju je organiziralo Veleučilište u Šibeniku, kao svojevrstan nastavak 1. znanstveno-stručne konferencije „Izazovi današnjice: Turizam danas-za sutra”, koja je održana 2013. godine.

Organizaciju Konferencije podržali su slijedeći pokrovitelji: OTP banka d.d., Nacionalni park Krka, Gradski parking Šibenik, Turistička zajednica Šibensko-kninske županije,Turistička zajednica grada Šibenika, Grad Šibenik i Solaris Beach Resort.

Veleučilište u Šibeniku osnovano je 2006. godine s temeljnim ciljem da kroz kvalitetne studijske programe i znanstveno-stručni rad na najvišoj razini kvalitete i izvrsnosti obrazuje samostalne, pouzdane i društveno odgovorne nositelje budućeg razvoja lokalne, nacionalne i međunarodne zajednice. Naše studijske programe željeli smo dodatno obogatiti organiziranjem ove konferencije, kojom smo okupili stručnjake i profesionalce koji se na različite načine i kroz različita područja profesionalnog i javnog djelovanja bave pitanjima suvremenog upravljanja u turizmu.

Ovom Konferencijom naglasak smo stavili na turizam iz nekoliko razloga: zbog želje za razvojem i jačanjem novih oblika turizma i prepoznatljivih turističkih destinacija; zbog želje za oblikovanjem novih turističkih proizvoda; zbog gospodarstva Republike Hrvatske koje se, kao i gospodarstva većine drugih zemalja u okruženju, u velikoj mjeri oslanja na turizam; zbog unaprjeđenja kvalitete turističke ponude.

Zbog višestrukih pozitivnih karakteristika i koristi koje lokalna zajednica može imati od turizma u cijelosti, te činjenice da je lokalna samouprava najčešće ta koja u koordinaciji sa ostalim sudionicima javnog i privatnog sektora postavlja temelje strateškog upravljanja turističkom destinacijom, ali i toga da turizam, da bi se mogao razviti, treba, prije svega, dobiti „zeleno svjetlo” od lokalnog stanovništva, ovogodišnjom Konferencijom poseban naglasak smo stavili upravo na povezanost turizma i lokalnog razvoja. Prvi dan održana su plenarna izlaganja pozvanih inozemnih i domaćih predavača, dok su drugog dana održana izlaganja radova u pet sekcija: Inovacije u turizmu, Turizam i lokalne zajednice, Sigurnost i zaštita u turizmu, Pravni okvir u turizmu i Financiranje i investicije u turizmu. Trećeg dana je, u suradnji sa Turističkom zajednicom grada Šibenika, održana radionica„Uloga posebnih oblika turizma u lokalnom razvoju s posebnim naglaskom na kulturni i zdravstveni turizam“.

U radu Konferencije sudjelovalo je oko 100-ak registriranih sudionika iz 9 zemalja svijeta i 29 različitih organizacija. Predstavljeno je 60-ak znanstvenih i stručnih radova, čiji su sažetci objavljeni neposredno prije skupa u Knjizi sažetaka, a cjeloviti radovi nakon skupa u Zborniku radova. Autori su u njima obradili različite teme iz različitih kutova gledanja pojedinih društvenih pojava, procesa, načina upravljanja i drugih teoretskih ili praktičnih situacija u danim sredinama i okolnostima. Zato s pravom možemo očekivati da su svojim stručnim analizama približili pojedine probleme i načine njihova rješavanja široj javnosti, te doprinijeli obogaćivanju fundusa literature iz ovog područja, ali se i nadati da će mnogi pojedinačno nastaviti s istraživanjima tamo gdje su neki od ovih autora stali.

Na kraju bismo se željeli zahvaliti svim autorima radova na njihovom doprinosu našoj Konferenciji. Također zahvaljujemo i svim ostalim sudionicima skupa na dolasku, članovima Programskog i Organizacijskog odbora, recenzentima, voditeljima tematskih cjelina, djelatnicima Veleučilišta u Šibeniku i svima ostalima koji su na bilo koji način pridonijeli uspjehu Konferencije. Posebnu zahvalnost dugujemo našim pokroviteljima i partnerima, te se radujemo uspješnoj suradnji i na slijedećim zajedničkim projektima.

U ime Organizacijskog odbora Konferencije Dijana Mečev, univ. spec. oec.

Zamjenica predsjednice Organizacijskog odbora Konferencije

Tatjana Gredičak*

OZNAKE

održivi turizam | sadašnjost (kategorija)