Proglašavanje škole na Biševu kulturnim dobrom od lokalnog značenja i njen upis u registar kulturnih dobara RH

Odgovor ministarstva kulture RH (24.09.2019.) Poštovani, Pozdravljamo aktivno djelovanje Građanske inicijative Spasimo Biševo u području očuvanja kulturne baštine otoka Biševa. Otok Biševo radi svoje iznimne prirodne baštine, kao i općepoznatog fenomena Modre špilje, dio je geoparka „Viški arhipelag” u sklopu … Continue reading Proglašavanje škole na Biševu kulturnim dobrom od lokalnog značenja i njen upis u registar kulturnih dobara RH