Slučaj 2: Veliki propust splitskog konzervatorskog zavoda

Poštovana gospođo Ministrice,

Ovim putem prijavljujem bespravnu gradnju koja se događa unutar arheološkog lokaliteta na kojem se nalaze ostaci benediktinskog samostana i crkva sv. Silvestra na otoku Biševu, unutar skladne mikro-povijesne jezgre naselja Poje.

Povijesni izvori svjedoče da se uz crkvu nalazio benediktinski samostan darovan redovnicima s Tremita koji je u punoj snazi djelovao tijekom 12. i 13. st. Nad ostacima je samostana, najvjerojatnije tijekom baroka, nastao omanji građevinski sklop kamenih kuća s vrtom koji zajedno s crkvom čini veoma skladnu ambijentalno-povijesnu cjelinu. Ulaz se u ovaj sklop doslovno naslanja na pročelje crkve, a i spolija ugrađena nad baroknim ulazom u dvorište ustvari je naknadno upotrijebljeni romanički nadvratnik crkve. Očito je kako je barokni građevinski sklop nastao upravo unutar međa samostana. Budući da na području samostana sv. Silvestra nikada nisu izvršena arheološka istraživanja, možemo samo nagađati kolike su bile granice samostanskog kompleksa koji je svojevremeno bio toliko suveren da je imao posjede čak u Splitu. Jedan od zidova samostana sačuvan je u znatnoj visini i od apside crkve pruža se prema jugu.

Na samostanski zid nastavlja se međa vrta te je prema veličini zida razvidno da se arheološki ostaci samostana rasprostiru u širokom radijusu oko crkve sv. Silvestra. Sve ovo pišem da bih Vas upozorili da se na ovom arheološkom lokalitetu događa bespravna izgradnja bez prethodno provedenih arheoloških i konzervatorskih istraživanja.

Naime, g. Pjerino Ivčević početkom 2017. započeo je bespravnu izgradnju objekta unutar dvorišta obiteljske kuće (č.zgr. 1498, č.zem. 7326/3 i 7343/5 k.o. Komiža čijih je vlasnik tvrtka AMES IZLETI j.d.o.o.) neposredno (svega 5 m udaljenosti) uz crkvu sv. Silvestra (č.zgr. 1076 k.o. Komiža). Čini se da je naumio izgraditi dvokatnicu s bazenom unutar povijesnog sklopa samostana materijalima i tehnikama (cement i crvena cigla – vidljivo na priloženim fotografijama) koji grubo odudaraju od ovog povijesnog i prirodnog krajolika u kojem se već stotinama godina gradi isključivo kamenom i vapnom. G. Pjerino Ivčević suprug je vlasnice tvrtke AMES IZLETI j.d.o.o., Komiža.

Predmetnom bespravnom gradnjom događa se devastacija arheološkog lokaliteta samostana, ali i skladnog arhitektonskog povijesnog naselja Poje. Nadalje, isti investitor izvan ovog građevinskog sklopa na udaljenosti 40-tak metara od crkve (č.zem. 7562/1 k.o. Komiža), bez dozvole za gradnju izvodi građevinske radove na cisterni koja svojim izgledom grubo narušava arheološki lokalitet samostana sv. Silvestra i cjelokupan krajolik naselja Poje (vidljivo iz priložene fotografije).

Dana 07.09.2017. uputilia sam prijavu bespravne gradnje Konzervatorskom odjelu u Splitu u nadi da će služba Ministarstva kulture reagirati na bespravnu gradnju unutar samostana iz 11.st. Od Konzervatorskog odjela u Splitu dobili sam očitovanje u kojem je navedeno kako predmetne čestice nisu zaštićene Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara te stoga nisu nadležni za ovaj predmet. Ovim putem Vas pitamo – kako je moguće da Ministarstvo kulture ne štiti ostatke samostana 11. st.?! Sklop crkve i samostana sv. Silvestra značajan je kulturno-povijesni spomenik te je nedopustivo da se od strane same države prepušta stihijskoj gradnji i samovolji pojedinaca hladnim birokratskim rezoniranjem.

Ova devastacija značajno narušava ambijentalnost i sklad naselja Poje, a državne institucije ne reagiraju. Stoga Vas molimo da učinite sve što je u Vašoj moći da služba Konzervatorskog odjela u Splitu izađe na teren i zaštiti ovaj arheološki lokalitet od nasrtaja divlje gradnje. Napominjem kako članak 3. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara nalaže da kulturna dobra bez obzira na vlasništvo, preventivnu zaštitu ili registraciju uživaju zaštitu prema odredbama predmetnog zakona. Stoga je očitovanjem Konzervatorskog odjela u Splitu grubo prekršen Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Također, upozoravamo kako je još iz vremena zadnje konzervatorske obnove crkve, kada su otkriveni čak i starokršćanski slojevi, ostalo dosta nedovršenog posla sa strane izvođača radova kao što je otvorena grobnica u kojoj se vide kosti itd.

https://www.youtube.com/watch?v=2Gpz7naxfQA

Ovim Vas putem još jednom usrdno molimo da zajedničkim naporima pridonesemo zaštiti još uvijek netaknutog krajolika i kulturne baštine pučinskog otoka Biševa koji će u slučaju da se Ministarstvo kulture ogluši biti prepušten samovolji različitih ‘poduzetnika’. U tom slučaju bit ću prisiljena obratiti se medijima jer će to biti jedini način da upozorimo javnost na grubo kršenje zakona i teror koji se trenutačno vrši nad kulturnom i prirodnom baštinom otoka Biševa.

TAGS

biševo | crkva | konzervatori | futuro (kategorija)presente (kategorija)