Konzervatorska podloga prostornih planova uređenja Gradova Visa i Komiže iz 2003.

MINISTARSTVO KULTURE UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE KONZERVATORSKI ODJEL U SPLITU KONZERVATORSKA PODLOGA PROSTORNIH PLANOVA UREĐENJA GRADOVA VISA I KOMIŽE Uvodna napomena Predmetna Konzervatorska podloga nastala je kao plod osuvremenjivanja rada Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture-Split, «Povijesne karakteristike prostora, … Continue reading Konzervatorska podloga prostornih planova uređenja Gradova Visa i Komiže iz 2003.