Primjedbe na izdavanje druge građevinske dozvole – Ames izleti doo

Prigovori da poziv na uvid u geodetski projekt stambene zgrade nije poslan svim suvlasnicima susjednih čestica, točnije g. Aleksi Torre odnosno g. … iz Komiže. da poziv na uvid za izdavanje građevinske dozvole nije poslan svim suvlasnicima susjednih čestica, točnije … Continue reading Primjedbe na izdavanje druge građevinske dozvole – Ames izleti doo