Slučaj 5: Studija slučaja o nekomunikaciji s građanima

Predstavnici grada Komiže (Tonka Ivčević, Edo Bogdanović i Jerko Marinković) 6. studenoga 2018. održali su konzultacije s građanima otoka Biševa. One se održavaju dijelom na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama koji sadrži odredbe o pravu savjetovanja, dijelom na temelju Zakona o lokalnoj samoupravi koji sadrži odredbe o uključivanju građana. Transparantna i pametna gradska vlast trebala bi svim zainteresiranim građanima RH omogućiti pravo na pristup informacijama koje se tiču rada lokalne samouprave. Na takvim konzultacijama građani imaju pravo postaviti pitanja koja se odnose na njihovu svakodnevicu na otoku, a predstavnici lokalnih vlasti dužni su im na licu mjesta ponuditi određene odgovore.

Cilj je dijalog s građanima utemeljen na načelu otvorenosti. Otvorenost je jedno od temeljnih načela europskoga upravnog prostora te je sadržano u nekolicini europskih dokumenata. Pristupanje Hrvatske EU imalo je važan utjecaj na prepoznavanje načela otvorenosti putem pravne regulacije, i to prvenstveno kao preventivnog antikorupcijskog mehanizma.

Konzultacijama se odazvalo 20ak građana, no, nisu dobili odgovore na pitanja, te im je rečeno da će ih dobiti naknadno.

Među ostalim pitanja građana odnosila su se na:

 • Projekt Centar za posjetitelje Modra špilja – Biševo
 • Financiranje projekta – mora biti transparentno, tko su izvođači radova, kada je proveden javni natječaj za arhitekta i dr.
 • Osnovna infrastruktura
 • Plan gospodarenja otpadom
 • Projekt NATURA 2000
 • Pitanje komunalnog redara
 • Pitanje komunalnih instalacija odvodnje i vodoopskrbe
 • Izgradnja kanalizacijske mreže
 • Uređenje sanitarnog čvora
 • Pitanje sustava desalinizacije
 • Projekt uređenja obale luke – izgradnja nadstrešnice u uvali Porat i Salbunara – urbana oprema brodska čekaonica
 • Modernizacija javne rasvjete
 • Wi-fi dostupan svim građanima tijekom cijele godine – obaveza prema novoizglasanom Zakonu o otocima

Transparentnost i otvorenost rada svih tijela grada Komiže treba se temeljiti na želji da građanima omoguće uvid i demokratsku kontrolu rada i postupaka, prema Ustavu i zakonu koji obvezuju na takav način rada. Svaka lokalna jedinica građanima duguje transparentne informacije o svome radu.

Prijava inspekciji zaštite prirode (18.01.2018.)

Poštovani,
vezano za vaše prijedloge i zamolbe za pomoć u svezi aktivnosti u ekološkoj mreži Natura2000 na otoku Biševo predlažem sljedeće:

·         Za projekte, odnosno aktivnosti  koje planirate provoditi u N2000 zatražite pisanim putem mišljenje, odnosno uputu od nadležne Uprave za zaštitu prirode Ministarstva zaštite okoliša i energetike (Radnička cesta 80, Zagreb). Predlažem da detaljnije opišete što biste poduzimali, u kojem vremenskom razdoblju, kojim alatima i na kolikoj površini, te u koju svrhu, te koje su zakonske obveze koje biste trebali ispuniti.

·         Vezano za korištenje zaštićenog objekta „Modre špilje“- detaljnije informacije ću vam dostaviti za nekoliko dana, nakon konzultacija sa JU „More i krš“

·          Zbrinjavanje glomaznog otpada je obveza jedinice lokalne samouprave. Za odstupanja od ove obveze, predlažem da podnesete prijavu nadležnom inspektoru zaštite okoliša (PJ Split) ili putem e-maila na Okolis.Inspekcija@mzoe.hr   (potrebno je navesti osnovne podatke, pobližu lokaciju, o kojem otpadu i približno o  kojoj količini se radi)

·          Vezano za devastaciju  (bespravna gradnja) čestice 7562/1 Biševo;  KO Komiža – ukoliko uspijem, informaciju o eventualnim sankcijama počinitelja, dostavit ću  vam naknadno. Ili ću vas uputiti na nadležno tijelo koje takve informacije daje na zahtjev.

S poštovanjem,

Katica Bezuh, viša inspektorica zaštite prirode

REPUBLIKA HRVATSKA / REPUBLIC OF CROATIA
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Ministry of Environment and Energy


Katica Bezuh, B.Sc. (geol); univ.spec.admin.publ.
Viša inspektorica zaštite prirode
Senior Nature Protection Inspector

Radnička cesta 80/3
10 000 Zagreb
Tel. + 385 1 4866 137
Fax + 385 1 3717 212
e-mail: katica.bezuh@mzoe.hr 
www.mzoe.hr

OSTAVITE SVOJ KOMENTAR