Poštovani,

u privitku dostavljamo očitovanje Ureda za udruge Vlade RH i izvadak iz Registra udruga za udrugu Geopark Viški arhipelag (reg broj 17005885). Molim Vas da kao nadležno tijelo ispitate najprije zakonitost osnivanja, a potom i zakonitost djelovanja navedene udruge. Naime, kao Građanska inicijativa ‘Spasimo Biševo’, uočili smo da novac koji je dobiven za ciljeve opisane u njihovom statutu nije utrošen u skladu s istima. Udruga ne djeluje transparentno kao ni u skladu sa Zakonom o udrugama.

Točnije:

— odobreni status geoparka traje samo 4 godine što onemogućava bilo kakva dugoročnija planiranja;

— funkcionira najprije kao turistička agencija;

— aktivnosti Geoparka preklapaju se s onima koje bi trebala provoditi Turistička zajednica i komunalne službe (edukacija, promidžba, ekološke akcije…);

— ne rješava nered u prostoru (bespravna gradnja, ilegalni deponiji, autoolupine, krivolov ptica…), postoji stvarna potreba za komunalnim redarom kojeg nema ni grad Komiža, tako da ne vidimo potrebu za osnivanjem udruge;

— ne radi na uspostavljaju novog sloja zaštite prirodne i kulturne baštine što bi jedan Geopark trebao;

— iako su osnivači geoparka dva grada i njihove komunalne tvrtke, za akcije čišćenja su potrebni volonteri.

Ukoliko smatrate da je netko drugi nadležan za tumačenje zakona i ispitivanje nezakonitosti, molimo Vas da nas uputite.

Napominjemo da je USKOKU i DORH-u upućena kaznena prijava u svezi s radom gradonačelnice Grada Komiže Tonke Ivčević, a u čiju nadležnost ulazi i osnivanje i rad ove udruge.

Odgovor Ministarstva zaštite okoliša i energetike (26.04.2019.)

Predmet: Očitovanje o udruzi “Geopark Viški arhipelag”

Poštovani,

Područja mreže Svjetskih geoparkova UNESCO-a su jedinstvena područja geološke baštine od međunarodnog značaja. Cilj programa je zaštita geoloških, ali i ostalih vrijednosti geoparka te upravljanje područjem kroz edukaciju i provođenje aktivnosti u skladu s ciljevima održivog razvoja, a na dobrobit lokalne zajednice. Proglašenjem, područje Geoparka Viški arhipelag je prepoznato kao međunarodno važno geološko područje, a njime je potrebno upravljati u skladu s politikom programa UNESCO Svjetski geoparkovi, a što se ocjenjuje svakih 4 godine kroz revalidacijski postupak.

Zakon o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18 i 14/19)  zaštićena područja dijeli na ona od lokalnog i državnog značaja. Za upravljanje navedenim zaštićenim područjima osnivaju se javne ustanove, no Zakon o zaštiti prirode ne propisuje odgovarajući pravni oblik upravljanja za međunarodno proglašena područja.

Lijep pozdrav,

Martina Vidaković

Odgovor Ureda za udruge (10.04.2019.)

Poštovani,

Vezano uz vaš upit kojim od Ureda za udruge tražite stručno mišljenje odnosno tumačenje je li u skladu sa zakonom da jedan geopark vodi udruga, a ne jedinica lokalne samouprave ili županija kao nadležna institucija, te može li jedan od osnivača udruge biti grad, možemo vam dati samo naše načelno mišljenje o primjeni Zakona o udrugama.

Iako to Zakonom o udrugama nije zabranjeno, smatramo kako nije u duhu Zakona i nije uobičajeno da su osnivači i jedini punopravni članovi udruge jedinice lokalne samouprave i javna trgovačka društva čiji su osnivači, kao i da se statutom ograniči prijem novih članova (fizičkih i pravnih osoba) u udrugu na pridružene članove koji nemaju aktivna članska prava.

Smatramo da bi bilo primjerenije da su osnivači u svrhu obavljanja djelatnosti utvrđenih statutom osnovali ustanovu umjesto udruge, ali budući da je primarno riječ o geoparku, molimo vas da se za tumačenje odabira odgovarajućeg pravnog oblika upravljanja geoparkom te pitanja zaštitite lokaliteta otoka Biševa u skladu s njegovim arheološkim, povijesnim i ekološkim značajem obratite resornom nadležnom tijelu državne uprave – Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.

Također, imajući u vidu hvale vrijedan djelokrug vaše građanske inicijative, kao i činjenicu da građanske inicijative nemaju svojstvo prave osobe, pa samim time i ograničen pristup sredstvima iz javnih izvora potičemo vas da razmislite o osnivanju udruge (i/ili ustanove).

Završno, kako Ured za udruge nije nadležan za službeno tumačenje Zakona o udrugama, predlažemo da za službeno očitovanje zatražite Ministarstvo uprave.

S poštovanjem, …

Ured za udruge Vlada Republike Hrvatske

Odgovor Ministarstva zaštite okoliša i energetike (15.03.2019.)

PREDMET: – Zahtjev za pristup informacijama

Poštovani, prema Zakonu o zaštiti prirode (Narodne novine 80/13, 15/18 i 14/19), značajni krajobraz je prirodni ili kultivirani predjel velike krajobrazne vrijednosti i bioraznolikosti i/ili georaznolikosti ili krajobraz očuvanih jedinstvenih obilježja karakterističnih za pojedino područje.

U značajnom krajobrazu dopušteni su zahvati i djelatnosti koje ne narušavaju obilježja zbog kojih je proglašen.

Kako bi se određeno područje proglasilo zaštićenim, potrebno je prijedlog za proglašenje poslati Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.

Prijedlog za proglašenje mogu podnijeti i inicijative i udruge.

Ukoliko Ministarstvo zaključi kako je područje vrijedno i kako bi moglo zadovoljavati kriterije za zaštitu pod određenom kategorijom, pokreće se postupak za proglašavanje zaštićenih područja sukladno člancima 123., 124., 125., 126. i 127. Zakona o zaštiti prirode.

UNESCO Svjetski geoparkovi nisu zaštićeni sukladno Zakonu o zaštiti prirode odnosno na nacionalnoj razini, već su to međunarodno proglašena područja.

Geoparkovi su jedinstvena područja geološke baštine od međunarodnog značaja, gdje se želi prikazati povezanost geološke baštine s drugim aspektima, kao što je prirodna, kulturna i nematerijalna baština.

Cilj programa Svjetskih geoparkova UNESCO-a je zaštita geoloških, geomorfoloških, ali i ostalih vrijednosti geoparka te upravljanje područjem kroz edukaciju i provođenje aktivnosti u skladu s ciljevima održivog razvoja, a na dobrobit lokalne zajednice.

Područja koja postanu članovi Mrežu Svjetskih geoparkova UNESCO-a, taj status dobivaju na četiri godine nakon čega se ponovno vrednuje aktivnosti i rad geoparka (postupak revalidacije), što je vrlo značajan instrument u praćenju kvalitete upravljanja geoparkovima, te inovativan koncept među međunarodno zaštićenim područjima.

OZNAKE

autoolupine | Geopark Viški arhipelag | Građanska inicijativa | Gradonačelnica Komiže Tonka Ivčević | ilegalni deponij | modra špilja | Nautički centar Komiža | sadašnjost (kategorija)