Tražimo od nadležnog Ministarstva očitovanje radi paušalnog tumačenja prostornoplanske dokumentacije na otoku Biševu.

U prilogu dostavljam tri potpuno različite građevinske dozvole za dva objekta koji se nalaze unutar ruralne cjeline Napoje, međusobno udaljeni tek 70-ak metara.

Iz urudžbenih brojeva da se primijetiti kako je isti referent izdao dvije građevinske dozvole u razmaku od mjesec dana, a uvidom u njihov sadržaj utvrđeno je nedosljedno primjenjivanje i tumačenje prostornih planova – objekt se nalazi u ruralnoj cjelini ili ne, ovisno tko i što gradi.

Treća građevinska dozvola iz 2011. za rekontrukciju istog objekta je pak izdana po potpuno drugim kriterijima. Po našem mišljenju, ova dozvola najviše poštuje važeću prostornoplansku dokumentaciju.

Nepostojanje detaljnog prostornog plana lokalne razine omogućuje zlouporabu položaja zaposlenicima u birokraciji i stvara podlogu za korupciju.

OZNAKE

građevinska dozvola | sadašnjost (kategorija)